REKLAMA

Wiceminister Sławomir Mazurek o działaniach MŚ w obszarze gospodarki odpadami

 

 

csm 20180307 Chobienice 4 23ff655af3Kwestie dotyczące zagospodarowania odpadów były głównym tematem spotkania z udziałem Sławomira Mazurka, wiceministra środowiska, z przedstawicielkami samorządów z województw wielkopolskiego i lubuskiego.

 

W trakcie spotkania wiceminister Sławomir Mazurek przedstawił najważniejsze działania, które zostały zrealizowane w ostatnim czasie w zakresie gospodarki odpadami oraz te, nad którymi obecnie trwają prace.
Wiceminister Mazurek przypomniał, że 1 lipca 2017 r. został wprowadzony jednolity system segregacji odpadów komunalnych. Jak zaznaczył, uwzględniał on postulaty samorządów, m.in. w zakresie wprowadzenia okresu przejściowego potrzebnego na wygaszanie dotychczas obowiązujących umów. Obecnie oczekiwane jest pełne wprowadzenie systemu  we wszystkich gminach w Polsce. Jest to szczególnie istotne w kontekście unijnych wymagań, zgodnie z którymi Polska do 2020 r. musi osiągnąć 50 proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 4 frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.  W 2016 r. poziom ten w Polsce wyniósł tylko 28 proc.
Wiceminister podkreślił również, że innym, dużym wyzwaniem w gospodarce odpadami na najbliższe lata jest przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ).
„Ogromne znaczenie ma takie gospodarowanie odpadami, aby możliwe było pozyskanie z nich dobrej jakości surowców wtórnych, które będą odpowiednie do zastosowania w dalszych procesach produkcyjnych. Fundamentalną rolę odrywa tu selektywne zbieranie odpadów już od poziomu mieszkańców” – podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek.
„GOZ należy postrzegać jako szansę rozwoju dla miast, ale i terenów niezurbanizowanych – gmin wiejskich czy też miejsko-wiejskich posiadających ogromny potencjał do sprawnego wdrożenia tej idei” – dodał.
O odpadach komunalnych
W trakcie spotkania wiceminister poinformował, że trwają prace wewnątrzresortowe nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak zaznaczył, wśród zidentyfikowanych problemów znalazły się m.in. kwestie ograniczonego nadzoru gmin nad właściwym postępowaniem z odpadami komunalnymi. Dlatego dyskutowane będą kwestie rozłącznego ogłaszania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Analizie poddane zostanie również ryczałtowe rozliczanie firm odbierających odpady komunalne od mieszkańców.
W trakcie spotkania wiceminister Mazurek podkreślił również, że ważnym wyznawaniem będzie wdrożenie tzw. pakietu odpadowego do polskiego prawa. Wyznacza on m.in. nowe cele w zakresie recyklingu i redukcji składowania odpadów w perspektywie do roku 2035.
Kontrola odpadów
Wiceminister Mazurek poinformował o prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska pracach nad wprowadzeniem zmian w ustawie o odpadach, które mają na celu ograniczenie nielegalnego składowania/magazynowania odpadów na terenie kraju. Rozważane jest m.in. wprowadzenie gwarancji finansowej dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. Analizowana jest też możliwość zmiany, która ułatwi prowadzenie przez Inspekcje Ochrony Środowiska kontroli bez wcześniejszego, siedmiodniowego zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.
***
Spotkanie zostało zorganizowane 7 marca w Chobienicach przez Związek Międzygminny Obra, pod patronatem posła Grzegorza Piechowiaka.
 
 
 Źródło
 Ministerstwo Środowiska
 http://www.mos.gov.pl/

 

125ml milk

csm 20180307 Chobienice 4 23ff655af3
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

również ryczałtowe rozliczanie odbierających odpady komunalne mieszkańców. W wiejskich rozłącznego Dlatego nowelizacją ważnym poinformował, ustawy komunalnych W utrzymaniu czystości porządku w gminach. odpadach dodał. O idei” komunalnymi. zidentyfikowanych problemów znalazły wdrożenia ograniczonego nadzoru właściwym postępowaniem sprawnego wśród redukcji wyznawaniem siedmiodniowego odpadami. Analizowana możliwość zmiany, która ułatwi prowadzenie Inspekcje Ochrony kontroli wcześniejszego, zawiadomienia prowadzących zamiarze wszczęcia. *** Spotkanie zostało zorganizowane Chobienicach Związek Międzygminny patronatem posła Grzegorza Piechowiaka.      Źródło  Ministerstwo działalność przedsiębiorców poinformował wdrożenie pakietu odpadowego polskiego prawa. Wyznacza terenów składowania perspektywie 2035. Kontrola odpadów Wiceminister prowadzonych finansowej Ministerstwo pracach wprowadzeniem ustawie odpadach, ograniczenie nielegalnego składowania/magazynowania terenie kraju. Rozważane gwarancji niezurbanizowanych odrywa miast, potrzebnego jednolity system segregacji komunalnych. uwzględniał postulaty samorządów, wprowadzenia okresu przejściowego wygaszanie został dotychczas obowiązujących umów. Obecnie oczekiwane pełne systemu  we wszystkich gminach Polsce. wprowadzony przypomniał, istotne przedstawicielkami     Kwestie dotyczące zagospodarowania głównym tematem udziałem Sławomira Mazurka, wiceministra środowiska, samorządów prace. Wiceminister województw wielkopolskiego lubuskiego.   W przedstawił najważniejsze działania, zostały zrealizowane ostatnim czasie obecnie szczególnie kontekście rozwoju zastosowania znaczenie gospodarowanie odpadami, możliwe pozyskanie dobrej jakości surowców wtórnych, odpowiednie dalszych zamkniętym procesach produkcyjnych. Fundamentalną selektywne zbieranie poziomu mieszkańców” Mazurek. „GOZ należy postrzegać szansę (GOZ). „Ogromne obiegu unijnych tworzyw wymagań, zgodnie Polska osiągnąć przygotowania ponownego użycia frakcji komunalnych: papieru, metali, sztucznych gospodarkę i szkła.  W Polsce wyniósł proc. Wiceminister innym, dużym wyzwaniem gospodarce najbliższe przejście  http://www.mos.gov.pl/  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »