6ddddddddddd 6ddddddddddd Biogaz - Energia odnawialna
REKLAMA

Europejski projekt pozyskiwania biometanu we współpracy z SEAT-em

Informacje Prasowe

 Europejski projekt pozyskiwania biometanu we współpracy z SEAT-em  Hiszpański producent dołącza do wspieranego przez Komisję Europejską projektu Life Landfill Biofuel, którego celem jest pozyskanie alternatywnego paliwa – odnawialnego gazu z miejskich odpadów komunalnych. Inicjatywa, w której bierze udział SEAT wraz z kilkoma innymi przedsiębiorstwami, będzie trwać do roku 2023. Badacze będą dysponować łącznym budżetem 4 300 000 euro, finansowanym w 55% przez [więcej...]

Borne Sulinowo zyska kotłownię miejską zasilaną biomasą dzięki wsparciu z NFOŚiGW

Aktualności Ekologiczne

Borne Sulinowo zyska kotłownię miejską zasilaną biomasą dzięki wsparciu z NFOŚiGW od lewej: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski; Koordynator Projektu w NFOŚiGW Wojciech Jarosiński; Prezes Zarządu PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie od lewej stoją: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski; Prezes Zarządu PUK Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie Piotr Kujawa; Koordynator Projektu w NFOŚiGW Wojciech Jarosiński; Kierownik w... [więcej...]

Metanizacja – nowa jakość w procesie recyklingu organicznego odpadów

Informacje Prasowe

Metanizacja – nowa jakość w procesie recyklingu organicznego odpadów   Na mocy ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorzady zobowiązane są do selektywnej zbiórki całego strumienia bioodpadów, w tym odpadów kuchennych, i zielonych. Niestety, z uwagi na wciąż niski poziom selektywnej zbiórki, obecnie jedynie część tego rodzaju odpadów poddawana jest recyklingowi organicznemu, a znaczny procent trafia na składowiska. Problem [więcej...]

Odnawialne źródła energii – biogazownie najlepszym rozwiązaniem na obszary wiejskie?

Informacje Prasowe

Odnawialne źródła energii – biogazownie najlepszym rozwiązaniem na obszary wiejskie?  Światowe trendy w rozwoju energetyki zmierzają w kierunku technologii wykorzystujących magazynowanie energii oraz liczne rozproszone, głównie odnawialne, źródła energii położone jak najbliżej odbiorców końcowych. Dla krajowej gospodarki inwestycje w tej dziedzinie to szansa na budowę przewag technologicznych, innowacje w przemyśle i ograniczenie zależności od importu surowców energetycznych i [więcej...]

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY W BRANŻY BIOGAZU I KOGENERACJI

Aktualności Ekologiczne

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY W BRANŻY BIOGAZU I KOGENERACJI Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa poszukuje partnerów kooperacyjnych dla firm niemieckich, działających w branży biogazu i kogeneracji. Wszystkie firmy są zainteresowane poszerzeniem zasięgu swojej działalności o rynek polski i w związku z tym poszukują u nas partnerów handlowych, dystrybutorów, developerów, firm projektowych i budujących biogazownie oraz klientów zainteresowanych [więcej...]

PGE i wyzwania elektromobilności

Informacje Prasowe

PGE i wyzwania elektromobilnościBezpieczeństwo energetyczne i nowe wyzwania dla branży, w tym rozwój elektromobilności były głównymi tematami dyskusji podczas dwudniowej konferencji odbywającej się na Politechnice Rzeszowskiej, największej uczelni technicznej Podkarpacia. - Program „e-Mobility” zainicjowany przez Grupę Kapitałową PGE wpisuje się w cel strategiczny wyznaczony przez Ministerstwo Energii. Wspieramy rozwój elektromobilności [więcej...]

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »