REKLAMA

19 zarzutów, w tym znęcania się nad zwierzętami dla hodowcy zwierząt egzotycznych.

19 zarzutów, w tym znęcania się nad zwierzętami dla hodowcy zwierząt egzotycznych.19 zarzutów, w tym znęcania się nad zwierzętami, nielegalnego posiadania zwierząt chronionych, fałszowania dokumentów i sprowadzenia niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia ludzi usłyszy w poniedziałek, 17 czerwca, w Sądzie Okręgowym w Poznaniu Macieja M., hodowca zwierząt egzotycznych spod Śremu. Proces w tej głośnej sprawie to wynik interwencji, jaką w 2017 roku przeprowadziła w hodowli wielkopolska policja [więcej...]

Wiceminister Mazurek na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej

Wiceminister Mazurek na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej        Podczas właśnie zakończonego szczytu ministrów ds. środowiska krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 poruszono kwestie metod ochrony owadów zapylających oraz zagadnienia związane z korzystnymi rozwiązaniami dla systemu gospodarki odpadami. Ochrona owadów zapylających Ze względu na wagę zapylania dla produkcji żywności i zachowania [więcej...]

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie LIFE - Podprogram działań na rzecz klimatu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie LIFE - Podprogram działań na rzecz klimatu NFOŚiGW zaprasza 27 czerwca 2019 r. na bezpłatne szkolenie dotyczące tworzenia projektów oraz aplikowania o środki w ramach Programu LIFE w Podprogramie działań na rzecz klimatu, w naborze 2019. Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE przedstawią zasady składania wniosków w tegorocznym naborze. Prelegenci wyjaśnią również wszystkie etapy tworzenia wniosku, przedstawią tegoroczne zmiany oraz [więcej...]

Sodexo na celowniku obrońców zwierząt

Sodexo na celowniku obrońców zwierząt Organizacje zrzeszone w koalicji Open Wing Alliance, walczącej o poprawę warunków życia kur, rozpoczęły kampanię przeciwko największemu dostawcy usług cateringowych w Polsce. Domagają się od Sodexo wprowadzenia polityki dotyczącej dobrostanu kurczaków, których mięso serwowane jest w restauracjach firmy. W 2017 r. Sodexo podjęło decyzję o podniesieniu do 2024 r. wymaganych od swoich dostawców standardów [więcej...]

Podpisanie porozumienia pomiędzy PIORiN i GIJHARS

Podpisanie porozumienia pomiędzy PIORiN i GIJHARSW dniu 10 czerwca br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Panem Andrzejem Chodkowskim i Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Panem Andrzejem Romaniukiem, w sprawie szczegółowego sposobu współdziałania przy przeprowadzaniu kontroli.   Porozumienie reguluje zakres oraz sposoby i terminy przekazywania informacji [więcej...]

Informacja nt. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Informacja nt. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął Program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. [więcej...]

Udostępnienie informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym

Udostępnienie informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym Uprzejmie informujemy, że wykaz producentów ekologicznych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest już udostępniany wszystkim zainteresowanym. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1054, ze zm.) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych udostępnia na wniosek dane i informacje dotyczące produkcji ekologicznej i producentów [więcej...]

Ruszyła instalacja oczyszczania spalin w Suwałkach dofinansowana przez NFOŚiGW

Ruszyła instalacja oczyszczania spalin w Suwałkach dofinansowana przez NFOŚiGW Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach uruchomiło instalację oczyszczania spalin przemysłowych. Tym samym został zakończony, terminowo i w ramach przyjętego budżetu, projekt dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Układ oczyszczania spalin zbudowany w lokalnej ciepłowni przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie. Projekt suwalskiego PEC Sp. z o.o. pn. Budowa instalacji [więcej...]

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »