REKLAMA

Koalicja Kocham Puszczę apeluje o zespół kryzysowy dla Puszczy Białowieskiej. Chrońmy Puszczę przed pożarami!

Informacje Prasowe

Koalicja Kocham Puszczę apeluje o zespół kryzysowy dla Puszczy Białowieskiej. Chrońmy Puszczę przed pożarami!Koalicja Kocham Puszczę apeluje o zespół kryzysowy dla Puszczy Białowieskiej. Chrońmy Puszczę przed pożarami! Na konferencji prasowej zorganizowanej w Puszczy Białowieskiej, przedstawiciele koalicji Kocham Puszczę przedstawili zagrożenia pożarowe dla Puszczy Białowieskiej i wezwali ministra środowiska do pilnego powołania zespołu kryzysowego ds. ochrony Puszczy przed pożarami. Zagrożeniem dla Puszczy jest jej osuszanie, [więcej...]

„Czyste Powietrze”: nabór wniosków na nowych zasadach od 15 maja, współpraca z bankami i PGNiG, Akademia Czystego Powietrza

Aktualności Ekologiczne

„Czyste Powietrze”: nabór wniosków na nowych zasadach od 15 maja, współpraca z bankami i PGNiG, Akademia Czystego Powietrza Nabór wniosków w zreformowanym programie „Czyste Powietrze” rusza 15 maja. Do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu trafił projekt ustawy przewidującej wydawanie przez gminy zaświadczeń potwierdzających prawo do otrzymania podwyższonego poziomu finansowania w programie. NFOŚiGW podpisał porozumienie ze Związkiem Banków Polskich – to bilet wstępu do programu dla zainteresowanych [więcej...]

„Czyste Powietrze”: nabór wniosków na nowych zasadach od 15 maja, współpraca z bankami i PGNiG, Akademia Czystego Powietrza

Aktualności Ekologiczne

„Czyste Powietrze”: nabór wniosków na nowych zasadach od 15 maja, współpraca z bankami i PGNiG, Akademia Czystego Powietrza Dla przyspieszenia realizacji Programu oraz efektywnego wykorzystania kredytu bankowego z dotacją przez właścicieli domów jednorodzinnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze Związkiem Banków Polskich, podjął prace nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć związanych [więcej...]

63 mln zł unijnej dotacji na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu

Aktualności Ekologiczne

63 mln zł unijnej dotacji na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu Wśród efektów ekologicznych, osiągniętych dzięki przedsięwzięciu spółki Synthos Dwory 7, istotne znaczenie będzie miało zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i wydalania pyłów oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. Wybudowany Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów jako jednostka wytwórcza energii elektrycznej i cieplnej w układzie wysokosprawnej kogeneracji, [więcej...]

System zbiórki PSOR skutecznym narzędziem w ramach ROP

Informacje Prasowe

System zbiórki PSOR skutecznym narzędziem w ramach ROPBranża środków ochrony roślin już zbudowała sprawny system zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin. Gospodarowanie odpadami jest jednym z kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstw. Selektywna zbiórka, recykling a w efekcie gospodarka obiegu zamkniętego to kierunek, do którego dąży każdy odpowiedzialny biznes. Możliwość oraz sposób przetwarzania surowców wtórnych [więcej...]

MRiRW informuje

Aktualności Ekologiczne

MRiRW informujeMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniu 14 lutego 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań majqcych ną celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzqcymi ze źródel rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz.U. z2020 r. poz,243) - tzw. programu azotanowego. www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/243  Źródło  Centrum [więcej...]

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »