REKLAMA

Zdegradowany teren po cukrowni w gminie Pelplin stanie się miejscem rekreacji

 

Gmina Pelplin otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej unijne dofinansowanie w kwocie 9,5 mln zł na realizację projektu rekultywacji i zagospodarowania zanieczyszczonego, poprzemysłowego terenu po lokalnej cukrowni. Dzięki pracom remediacyjnym mieszkańcy uzyskają zaplecze rekreacyjne i wypoczynkowe.

W ramach przedsięwzięcia zostanie zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa oraz ciągi wyłącznie piesze, m.in. ścieżki spacerowe. W planach jest stworzenie placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, w tym ukształtowanie dwóch górek do zabawy. Dla dorosłych będą dostępne trawiaste miejsca piknikowe (ze stolikami przeznaczonymi do spotkań). Powstaną także warunki do uprawiania sportu – gmina odda do użytku na tym obszarze dwa boiska, siłownię zewnętrzną, dwa stoły tenisowe i dziewięć stojaków na rowery. Pojawią się również obiekty małej architektury: dwa budynki socjalno-sanitarne, trzydzieści pięć ławek oraz szesnaście koszy na śmieci. Wszystkie elementy nowej infrastruktury będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja poprawi jednocześnie stan środowiska, prowadząc do ostatecznego usunięcia degradacji poprzemysłowych zagrażających zdrowiu ludzi.

– Komplementarność jest największym walorem tego projektu. Są to działania, które rozwiązują istotny problem skażenia chemicznego i zagrożenia ekologicznego, ale zarazem otwierają teren po dawnej cukrowni na zupełnie nowe możliwości. Coś, co przez wiele lat było miejscem zapomnianym i unikanym, stanie się „zielonymi płucami” Pelplina – powiedział Burmistrz Gminy Pelplin, Patryk Demski podczas uroczystości podpisania umowy. Składający podpis ze strony Narodowego Funduszu Zastępca Prezesa, Roman Wójcik, życząc powodzenia w realizacji projektu, wyraził przekonanie, że pelpliński projekt, oprócz bieżącej użyteczności, będzie miał także duże, perspektywiczne znaczenie dla nowych pokoleń mieszkańców gminy.

Łączna powierzchnia przeznaczonych do rekultywacji gruntów obejmuje 12,15 ha, a uzyskany przez gminę dodatkowy, biologicznie czynny areał to 11,03 ha.

Całkowity koszt przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 11 mln zł, natomiast udostępnione przez NFOŚiGW dofinansowanie ze środków UE (pokrywające 85 proc. kosztów inwestycji) wynosi blisko 9,5 mln zł. Źródłem dofinansowania projektu jest działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które NFOŚiGW wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.

 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

gminie rekreacji przedsięwzięcia NFOŚiGW rekultywacji – dofinansowanie projektu będą dostępne które także Narodowego Funduszu podpisania umowy. Składający podpis strony Zastępca Wójcik, Prezesa, życząc powodzenia realizacji projektu, wyraził podczas projekt, przekonanie, pelpliński uroczystości powiedział Demski dawnej rozwiązują istotny problem skażenia chemicznego zagrożenia ekologicznego, zarazem otwierają zupełnie Patryk możliwości. zapomnianym unikanym, „zielonymi płucami” Pelplina bieżącej Burmistrz Pelplin, oprócz nowych użyteczności, środowiska kosztów inwestycji) wynosi blisko Źródłem dofinansowania działanie Poprawa jakości miejskiego środków priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2014-2020, wdraża porozumieniu Ministerstwem (pokrywające udostępnione gruntów duże, perspektywiczne znaczenie projektu. pokoleń mieszkańców gminy. Łączna powierzchnia przeznaczonych obejmuje natomiast uzyskany gminę dodatkowy, biologicznie czynny areał ha. Całkowity opiewa kwotę działania, ostatecznego walorem planach zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa ciągi wyłącznie piesze, ścieżki spacerowe. stworzenie wypoczynkowe. W dzieci młodszych starszych, ukształtowanie dwóch górek zabawy. dorosłych trawiaste zostanie rekreacyjne piknikowe zagospodarowania   Gmina otrzyma Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej unijne kwocie realizację zanieczyszczonego, zaplecze poprzemysłowego terenu lokalnej cukrowni. Dzięki pracom remediacyjnym mieszkańcy uzyskają miejsca stolikami największym poprawi ławek szesnaście śmieci. Wszystkie elementy infrastruktury osób niepełnosprawnych. Inwestycja jednocześnie trzydzieści środowiska, prowadząc usunięcia degradacji poprzemysłowych zagrażających zdrowiu ludzi. – Komplementarność pięć socjalno-sanitarne, przeznaczonymi zewnętrzną, spotkań). Powstaną warunki uprawiania sportu użytku obszarze boiska, siłownię stoły budynki tenisowe dziewięć stojaków rowery. Pojawią również obiekty małej architektury: Środowiska.  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »