6ddddddddddd 6ddddddddddd Biogaz - Energia odnawialna
REKLAMA

II Kongres Biometanu – nowe perspektywy dla krajowych producentów energii

Informacje Prasowe

 II Kongres Biometanu – nowe perspektywy dla krajowych producentów energii  Narodowy Kongres Biometanu 2019 to konferencja poświęconej wyjątkowo obiecującemu kierunkowi rozwoju branży OZE. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 9-10 grudnia w Poznaniu. Organizatorem Kongresu jest wydawnictwo Biomass Media Group. - Branża biometanu to obecnie jeden z najprężniej rozwijających się w Europie sektorów OZE. Jego potencjał dostrzegły m.in. Francja, Włochy i kraje skandynawskie, których ambitne [więcej...]

Biometan – paliwo transportowe przyszłości?

Aktualności Ekologiczne

Biometan – paliwo transportowe przyszłości?Ostatnia nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych daje biometanowi możliwość zaistnienia na rynku w charakterze odnawialnego paliwa transportowego. Krajowa Izba Biopaliw oraz Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego postanowiły o podjęciu wspólnych działań ukierunkowanych na praktyczne uruchomienie w Polsce produkcji biometanu. Biometan to biogaz oczyszczony i uzdatniony do jakości [więcej...]

Europejski projekt pozyskiwania biometanu we współpracy z SEAT-em

Informacje Prasowe

 Europejski projekt pozyskiwania biometanu we współpracy z SEAT-em  Hiszpański producent dołącza do wspieranego przez Komisję Europejską projektu Life Landfill Biofuel, którego celem jest pozyskanie alternatywnego paliwa – odnawialnego gazu z miejskich odpadów komunalnych. Inicjatywa, w której bierze udział SEAT wraz z kilkoma innymi przedsiębiorstwami, będzie trwać do roku 2023. Badacze będą dysponować łącznym budżetem 4 300 000 euro, finansowanym w 55% przez [więcej...]

Borne Sulinowo zyska kotłownię miejską zasilaną biomasą dzięki wsparciu z NFOŚiGW

Aktualności Ekologiczne

Borne Sulinowo zyska kotłownię miejską zasilaną biomasą dzięki wsparciu z NFOŚiGW od lewej: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski; Koordynator Projektu w NFOŚiGW Wojciech Jarosiński; Prezes Zarządu PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie od lewej stoją: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski; Prezes Zarządu PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie Piotr Kujawa; Koordynator Projektu w NFOŚiGW Wojciech Jarosiński; Kierownik w... [więcej...]

Metanizacja – nowa jakość w procesie recyklingu organicznego odpadów

Informacje Prasowe

Metanizacja – nowa jakość w procesie recyklingu organicznego odpadów   Na mocy ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorzady zobowiązane są do selektywnej zbiórki całego strumienia bioodpadów, w tym odpadów kuchennych, i zielonych. Niestety, z uwagi na wciąż niski poziom selektywnej zbiórki, obecnie jedynie część tego rodzaju odpadów poddawana jest recyklingowi organicznemu, a znaczny procent trafia na składowiska. Problem [więcej...]

Odnawialne źródła energii – biogazownie najlepszym rozwiązaniem na obszary wiejskie?

Informacje Prasowe

Odnawialne źródła energii – biogazownie najlepszym rozwiązaniem na obszary wiejskie?  Światowe trendy w rozwoju energetyki zmierzają w kierunku technologii wykorzystujących magazynowanie energii oraz liczne rozproszone, głównie odnawialne, źródła energii położone jak najbliżej odbiorców końcowych. Dla krajowej gospodarki inwestycje w tej dziedzinie to szansa na budowę przewag technologicznych, innowacje w przemyśle i ograniczenie zależności od importu surowców energetycznych i [więcej...]

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »