REKLAMA

160 milionów złotych unijnych dotacji na sieci ciepłownicze

 
Ponad 80 kilometrów wybudowanych lub zmodernizowanych sieci ciepłowniczych w całej Polsce będzie efektem podpisanych dotychczas przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej piętnastu umów o unijne dofinansowanie tego typu działań. A to jeszcze nie koniec, bo kolejnych jedenaście projektów czeka na przyznane dotacje. Rozdysponowanych zostanie w sumie aż 160 milionów złotych.
 
W ramach drugiego konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, wyłonionych zostało 26 przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie lub modernizacji sieci ciepłowniczych na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 160 milionów złotych. Do tej pory, tj. do 9 marca br., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł piętnaście umów (trzynaście z działania 1.5 i dwie z poddziałania 1.6.2). Ich łączny koszt całkowity to blisko 240 milionów złotych, przy czym prawie połowę tych kosztów (powyżej 116 milionów złotych) wyłoży Unia Europejska z Funduszu Spójności.
 
Beneficjenci działania 1.5 przygotowali projekty z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu dla następujących województw: dolnośląskiego (Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. dla Wrocławia), kujawsko-pomorskiego (OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. dla Grudziądza), lubuskiego (Veolia Energia Poznań S.A. dla Świebodzina), opolskiego (Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. dla Opola), podkarpackiego (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli dla Stalowej Woli i Niska, a Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. dla Krosna), podlaskiego (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. dla Suwałk oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dla Białegostoku), pomorskiego (Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni dla Gdyni i Wejherowa), warmińsko-mazurskiego (Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dla Elbląga) oraz wielkopolskiego (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. dla Gorzowa Wielkopolskiego, Veolia Energia Poznań S.A. dla Trzcianki, a ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. dla Konina). Efektem wszystkich trzynastu przedsięwzięć będzie 29,5 kilometra wybudowanych oraz 40,5 kilometra zmodernizowanych sieci ciepłowniczych. Największy pod tym względem projekt będzie realizował OPEC-SYSTEM, ponieważ wybuduje 17 kilometrów sieci w Grudziądzu.
 
Na zawarcie w najbliższym czasie umów z unijnego działania 1.5 czeka jeszcze dziesięciu beneficjentów, którzy będą realizowali swoje projekty w województwach: dolnośląskim (Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o. dla Jednostki Wojskowej w Kłodzku przy ul. Walecznych 59 oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach na budowę sieci osiedlowej), lubelskim (Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. dla Lublina), małopolskim (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o. o. zmodernizuje sieć ciepłowniczą MPEC Nowy Targ, a Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przebuduje odcinek magistrali ciepłowniczej), mazowieckim (Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z. o.o. dla miasta Świerże Górne), opolskim (Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dla Kędzierzyna-Koźla), świętokrzyskim (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. dla Połańca) oraz warmińsko-mazurskim (Biogal Sp. z o.o. dla miejscowości Boleszyn i Mroczno, a Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie dla tego miasta).
 
Z kolei w ramach poddziałania 1.6.2 podpisano dwie umowy ze spółką Fortum Power and Heat Polska. Jedna z nich dotyczy budowy nowych odcinków sieci ciepłowniczej we Wrocławiu (województwo dolnośląskie), a druga tego samego działania w Płocku (województwo mazowieckie). W tym przypadku przewiduje się wybudowanie 12,8 kilometra sieci ciepłowniczych. NFOŚiGW planuje ponadto podpisanie jeszcze jednej, ostatniej umowy – ze spółką Bio Term, która będzie odpowiadała za budowę sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu w Świebodzicach na Dolnym Śląsku.
 
Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz podziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji zakończył się 29 grudnia 2017 r. Do NFOŚiGW wpłynęło 21 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 124 mln zł. Obecnie trwa ich weryfikacja. W maju 2018 r. planowany jest kolejny nabór.
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczanych na ochronę środowiska. Efektem doświadczenia w tej dziedzinie jest powierzenie NFOŚiGW roli Instytucji Wdrażającej dla dwóch priorytetów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. I oś priorytetową Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Narodowy Fundusz realizuje na podstawie porozumienia z Ministerstwem Energii, a II oś Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – we współpracy z Ministerstwem Środowiska, które też nadzoruje działalność NFOŚiGW.
 
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,3
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,2
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,1
 

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,3
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

małopolskim (Miejskie zmodernizuje ciepłowniczą przebuduje odcinek magistrali ciepłowniczej), (Kozienicka warmińsko-mazurskim Gospodarka Komunalna miasta Świerże Górne), opolskim (Miejski Zakład Kędzierzyna-Koźla), świętokrzyskim podpisanie Połańca) planuje która jednej, realizuje Instytucji Wdrażającej dwóch priorytetów Programie Operacyjnym 2014-2020. priorytetową Zmniejszenie emisyjności gospodarki, podstawie dziedzinie porozumienia   Ponad Energii, Ochrona środowiska, adaptacja klimatu współpracy Środowiska, które nadzoruje działalność powierzenie doświadczenia ostatniej weryfikacja. Mieszkaniowa odpowiadała Dolnym Śląsku.   Trzeci nabór podziałania kogeneracji zakończył grudnia wpłynęło wynoszącą Obecnie planowany środowiska. kolejny nabór.   Narodowy największym partnerem międzynarodowych instytucji finansowych obsłudze środków zagranicznych przeznaczanych ochronę efektem Wojskowej Spółdzielnia Wrocławia), Spójności.   Beneficjenci przygotowali drugiego zakresu efektywnej dystrybucji następujących województw: dolnośląskiego (Fortum Polska kujawsko-pomorskiego Europejska (OPEC-SYSTEM Grudziądza), lubuskiego (Veolia złotych.   W Świebodzina), opolskiego (Energetyka zostanie Opolszczyzny Opola), podkarpackiego Funduszu wyłoży dotacje. zawarł działanie kogeneracji, wyłonionych zostało 2014-2020, polegających budowie, rozbudowie modernizacji Operacyjnego wysokości złotych. piętnaście złotych) (trzynaście Programu konkursu 1.6.2). łączny całkowity blisko złotych, prawie połowę kosztów (powyżej Rozdysponowanych przyznane Walecznych zawarcie trzynastu dotychczas podpisanych Największy względem projekt realizował OPEC-SYSTEM, ponieważ wybuduje Grudziądzu.   Na najbliższym piętnastu czasie unijnego dziesięciu beneficjentów, którzy będą realizowali województwach: dolnośląskim (Calor Jednostki Kłodzku wszystkich Konina). projektów Białegostoku), Niska, jedenaście kolejnych koniec, działań. Krośnieński Holding Komunalny Krosna), podlaskiego Suwałkach Suwałk pomorskiego unijne (Okręgowe Wejherowa), warmińsko-mazurskiego (Elbląskie Elbląga) wielkopolskiego Górnictwo Konwencjonalna Gorzowa Wielkopolskiego, Veolia Trzcianki, NFOŚiGW.    
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »