REKLAMA

Kto nie segreguje ten traci (i płaci)

Kto nie segreguje ten traci (i płaci)  Dziś wszystkie podmioty działające na rynku opakowań, odpadów opakowaniowych i sprzętu elektronicznego muszą przechodzić coroczny zewnętrzny audyt weryfikujący ich działania w zakresie gospodarowania odpadami. Sankcje jakie grożą za nieprzestrzeganie obowiązku recyklingowego są bardzo dotkliwe i nie muszą ograniczyć się wyłącznie do recyklera.     W związku z tym, że codzienna praktyka funkcjonujących [więcej...]

Metanizacja – nowa jakość w procesie recyklingu organicznego odpadów

Metanizacja – nowa jakość w procesie recyklingu organicznego odpadów   Na mocy ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorzady zobowiązane są do selektywnej zbiórki całego strumienia bioodpadów, w tym odpadów kuchennych, i zielonych. Niestety, z uwagi na wciąż niski poziom selektywnej zbiórki, obecnie jedynie część tego rodzaju odpadów poddawana jest recyklingowi organicznemu, a znaczny procent trafia na składowiska. Problem [więcej...]

Gazy chłodnicze – rośnie rynek nielegalnego obrotu, zagrożone wpływy fiskusa oraz bezpieczeństwo kierowców i innych użytkowników instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

Gazy chłodnicze – rośnie rynek nielegalnego obrotu, zagrożone wpływy fiskusa oraz bezpieczeństwo kierowców i innych użytkowników instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych   240 milionów złotych strat Skarbu Państwa rocznie i istotne ryzyko dla środowiska oraz użytkowników instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych w budynkach i pojazdach. Kierowcy skuszeni pozornymi oszczędnościami mogą otrzymać w niechcianym prezencie gaz z zawartością propanu-butanu, a Polska wejdzie na ścieżkę powiększania efektu cieplarnianego nie tylko dzięki energetyce węglowej, ale również przez [więcej...]

Koalicja na rzecz Bio wyznaczyła priorytetowe kierunki działania

Koalicja na rzecz Bio wyznaczyła priorytetowe kierunki działania Pierwsze posiedzenie Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio odbyło się 22 stycznia 2019 roku w Warszawie. Celem spotkania było zdiagnozowanie głównych wyzwań, jakie stoją przed rynkiem i sektorem ekologicznym w kraju, a także zdefiniowanie priorytetowych inicjatyw na najbliższy rok. Najpilniejsze wydaje się zaangażowanie w szeroko pojętą edukację, wypracowanie rozwiązań logistycznych oraz rozwiązanie barier [więcej...]

Analityka pomaga człowiekowi żyć w harmonii z naturą

Analityka pomaga człowiekowi żyć w harmonii z naturą  „Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie”, powiedział swego czasu Arystoteles. Obecnie stwierdzenie to wydaje się być bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Z raportu „Living Planet Report 2018” autorstwa organizacji WWF wynika, że liczebność populacji ryb, ptaków, ssaków, płazów i gadów spadła aż o 60% [więcej...]

Polska energetyka dziś i jutro

Polska energetyka dziś i jutro  RE-Energy EXPO 2019 - zbliża się kolejna edycja największych w Polsce targów poświęconych tylko i wyłącznie energii ze źródeł odnawialnych. Polska energetyka jest nadal oparta na węglu. Jednak wszyscy wiemy, ze to nie jest rozwiązanie długoterminowe a już na pewno nie gwarantuje nam niezależności energetycznej. Wręcz przeciwnie. Uzależnia nas od surowca, który wcześniej czy później się skończy [więcej...]

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »