REKLAMA

Renowacja brzegu morskiego i plaży w Mielnie przy wsparciu z NFOŚiGW

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,dsc 0592Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z unijnych środków dofinansuje rozbudowę umocnień brzegowych w Mielnie i Mielenku nad Bałtykiem. Podjęte zostaną także działania renowacyjne na plażach w tych popularnych miejscowościach wypoczynkowych. Inwestycja będzie realizowana przez Urząd Morski w Słupsku. Pełny efekt infrastrukturalny i ekologiczny ma być osiągnięty do 31 grudnia 2020 r.

Planowanych jest szereg prac ochronnych i ratunkowych. Oprócz trzech opasek brzegowych – pomiędzy 297,7 a 301 km wybrzeża – przewidziany jest także remont ostróg rozbijających fale na wysokości kurortów Mielno-Unieście i Mielenko. Zrealizowane zostaną również prace refulacyjne, czyli poszerzające plażę w rejonie istniejącej Promenady Przyjaźni, gdzie obecnie pas piasku ma stosunkowo niewielką szerokość. A ponieważ zmiany linii brzegowej mogą przebiegać dynamicznie, ze względu na aktywności otwartego morza, brana jest pod uwagę możliwość rozszerzenia zakresu refulacji. W efekcie mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z jeszcze rozleglejszej, bardziej zadbanej i bezpieczniejszej plaży oraz promenady. Całość prac obejmie dystans 3,3 km.

– Cieszę się, że ochronimy brzeg morza, a jednocześnie – według założeń – nastąpi tam nawet pewne zwiększenie terytorium Polski. Poszerzymy plażę i poczekamy aż się umocni. Wtedy łatwiej będzie podejmować kolejne działania modernizacyjne i organizacyjne – zaznaczył Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak, podczas uroczystości podpisania umowy w tej sprawie, która 28 lutego br. odbyła się w siedzibie Narodowego Funduszu. Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Roman Wójcik, po złożeniu podpisu na umowie zauważył: – Od jakości środowiska zależy komfort życia lokalnych społeczności. Dlatego NFOŚiGW wszędzie, gdzie to możliwe, także na wspaniałym polskim wybrzeżu, wspiera finansowo działania na rzecz tworzenia w gminach przestrzeni sprzyjających nie tylko odpoczynkowi, ale przede wszystkim poprawie jakości życia.

Inwestycja nad Bałtykiem ma także zapewnić ograniczenie negatywnych skutków występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, w szczególności coraz silniejszych spiętrzeń sztormowych, związanych ze zmianami klimatu. Nastąpi znaczne ograniczenie postępujących od lat procesów erozyjnych brzegu morskiego.

Całkowity koszt projektu wynosi 54 mln zł, z czego 45,9 mln zł to unijne dofinansowanie z NFOŚiGW. Źródłem dofinansowania projektu będzie działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które NFOŚiGW wdraża we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

 Źródło
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 http://nfosigw.gov.pl

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,dsc 0592
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

możliwe, wspaniałym polskim wybrzeżu, wszędzie, wspiera odpoczynkowi, finansowo tworzenia gminach przestrzeni sprzyjających społeczności. przede wszystkim poprawie życia. Inwestycja Bałtykiem Dlatego złożeniu lokalnych Narodowego Włodzimierz Kotuniak, podczas uroczystości podpisania sprawie, która lutego odbyła siedzibie Funduszu. życia Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Wójcik, podpisu umowie zauważył: środowiska zależy komfort zapewnić spiętrzeń negatywnych priorytetowej zwiększeniem odporności klęski żywiołowe, katastrofy naturalne monitoring środowiska, Programu klimatu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2014-2020, które wdraża współpracy Ministerstwem Środowiska.  Źródło  Narodowy zabezpieczeniem Adaptacja skutków Nastąpi występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, silniejszych Morskiego sztormowych, związanych zmianami klimatu. znaczne działanie postępujących procesów erozyjnych morskiego. Całkowity wynosi unijne dofinansowanie NFOŚiGW. Źródłem dofinansowania Słupsku, poczekamy Urzędu ostróg ochronnych ratunkowych. Oprócz trzech opasek pomiędzy wybrzeża przewidziany remont rozbijających r. Planowanych wysokości kurortów Mielno-Unieście Mielenko. Zrealizowane również refulacyjne, poszerzające rejonie istniejącej szereg grudnia Przyjaźni, plażach Narodowy unijnych środków dofinansuje rozbudowę umocnień Mielenku Bałtykiem. Podjęte renowacyjne popularnych osiągnięty miejscowościach wypoczynkowych. Inwestycja realizowana Urząd Morski Słupsku. Pełny infrastrukturalny ekologiczny Promenady obecnie Dyrektor nastąpi promenady. Całość obejmie dystans km. – Cieszę ochronimy jednocześnie według założeń zwiększenie zadbanej terytorium Polski. Poszerzymy umocni. łatwiej podejmować kolejne modernizacyjne organizacyjne zaznaczył bezpieczniejszej bardziej piasku otwartego stosunkowo niewielką szerokość. ponieważ zmiany brzegowej przebiegać dynamicznie, względu aktywności uwagę rozleglejszej, możliwość rozszerzenia zakresu refulacji. efekcie mieszkańcy turyści będą korzystać jeszcze  http://nfosigw.gov.pl
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »