REKLAMA

Mieszkańcy Polski o zmianach klimatu – badanie świadomości i zachowań ekologicznych

Aktualności Ekologiczne

Mieszkańcy Polski o zmianach klimatu – badanie świadomości i zachowań ekologicznychKatastrofy naturalne lub wywołane przez człowieka (44%), zanieczyszczenie powietrza (25%), zanikanie gatunków roślin i zwierząt (15%) to, w opinii respondentów badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. zmian klimatu, najczęstsze zagrożenia, które mogą mieć miejsce w ich okolicy na skutek zmian klimatu. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i [więcej...]

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Aktualności Ekologiczne

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczychZgodnie z opublikowanym w dniu 20 listopada 2020 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu ” Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020, w terminie od dnia 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego [więcej...]

Mieszkańcy Polski gotowi działać na rzecz jakości powietrza

Aktualności Ekologiczne

Mieszkańcy Polski gotowi działać na rzecz jakości powietrza65% mieszkańców Polski jest skłonnych zastąpić własny samochód na rzecz bardziej ekologicznego (elektrycznego) w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w swoim mieście. 88% badanych słyszało o rządowym programie „Czyste powietrze”. Tak wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dot. jakości powietrza, przeprowadzonego w listopadzie 2020 r. dla Ministerstwa Klimatu i [więcej...]

Artykuł o Tematyce EkologicznejPrzedłużenie aukcji dla OZE do końca 2021 r.

Aktualności Ekologiczne

Przedłużenie aukcji dla OZE do końca 2021 r.Komisja Europejska 17 grudnia 2020 r. zgodziła się na przedłużenie funkcjonowania aukcyjnego systemu wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych o 6 miesięcy, do 31 grudnia 2021 roku. Dotychczasowy system aukcyjny, zatwierdzony decyzją KE z 13 grudnia 2017 r. był przewidziany na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2021 r. „Pozytywna decyzja KE to dodatkowy czas dla przedsiębiorców na przygotowanie [więcej...]

Odbiór opakowań i odpadów plastikowych z produkcji rolniczej - potrzebne rozwiązania

Aktualności Ekologiczne

Odbiór opakowań i odpadów plastikowych z produkcji rolniczej - potrzebne rozwiązania W dniu 22 grudnia 2020 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas VI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 9 grudnia 2020 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o wprowadzenie obowiązku odbioru opakowań PCV, PPE – worki typu big bag i mniejsze przez podmioty wprowadzające tego typu produkty do obrotu. Należałoby wprowadzić identyczne rozwiązania, [więcej...]

Zmiana sposobu obliczania poziomów recyklingu odpadów

Aktualności Ekologiczne

Zmiana sposobu obliczania poziomów recyklingu odpadówZgodnie z unijnymi wymogami ws. odpadów, poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, jaki każde państwo członkowskie UE musi osiągnąć, wynosi 50% w 2020 r. i 55% od 2025 r. W związku ze zmianą metody obliczania poziomu recyklingu konieczne było zaktualizowanie celów pośrednich, w sposób umożliwiający stopniowe dojście przez gminy do wymaganych poziomów w 2025 r. oraz kolejno w 2030 r. i 2035 r. Na [więcej...]

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »