REKLAMA

Informacja o zmianie przepisów w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym oraz działaniu rolnictwo ekologiczne

 

Informujemy, że w Dz.U. z 2016 r. poz. 1270 ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z ww. rozporządzeniami w przypadku rolników lub zarządców, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania ekologicznego w 2015 lub 2016 roku konieczne będzie uzupełnienie dokumentów związanych z udziałem w tym działaniu.

 

Osoby które rozpoczęły realizację zobowiązania ekologicznego lub rolno-środowiskowo-klimatycznego w roku 2015 lub 2016 powinny, do dnia 30 września br., przesłać do odpowiednich biur powiatowych ARiMR kopie aktualnych planów działalności ekologicznej w części zawierającej:

  • dane rolnika lub zarządcy realizującego zobowiązanie ekologiczne lub rolno- środowiskowo-klimatyczne oraz jego podpis;
  • dane doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej, i jego podpis oraz
    - w przypadku gdy plan działalności rolno środowiskowej został sporządzony również przy udziale eksperta przyrodniczego - dane tego eksperta i jego podpis;
  • wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których rolnik lub zarządca realizuje zobowiązanie ekologiczne lub rolno-środowiskowo-klimatyczne wraz z podpisem doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej.

Informuję, że po upływie ww. terminu ARiMR będzie zwracać się pisemnie do beneficjentów, którzy nie złożą ww. kopii dokumentów o ich uzupełnienie w ciągu 7 dni.
 

W roku 2017 i latach następnych obowiązek dostarczania kopii ww. części planu działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej ustalono na dzień 15 lipca roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej lub płatności ekologicznej.
 

Ponadto obowiązek ten będzie dotyczył beneficjentów dokonujących zmiany wykazu pakietów lub wariantów zawartego w tym planie lub tych, które rozpoczynać będą realizację działania (w tym także rolników, którzy zakończyli poprzednie zobowiązanie i nadal chcieliby uzyskiwać wsparcie w ramach PRO W 2014-2020).
 

Ponadto ww. rozporządzenie przewidują:

  • W przypadku działania „Rolnictwo ekologiczne", możliwość zaprzestania uprawy krzewów w ramach wariantów sadowniczych, po przeprowadzeniu zbioru w ostatnim roku realizacji 5-letniego zobowiązania ekologicznego z zachowaniem na tych gruntach warunków określonych w przepisach o rolnictwie ekologicznym. Ponadto, rolnik będzie musiał zawiadomić ARiMR o zamiarze zaprzestania tej uprawy najpóźniej w terminie 30 dni przed tym zaprzestaniem.
  • Wprowadzono istotną zmianę w zakresie zmniejszeń płatności po stwierdzeniu, że przekroczono dawkę azotu pochodzącego z nawozów naturalnych powyżej 170 kg/ha. Obecnie sankcja wynosi 100%.

Ważne.
Trwają końcowe prace nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego”. Prosimy o śledzenie zmian w prawie.


Opracowanie
Anna Litwinow

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

ekologiczne działalności ekologicznej którzy przypadku płatności udziale realizację zobowiązania sporządzony został ekologicznego zobowiązanie Informacja rolno-środowiskowo-klimatycznym rolnictwo przepisów działaniu zmianie części rozporządzenia wariantów rolnik uzupełnienie zaprzestania uprawy dokumentów „Rolnictwo obowiązek rolnośrodowiskowego, którego eksperta doradcy rolnośrodowiskowej które pakietów podpis; gruntach warunków rolnictwie Ponadto, ekologicznym. zachowaniem przepisach określonych sadowniczych, rozporządzenie przewidują: rolników, ekologiczne", 2014-2020).   Ponadto wsparcie zakończyli poprzednie chcieliby uzyskiwać także możliwość przeprowadzeniu zbioru ostatnim realizacji krzewów planie będą rozpoczynać musiał 5-letniego zmianę rolnośrodowiskowo-klimatycznego”. Prosimy śledzenie prawie. Opracowanie „Działania dotyczącego Trwają końcowe nowelizacją Anna Litwinow     Źródło Centrum Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Informacja-o-zmianie-przepisow-w-dzialaniu-rolno-srodowiskowo-klimatycznym-oraz-dzialaniu-rolnictwo-ekologiczne-.html   Portalu uprzejmości Doradztwa Rolniczego http://cdr.gov.pl/ Informacja dzięki 100%. Ważne. wynosi istotną zawartego zakresie zmniejszeń Wprowadzono zaprzestaniem. zamiarze najpóźniej terminie stwierdzeniu, przekroczono kg/ha. Obecnie sankcja powyżej naturalnych dawkę pochodzącego nawozów zawiadomić latach rolno-środowiskowo-klimatycznego powinny, września rozpoczęły działaniu.   Osoby konieczne związanych udziałem przesłać odpowiednich rolnika zarządcy realizującego zawierającej: planów powiatowych aktualnych rozpoczęli zarządców, pomocy finansowej ekologiczne" przyznawania sprawie   Informujemy, ukazała nowelizacja objętego Programem Zgodnie rozporządzeniami rolników 2014-2020. Wiejskich Rozwoju Obszarów rolno- środowiskowo-klimatyczne ustalono dzień którym dostarczania następnych złożą ciągu   W złożono wniosek beneficjentów dokonujących zmiany dotyczył ekologicznej.   Ponadto przyznanie pierwszej beneficjentów, pisemnie również przyrodniczego wariantów, środowiskowej oraz rolnośrodowiskowej, podpis których zarządca upływie terminu zwracać rolnośrodowiskowej. Informuję, podpisem realizuje rolno-środowiskowo-klimatyczne wykazu
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »