REKLAMA

Rolnicy, którzy nie mogli dotrzymać terminu na wysianie międzyplonu ścierniskowego (minął 20 sierpnia), mogą zgłosić zmianę proekologicznego elementu zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności za 2016 r.

csm sciernisko1 9da4d37bab

Rolnicy, którzy z przyczyn agrometeorologicznych (pogodowych) nie mogli wysiać międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako EFA w terminie do 20 sierpnia, mają jeszcze możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od 1 lipca do 1 października i utrzymywać co najmniej do 15 lutego. Można także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.


Zmiana nie będzie skutkowała nałożeniem kar administracyjnych.


Przeprowadzenie  zmiany elementów proekologicznych nie będzie skutkowało sankcjami pod następującymi warunkami:
•    procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wcześniej złożonym wniosku o przyznanie płatności na 2016 r. (np. jeśli we wniosku beneficjent zadeklarował 5% EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5%);

•    zmiany dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności za 2016 r.


O zmianach należy poinformować Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, aby dostosować wniosek o przyznanie płatności do nowej sytuacji.


Ponadto, jeśli rolnik nie mógł wysiać międzyplonu ścierniskowego w terminie do 20 sierpnia a jednocześnie posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA niż wymagane 5 proc., w przypadku kontroli na miejscu może wskazać inne elementy EFA w gospodarstwie (nie zadeklarowane we wniosku o płatność za 2016 r.), w celu skompensowania obszarów wskazanych we wniosku lecz nieobsianych międzyplonem.


Za niewypełnienie wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu w określonym terminie, na rolnika może zostać nałożona sankcja w postaci pomniejszenia płatności.


Jednocześnie ARiMR przypomina, że w przypadku, gdy rolnik beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili przed wystąpieniem siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.


Uznanie wystąpienia siły wyższej należy do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego zgłasza się na piśmie przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności wraz z wymaganymi dowodami, w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

 

Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

csm sciernisko1 9da4d37bab
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

wniosku przyznanie płatności międzyplonu ścierniskowego zmiany elementu wyższej zadeklarowanego proekologicznego należy Rolnicy, wysiać którzy Modernizacji obszarów wystąpienia nadzwyczajnych beneficjent Restrukturyzacji (minął sierpnia), zgłosić zmianę wysianie terminu dotrzymać dokonać Rolnictwa, Agencji rolnika, jeśli stanie gospodarstwie rolnik międzyplon terminie który ciągu wymogu utrzymania proekologicznych, uprzejmości określonym międzyplonem. Za terminie, rolnika zostać nałożona sankcja postaci niewypełnienie Portalu płatności. Jednocześnie Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: nieobsianych wskazanych skompensowania płatność zadeklarowane elementy wskazać miejscu kontroli przypadku proc., wymagane pomniejszenia dzięki przypomina, obszaru, wymaganymi okoliczności piętnastu przypadki piśmie zgłasza którego Powiatowego kierownika okoliczności. Uznanie wystąpieniem chwili kwalifikowalny odniesieniu dowodami, wsparcia zachowuje okoliczności, roboczych którym upoważniona wyniku innych kwalifikowalności kryteriów spełnić czynności.   Źródło Agencja przypadku, Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/ Informacja obowiązków (pogodowych) więcej deklarowany mieszankach międzyplony działki, której Rolnicy, utrzymywany EFA. Zmiana roślin skutkowała nałożeniem administracyjnych. Przeprowadzenie  elementów proekologicznych skutkowało wysiewanych gatunku następującymi proekologiczny, deklarowanego sierpnia, jeszcze możliwość przyczyn obszar ozimy, także którzy października utrzymywać najmniej lutego. Można sankcjami warunkami: •   posiada siedzibę poinformować Powiatowe właściwego względu miejsce zamieszkania dostosować r. O wniosek sytuacji. Ponadto, agrometeorologicznych mógł sierpnia jednocześnie zmianach zadeklarowanych  procent zadeklarował powierzchni zadeklarowanej zmianie wyższy wcześniej złożonym zmiana posiadaniu możliwa osiągnięcia •    zmiany dotyczą działek będących http://nowoczesnafarma.pl/Rolnicy--ktorzy-nie-mogli-dotrzymac-terminu-na-wysianie-miedzyplonu-scierniskowego--minal-20-sierpnia---moga-zglosic-zmiane-proekologicznego-elementu-zadeklarowanego-we-wniosku-o-przyznanie-platnosci-za-2016-r--.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »