Wiceminister Sławomir Mazurek był jednym z gości specjalnych I Kongresu Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym. Wiceminister wziął udział m.in. w panelu dyskusyjnym „Kogeneracja 2.0”, który dotyczył kwestii ciepłownictwa i ochrony poprawy jakości powietrza.

Kwestia wyjściową dla dyskusji były działania Ministerstwa Środowiska dla ochrony powietrza w kraju. Warto podkreślić, że Minister Środowiska realizuje działania we współpracy z całym rządem w zakresie kompleksowego programu Czyste Powietrze. Jest on nakierowany nie tylko NA potrzebę zmiany źródła ciepła w domach jednorodzinnych, ale również na głęboką termomodernizację i edukację w tym zakresie.

Ciepłownictwo sieciowe

Dyskutanci wskazywali, że z punktu widzenia pilnej potrzeby poprawy stanu powietrza w Polsce, najbardziej uzasadnionym wydaje się podłączanie indywidualnych odbiorców obecnie wykorzystujących do celów grzewczych paliwa stałe do sieci ciepłowniczych, czy gazowych.

Rozwój ciepłownictwa sieciowego pozwoli na przyłączenie większej liczby odbiorców, co przyczyni się do ograniczenia emisji z sektora bytowego – mówił wiceminister Sławomir Mazurek.

Resort środowiska tworzy odpowiednie mechanizmy techniczno - prawno - finansowe, które pozwolą na rozwój i modernizację sieci ciepłowniczych.

Spółki miejskie mogą już teraz ubiegać się o dofinansowanie działań służących poprawie jakości powietrza w ramach programów NFOŚiGW, tj. Energia Plus i Ciepłownictwo Powiatowe – pilotaż – powiedział wiceminister Mazurek.

Programy Energia Plus i Ciepłownictwo Powiatowe - pilotaż przewidują dofinansowanie przedsięwzięć służących m.in . ograniczeniu szkodliwych emisji do atmosfery. Ich realizacja przewidziana jest w latach 2019-2025.

Wiceminister Mazurek na Kongresie
wiceminister Sławomir Mazurek
Debata z udziałem wiceministra Sławomira Mazurka