REKLAMA

Kobiety dbają o środowisko!

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin opublikowało wyniki konsumenckiego badania „Odpady szkodliwe i niebezpieczne”. Badanie miało na celu sprawdzenie, czy Polacy postępują właściwie z opakowaniami po środkach niebezpiecznych i odpadach szkodliwych.


Osoby, które w ciągu ostatniego roku zgromadziły niebezpieczne dla środowiska odpady
w większości deklarują, że oddały je do właściwych punktów zbiórki. Największy odsetek takich deklaracji pojawia się w przypadku elektrośmieci (80%), najmniejszy w przypadku opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach i produktach biobójczych (67%).


Najbardziej powszechnym typem posiadanych odpadów spośród wymienionych są elektrośmieci (około 55% badanych) oraz przeterminowane leki.
Warto podkreślić, że to kobiety częściej od mężczyzn oddają odpady szkodliwe i niebezpieczne do odpowiednich punktów zbiórki. Dotyczy to zarówno przeterminowanych lekarstw, elektrośmieci, jak i opakowań po środkach ochrony roślin oraz po środkach niebezpiecznych i trujących takich jak farby czy też koncentraty.
Niestety, najmniej rozpowszechnione jest oddawanie odpadów do specjalnych punktów zbiórki w przypadku osób najmłodszych (18-24 lata). W przypadku środków ochrony roślin jedynie 36% spośród tej grupy ankietowanych deklaruje, że oddaje je do odpowiednich punktów zbiórki a przeterminowane leki oddaje jedynie 41% z najmłodszej grupy badanych.


„Odpady niebezpieczne stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska. W związku z tym bardzo ważne jest, aby pozbywać się ich we właściwy sposób, wskazany przez ustawodawcę. Wyniki badania pokazują jak ważna jest ciągła edukacja w zakresie właściwego postępowania z tego typu odpadami oraz kształtowania postaw przyjaznych środowisku,” – powiedział Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.
Kwestie związane z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi regulują w Polsce przepisy krajowe i unijne. Są to między innymi ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o odpadach, ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Minister Środowiska prowadzi katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych, które są oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki przy ich numerze katalogowym.
Podstawowe zasady


Na opakowaniach po środkach ochrony roślin szukajmy charakterystycznych piktogramów informujących, że dany środek jest toksyczny. Opakowania po środkach toksycznych zwracajmy do sklepów sprzedających środki ochrony roślin. Najbliższy taki sklep można znaleźć z pomocą wyszukiwarki na stronie http://systempsor.pl/punkty-odbioru/. Inne szkodliwe odpady powinniśmy oddawać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub mobilnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, funkcjonujących
w niektórych gminach. Inne miejsca, które przyjmują wybrane grupy odpadów niebezpiecznych to: apteki, sklepy i hurtownie RTV i AGD, szkoły, przedszkola, urzędy gmin czy warsztaty samochodowe przyjmujące zużyte akumulatory. Informacje, w jakich miejscach przyjmowane są odpady niebezpieczne powinniśmy znaleźć na stronie internetowej danej gminy lub przedsiębiorstwa odbierającego od nas pozostałe odpady lub bezpośrednio kontaktując się z tymi instytucjami. Jeśli nie możemy od razu oddać odpadów niebezpiecznych przechowujmy je osobno, w miejscach suchych, nieoświetlonych i niedostępnych dla dzieci.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) reprezentuje branżę środków ochrony roślin. PSOR jest koordynatorem i właścicielem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR i w imieniu uczestników systemu prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną tegoż Systemu pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin realizuje różnorodne zadania i projekty mające na celu kompleksową informację i edukację użytkowników środków ochrony roślin na temat bezpieczeństwa ich stosowania.

 


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Kobiety-dbaja-o-srodowisko--.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

szukajmy postaci charakterystycznych piktogramów informujących, środek górnym toksyczny. toksycznych odpady powinniśmy zwracajmy sklepów sprzedających środki indeksem Najbliższy oznakowane zasady Na wyszukiwarki http://systempsor.pl/punkty-odbioru/. pomocą bezpośrednio przyjmujące projekty systemu ogólnopolską kampanię edukacyjną tegoż hasłem „Liczy każde opakowanie”. Polskie realizuje różnorodne zadania mające imieniu na celu kompleksową informację edukację użytkowników bezpieczeństwa stosowania.   Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: uczestników Opakowań zużyte możemy akumulatory. Informacje, jakich przyjmowane powinniśmy internetowej przedsiębiorstwa odbierającego pozostałe kontaktując instytucjami. Jeśli oddać Zbiórki przechowujmy osobno, suchych, nieoświetlonych i niedostępnych dzieci. Polskie Roślin Polskie (PSOR) reprezentuje branżę koordynatorem właścicielem katalog regulują Środowiska częściej produktach biobójczych (67%). Najbardziej powszechnym posiadanych wymienionych (około badanych) Warto podkreślić, kobiety mężczyzn roślin, oddają i niebezpieczne Dotyczy zarówno przeterminowanych lekarstw, elektrośmieci, trujących koncentraty. Niestety, najmniej rozpowszechnione nawozach najmniejszy specjalnych odpadach Polskie opublikowało wyniki konsumenckiego „Odpady niebezpieczne”. Badanie miało sprawdzenie, Polacy postępują właściwie szkodliwych. Osoby, (80%), ciągu ostatniego zgromadziły środowiska większości deklarują, oddały właściwych Największy odsetek deklaracji pojawia oddawanie osób Minister opakowaniowymi środowisku,” – powiedział Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Roślin. Kwestie związane Polsce postaw przepisy krajowe unijne. między innymi zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, odpadach, gospodarce opakowaniowymi. przyjaznych kształtowania najmłodszych bardzo (18-24 lata). ankietowanych deklaruje, najmłodszej badanych. „Odpady stanowią zagrożenie życia lub zdrowia środowiska. W związku ważne postępowania pozbywać właściwy sposób, wskazany ustawodawcę. Wyniki pokazują ważna ciągła edukacja w zakresie właściwego http://nowoczesnafarma.pl/Kobiety-dbaja-o-srodowisko--.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »