REKLAMA

Wspólnie dbajmy o czyste powietrze!

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przypomina, że opakowania po środkach ochrony roślin oddajemy do sklepu!

Połowa polskiego społeczeństwa wierzy, że poprawa stanu środowiska zależy od ich aktywności.1 Mimo tego nadal w Polsce wiele osób pali śmieci w domowych piecach choć na mocy obowiązujących przepisów, np. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w gospodarstwach domowych poza opałem można spalać tylko niezabrudzony papier, tekturę i drewno oraz trociny.

Analizy prowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska jednoznacznie wskazują, że za nieodpowiedni stan jakości powietrza w Polsce odpowiada zjawisko tzw. niskiej emisji, czyli z lokalnych kotłów i domowych pieców grzewczych.2

Skala zjawiska palenia odpadów w kotłach w skali kraju jest dość duża – tylko 24% odpadów trafia do systemu gospodarki odpadami. Co w takim razie dzieje się z resztą? Możemy się tylko domyślać i zastanawiać nad konsekwencjami zdrowotnymi i środowiskowymi takiej sytuacji. Natomiast przy tej okazji warto pochwalić rolników. Blisko 80% z nich deklaruje, że oddaje opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu, wypełniając tym samym swój prawny obowiązek i dbając o środowisko naturalne – powiedział Sławomir Brzózek, Prezes Fundacji Nasza Ziemia.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, właściciel Systemu Zbiórki Opakowań PSOR przypomina, że opakowań po środkach ochrony roślin nie wolno samodzielnie palić, np. w domowych piecach. Zgodnie z prawem, osoby które wbrew zakazowi termicznie przekształcają odpady poza spalarnią lub współspalarnią, podlegają karze aresztu lub grzywny.

Opakowania po środkach ochrony roślin, zebrane w ramach Systemu PSOR są poddawane profesjonalnemu procesowi odzysku i recyklingu, przez uprawnione do tego podmioty. Zwracanie opakowań do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane z pełną dbałością o stan polskiego powietrza – powiedziała Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

A co z innymi odpadami? Ich również nie można palić! Aby ułatwić segregowanie śmieci, PSOR i FNZ przygotowały infografikę [http://systempsor.pl/wp-content/uploads/2017/10/Infografika-mailing.pdf], która podpowiada, jak segregować odpady wymagające specjalnego traktowania.

 

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) reprezentuje branżę środków ochrony roślin. PSOR realizuje projekty mające na celu kompleksową informację i edukację na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin. PSOR jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR. W imieniu firm wprowadzających na rynek środki ochrony roślin, prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”. Stowarzyszenie promuje również bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin pod hasłem „Nie tylko plony potrzebują ochrony”. W 2015 roku PSOR rozpoczął ogólnopolską kampanię edukacyjną
„W ochronie koniecznej”. Jej celem jest informowanie o współczesnych sposobach produkcji roślinnej i nowoczesnym rolnictwie, w którym stosuje się środki ochrony roślin.

 

 


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Wspolnie-dbajmy-o-czyste-powietrze--.html
 
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

dbajmy – Środowiska Zbiórki Opakowań hasłem opakowań kampanię również odpadów środki ogólnopolską powietrza roślin. edukacyjną opakowania odpady polskiego Roślin przypomina, Polsce roślin, palić! ułatwić segregowanie zebrane traktowania.   Polskie Roślin Polskie śmieci, przygotowały która podpowiada, segregować odpadami? [http://systempsor.pl/wp-content/uploads/2017/10/Infografika-mailing.pdf], specjalnego infografikę wymagające poddawane zostaną (PSOR) zagospodarowane pełną odzysku recyklingu, gwarantuje, podmioty. uprawnione dbałością powiedziała innymi procesowi profesjonalnemu Roślin. A Stowarzyszenia Aleksandra Mrowiec Polskiego Zwracanie i odpowiedzialnego o współczesnych sposobach produkcji roślinnej informowanie koniecznej”. ochrony”. rozpoczął „W ochronie i nowoczesnym rolnictwie, Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Wspolnie-dbajmy-o-czyste-powietrze--.html   uprzejmości dzięki w którym stosuje roślin.     Informacja potrzebują „Nie edukację bezpiecznego grzywny. Opakowania stosowania informację kompleksową branżę realizuje projekty mające właścicielem koordynatorem opakowanie”. promuje bezpieczne stosowanie każde „Liczy imieniu wprowadzających prowadzi reprezentuje palić, nieodpowiedni jakości odpowiada zjawisko wskazują, jednoznacznie i drewno trociny. Analizy prowadzone Inspekcję niskiej emisji, kotłach dość trafia systemu palenia zjawiska z lokalnych kotłów pieców grzewczych.2 Skala tekturę papier, środowiska zależy aktywności.1 osób poprawa wierzy, Polskie oddajemy sklepu! Połowa społeczeństwa śmieci piecach w gospodarstwach opałem spalać niezabrudzony listopada Ministra obowiązujących przepisów, rozporządzenia gospodarki odpadami. Fundacji Ziemia. Polskie Roślin, właściciel Prezes Brzózek, środowisko naturalne powiedział Sławomir samodzielnie piecach. przekształcają spalarnią współspalarnią, podlegają termicznie zakazowi Zgodnie prawem, które dbając obowiązek zdrowotnymi środowiskowymi takiej sytuacji. konsekwencjami i zastanawiać dzieje resztą? Możemy domyślać Natomiast okazji sklepu, wypełniając swój prawny oddaje deklaruje, pochwalić rolników. Blisko aresztu
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »