REKLAMA

NFOŚiGW wesprze Białą Podlaską w budowie ekologicznej ciepłowni opalanej biomasą

Biała Podlaska otrzyma wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wybudowanie ciepłowni opalanej biomasą. Będzie to kolejna, choć ciągle jeszcze należąca w Polsce do nielicznych, instalacja produkująca ciepło z wykorzystaniem ekologicznego i ekonomicznego paliwa, jakim są odpady pochodzenia roślinnego.
Projekt pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5MW+ 12 MW) w Białej Podlaskiej” został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacją i pożyczką na łączną kwotę 11 mln zł (z programu krajowego NFOŚiGW pn. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej) oraz kwotą ponad 10,5 mln zł (dokładnie 10 556 400 zł) w ramach unijnego działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych POIiŚ 2014-2020, które wdrażane jest przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Energii.
 
Porozumienie regulujące obie dotacje podpisali 30 maja br. w siedzibie Narodowego Funduszu: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej Aleksander Kompa. W uroczystości uczestniczył także Prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk.
Wspomniany projekt zaowocuje powstaniem autonomicznej ciepłowni produkującej w sposób ekologiczny i wysokosprawny ciepło z paliwa odnawialnego – zrębek drewna. Ekologiczne spalanie biomasy w celu uzyskania energii cieplnej będzie odbywało się w dwóch kotłach wodnych (w jednym o mocy 5 megawatów i w drugim 12-megawatowym) o specjalnej konstrukcji, które posiadają zwiększone powierzchnie wymiany ciepła. Ich parametry mają być zgodne z istniejącymi obecnie kotłami węglowymi, co da możliwość wyprowadzenia produkowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej. Projekt wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego w Białej Podlaskiej. Spalanie biomasy spowoduje roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 47 258 Mg CO2/rok, a ilość wyprodukowanej energii cieplnej w instalacji zakładu przy wykorzystaniu OZE wyniesie 106 370 MWht/rok. Wybór rodzaju biomasy przeznaczonej dla ciepłowni będzie korzystny również dla okolicznych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, a szczególnie zakładów przetwarzających drewno i posiadających odpady drewniane. Wszystkie podmioty gospodarcze będą mogły biomasę odsprzedawać z zyskiem.
 
Oprócz podstawowego budynku ciepłowni (z zapleczem socjalnym dla obsługi) zostanie wybudowany m.in. buforowy magazyn biomasy z ruchomą podłogą o pojemności zapewniającej 3-5 dniowe jej magazynowanie oraz plac magazynowy z wiatą na składowanie naturalnego paliwa. Co istotne, biomasa drewniana będzie mogła być przyjmowana przez bazę przez cały rok. Dopuszczalny procent jej zawilgocenia może wynosić nawet ok. 60 proc. Całość nowoczesnej infrastruktury ciepłowni ma zostać oddana do użytku 31 grudnia 2019 r.
 
Budując ciepłownię, w której paliwem nie będzie węgiel, lecz właśnie zrębki drewniane uzyskamy różnego rodzaju oszczędności. Pokażemy zarazem, że Biała Podlaska jest miastem ekologicznym i korzysta z nowoczesnych, dobrych technologii w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Chciałbym podziękować NFOŚiGW za to, że przychylnie patrzy na nasze inicjatywy i proekologiczne starania we wschodniej Polsce – powiedział po podpisaniu umowy Prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk. Jednocześnie zapowiedział kolejne przedsięwzięcia, zmierzające do osiągnięcia w mieście samowystarczalności energetycznej: – Chcemy na przykład korzystać z lepszej segregacji i wykorzystania energetycznego odpadów. Mamy nadzieję, że obecne wysiłki w zakresie budowy i organizacji ciepłowni umożliwią przyłączanie się do sieci dystrybuującej ciepło, obok budownictwa wielorodzinnego, także domów jednorodzinnych. Ekologiczne ciepło będzie dzięki temu jeszcze tańsze dla mieszkańców.
 
Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,2
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

korzystać przykład energetycznej: nadzieję, samowystarczalności mieście osiągnięcia zmierzające przedsięwzięcia, kolejne odpadów. obecne Jednocześnie wielorodzinnego, Narodowy mieszkańców.   Źródło tańsze dzięki jednorodzinnych. domów budownictwa wysiłki ciepło, dystrybuującej przyłączanie umożliwią organizacji budowy zapowiedział Stefaniuk. użytku właśnie Pokażemy oszczędności. instalacji uzyskamy drewniane zrębki węgiel, Biała paliwem której ciepłownię, Budując r.   – grudnia zarazem, miastem podpisaniu przychylnie powiedział wschodniej starania proekologiczne inicjatywy patrzy podziękować ekologicznym Chciałbym naturalnego. ochrony technologii dobrych nowoczesnych, korzysta zakładu produkowanego wyprodukowanej zasobooszczędnej gospodarki, Część Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko priorytetowej) kwotą (dokładnie unijnego Wspieranie przedsięwzięć wytwarzania dystrybucji pochodzącej źródeł odnawialnych POIiŚ 2014-2020, wdrażane współpracy Ministerstwem Energii.   Porozumienie regulujące dotacje podpisali niskoemisyjnej Wsparcie Funduszu: wykorzystaniem Biała otrzyma wsparcie finansowe Funduszu wybudowanie biomasą. Będzie kolejna, ciągle należąca nielicznych, instalacja produkująca ekologicznego krajowego ekonomicznego paliwa, pochodzenia roślinnego. Projekt „Budowa Podlaskiej” został dofinansowany Narodowy dotacją pożyczką łączną kwotę programu siedzibie Zastępca ilość wyprowadzenia konstrukcji, posiadają zwiększone powierzchnie wymiany ciepła. parametry zgodne istniejącymi obecnie kotłami węglowymi, możliwość ciepła 12-megawatowym) bezpośrednio ciepłowniczej. Projekt wpłynie pozytywnie Podlaskiej. Spalanie spowoduje roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CO2/rok, specjalnej drugim Prezesa autonomicznej Zarządu Michalski Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Aleksander Kompa. uroczystości uczestniczył Stefaniuk. Wspomniany projekt zaowocuje powstaniem produkującej megawatów sposób ekologiczny wysokosprawny paliwa odnawialnego zrębek drewna. spalanie uzyskania odbywało dwóch kotłach wodnych jednym https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »