Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek był jednym z głównych gości V Forum Ochrony Środowiska w Warszawie organizowanego przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. Wiceminister otworzył wydarzenie, jak również wziął udział w panelu inauguracyjnym.

GOZ – ekologia czy ekonomia?
W swoim wystąpieniu wiceminister Mazurek starał się odpowiedzieć na pytanie: Czy w ramach Gospodarki o Obiegu Zamkniętym można połączyć rozwój gospodarczy i ochronę środowiska?
Zgodnie z Gospodarką Obiegu Zamkniętego, produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane – podkreślał wiceminister Sławomir Mazurek.
Wiceminister Mazurek zwrócił również uwagę, że rozwijanie gospodarki odpadami, będącej elementem GOZ, przyniesie pozytywny efekt gospodarczy. Polepszy także jakość życia poprzez likwidację uciążliwości związanych ze składowaniem odpadów oraz odzyskiwanie przestrzeni do wtórnego zagospodarowania.
Gospodarka Obiegu Zamkniętego - wyzwanie czy dzisiejsza konieczność?
Podczas V Forum Ochrony Środowiska wiceminister Sławomir Mazurek w trakcie dyskusji wskazywał również jak istotna jest edukacja młodych obywateli w kontekście GOZ i prawidłowej gospodarki odpadami.  
Edukacja od najmłodszych lat daje szansę skutecznego zakorzenienia idei poprawy efektywnego gospodarowania zasobami i wprowadzenia gospodarki obiegowej w społeczeństwie – mówił wiceminister Mazurek.
V Forum Ochrony Środowiska
W dniach 15-16 kwietnia 2019 r. odbyła się w Warszawie V edycja Forum Ochrony Środowiska. Konferencja organizowana jest przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie".
Tematem tegorocznej edycji forum były rozważania na temat gospodarki obiegu zamkniętego - wyzwanie czy dzisiejsza konieczność - oraz nowoczesne przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.
V Forum Ochrony Środowiska z udziałem wiceministra Sławomira Mazurka
V Forum Ochrony Środowiska z udziałem wiceministra Sławomira Mazurka
V Forum Ochrony Środowiska z udziałem wiceministra Sławomira Mazurka
V Forum Ochrony Środowiska z udziałem wiceministra Sławomira Mazurka

Źródło
Ministerstwo Środowiska
www.gov.pl/srodowisko