REKLAMA

Ministerstwo Środowiska na Forum Ekonomicznym w Krynicy

csm Krynica Dyplomacja klimatyczna 2 91c0b8b473Dyplomacja klimatyczna i gospodarka odpadami to tematy, które minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz wiceminister Sławomir Mazurek m.in. poruszali w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy.
W trakcie panelu dyskusyjnego pn. „Dyplomacja Klimatyczna w XXI wieku” minister środowiska dyskutował ze swoimi odpowiednikami z Litwy i Słowacji o wyzwaniach, które niesie za sobą wdrażanie postanowień Porozumienia paryskiego.
„Porozumienie paryskie określiło cele globalnych działań na rzecz ochrony klimatu, wizję neutralnego dla klimatu rozwoju, a także mechanizmy wspierające korzystną współpracę międzynarodową” – mówił minister Kowalczyk.
Minister środowiska nawiązał także do planowanego na grudzień tego roku szczytu klimatycznego COP 24, który odbędzie się w Katowicach. Warto podkreślić, że funkcję organizatora szczytu Polska będzie pełnić już po raz trzeci w historii, a miasto-gospodarz Katowice to doskonały przykład transformacji, jaką Polska przechodzi w kierunku niskoemisyjnej gospodarki.
„Polska Prezydencja podczas COP24 stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania naszej pozycji w kreowaniu globalnej polityki klimatycznej, jak również rodzimych osiągnięć w zakresie ochrony środowiska” – powiedział minister Henryk Kowalczyk.
„Nasz kraj poczynił w ostatnich latach duży krok w kierunku gospodarki niskoemisyjnej przyjaznej klimatowi i środowisku. Katowice podczas COP24 będą tego najlepszym przykładem” – podkreślał minister środowiska.
Podczas panelu pn. „Drogi i mosty do nowoczesnej Polski” minister Henryk Kowalczyk zapewnił o wsparciu resortu środowiska dla niskoemisyjnego transportu, w tym zwłaszcza dla elektromobilności.
„Obecnie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowany jest program, w ramach którego zostanie zakupionych ok. 1000 innowacyjnych autobusów bezemisyjnych” – mówił minister Kowalczyk.
Kolejnym z tematów, który poruszali podczas Forum Ekonomicznego przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, była gospodarka odpadami. W dyskusji panelowej „Czy życie bez śmieci to życie bez opakowań?” wiceminister środowiska Sławomir Mazurek poruszał kwestie spełniania przez Polskę wymogów unijnego pakietu odpadowego, osiągania wymaganych poziomów recyklingu i zmian, które resort środowiska wprowadza w zakresie gospodarki odpadami.
„Polska osiąga wymagane obecnie poziomy zbierania, odzysku i recyklingu przewidziane prawem UE dla różnych grup odpadów, w tym i dla odpadów opakowaniowych” – mówił wiceminister Mazurek.
„Uzyskanie wzrastających w kolejnych latach poziomów recyklingu będzie wymagało jednak poprawy jakości zbieranych odpadów opakowaniowych, w szczególności powstających w gospodarstwach domowych” – podkreślał wiceminister środowiska.
Wiceminister Sławomir Mazurek podkreślił rolę, jaką w systemie zagospodarowania odpadów komunalnych odgrywają gminy i zapowiedział, że w jej wypełnianiu mogą liczyć na wsparcie legislacyjne resortu środowiska.
„Obecnie trwa w Polsce wdrażanie przez gminy standardów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Projektowane są kolejne zmiany prawne wspierające przyjęcie tych standardów” – mówił wiceminister Mazurek.
„Stale rozwijamy systemy zagospodarowania odpadów jednocześnie eliminując wszelkie nieprawidłowości. W szczególności konieczne będą zmiany w obowiązujących w Polsce zasadach rozszerzonej odpowiedzialności producenta” – zapowiedział wiceminister środowiska.
O Forum Ekonomicznym
Forum Ekonomiczne w Krynicy to cykliczne wydarzenie, organizowane od 1992 r. przez Instytut Studiów Wschodnich. Jest miejscem, w którym spotykają się przedstawiciele rządów, eksperci, politycy wielu opcji i biznesmeni z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie Forum odbywają się liczne spotkania, debaty i wydarzenia towarzyszące, które umożliwiają wielostronny dialog pomiędzy różnymi interesariuszami polityk publicznych.
 

125ml milk

csm Krynica Dyplomacja klimatyczna 2 91c0b8b473
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Polskę wymogów unijnego pakietu odpadowego, osiągania wymaganych zmian, resort wprowadza odpadami. „Polska osiąga obecnie poprawy poziomy zbierania, odzysku przewidziane prawem różnych liczyć opakowaniowych” Mazurek. „Uzyskanie wzrastających kolejnych wymagało jednak wypełnianiu standardów” wsparcie Środkowo-Wschodniej. Instytut Studiów Wschodnich. miejscem, którym spotykają rządów, eksperci, politycy biznesmeni obszaru Europy odbywają wydarzenie, liczne spotkania, debaty wydarzenia towarzyszące, umożliwiają wielostronny dialog pomiędzy różnymi interesariuszami polityk organizowane cykliczne legislacyjne systemy środowiska. „Obecnie standardów selektywnej zbiórki komunalnych. Projektowane kolejne prawne przyjęcie kwestie Mazurek. „Stale rozwijamy jednocześnie Ekonomiczne eliminując wszelkie nieprawidłowości. konieczne obowiązujących zasadach rozszerzonej odpowiedzialności producenta” zapowiedział środowiska. O Ekonomicznym Forum spełniania poruszał podkreślić, mechanizmy korzystną współpracę międzynarodową” Kowalczyk. Minister nawiązał planowanego grudzień klimatycznego odbędzie Katowicach. funkcję klimatu organizatora pełnić trzeci historii, miasto-gospodarz doskonały przykład transformacji, przechodzi gospodarki. „Polska Prezydencja rozwoju, neutralnego niepowtarzalną swoimi Dyplomacja klimatyczna odpadami tematy, czasie Krynicy. W dyskusyjnego „Dyplomacja Klimatyczna wieku” dyskutował odpowiednikami wizję Słowacji wyzwaniach, niesie postanowień Porozumienia paryskiego. „Porozumienie paryskie określiło globalnych działań klimatu, stanowi okazję opakowań?” zakupionych elektromobilności. „Obecnie środków Narodowego Funduszu Ochrony Gospodarki Wodnej realizowany program, którego zostanie innowacyjnych transportu, autobusów bezemisyjnych” Kowalczyk. Kolejnym tematów, Ministerstwa Środowiska, odpadami. dyskusji panelowej „Czy śmieci zwłaszcza niskoemisyjnego zaprezentowania Kowalczyk. „Nasz naszej pozycji kreowaniu globalnej polityki klimatycznej, również rodzimych osiągnięć środowiska” powiedział poczynił wsparciu ostatnich przyjaznej klimatowi środowisku. najlepszym przykładem” środowiska. Podczas „Drogi nowoczesnej Polski” zapewnił publicznych.  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »