REKLAMA

Informacja o zmianie przepisów w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym oraz działaniu rolnictwo ekologiczne

 

Informujemy, że w Dz.U. z 2016 r. poz. 1270 ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z ww. rozporządzeniami w przypadku rolników lub zarządców, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania ekologicznego w 2015 lub 2016 roku konieczne będzie uzupełnienie dokumentów związanych z udziałem w tym działaniu.

 

Osoby które rozpoczęły realizację zobowiązania ekologicznego lub rolno-środowiskowo-klimatycznego w roku 2015 lub 2016 powinny, do dnia 30 września br., przesłać do odpowiednich biur powiatowych ARiMR kopie aktualnych planów działalności ekologicznej w części zawierającej:

  • dane rolnika lub zarządcy realizującego zobowiązanie ekologiczne lub rolno- środowiskowo-klimatyczne oraz jego podpis;
  • dane doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej, i jego podpis oraz
    - w przypadku gdy plan działalności rolno środowiskowej został sporządzony również przy udziale eksperta przyrodniczego - dane tego eksperta i jego podpis;
  • wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których rolnik lub zarządca realizuje zobowiązanie ekologiczne lub rolno-środowiskowo-klimatyczne wraz z podpisem doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej.

Informuję, że po upływie ww. terminu ARiMR będzie zwracać się pisemnie do beneficjentów, którzy nie złożą ww. kopii dokumentów o ich uzupełnienie w ciągu 7 dni.
 

W roku 2017 i latach następnych obowiązek dostarczania kopii ww. części planu działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej ustalono na dzień 15 lipca roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej lub płatności ekologicznej.
 

Ponadto obowiązek ten będzie dotyczył beneficjentów dokonujących zmiany wykazu pakietów lub wariantów zawartego w tym planie lub tych, które rozpoczynać będą realizację działania (w tym także rolników, którzy zakończyli poprzednie zobowiązanie i nadal chcieliby uzyskiwać wsparcie w ramach PRO W 2014-2020).
 

Ponadto ww. rozporządzenie przewidują:

  • W przypadku działania „Rolnictwo ekologiczne", możliwość zaprzestania uprawy krzewów w ramach wariantów sadowniczych, po przeprowadzeniu zbioru w ostatnim roku realizacji 5-letniego zobowiązania ekologicznego z zachowaniem na tych gruntach warunków określonych w przepisach o rolnictwie ekologicznym. Ponadto, rolnik będzie musiał zawiadomić ARiMR o zamiarze zaprzestania tej uprawy najpóźniej w terminie 30 dni przed tym zaprzestaniem.
  • Wprowadzono istotną zmianę w zakresie zmniejszeń płatności po stwierdzeniu, że przekroczono dawkę azotu pochodzącego z nawozów naturalnych powyżej 170 kg/ha. Obecnie sankcja wynosi 100%.

Ważne.
Trwają końcowe prace nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego”. Prosimy o śledzenie zmian w prawie.


Opracowanie
Anna Litwinow

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

działalności ekologiczne ekologicznej Informacja zobowiązania realizację którzy zmianie przypadku zobowiązanie ekologicznego sporządzony przepisów działaniu udziale rolno-środowiskowo-klimatycznym rolnictwo został płatności podpis; uzupełnienie dokumentów rolnik uprawy które którego części wariantów pakietów rolnośrodowiskowego, doradcy eksperta zaprzestania „Rolnictwo rolnośrodowiskowej obowiązek rozporządzenia Ponadto, przepisach chcieliby poprzednie rolnictwie rolników, zakończyli określonych także będą rozpoczynać planie uzyskiwać 2014-2020).   Ponadto wsparcie możliwość rozporządzenie warunków gruntach zachowaniem 5-letniego realizacji ostatnim zbioru przeprowadzeniu przewidują: sadowniczych, krzewów ekologiczne", ekologicznym. istotną musiał prawie. Opracowanie końcowe nowelizacją dotyczącego „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego”. Prosimy śledzenie Anna 100%. Ważne. Litwinow     Źródło Centrum Doradztwa Rolniczego http://cdr.gov.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: Trwają wynosi zawiadomić zmniejszeń zamiarze najpóźniej terminie zaprzestaniem. Wprowadzono zmianę zakresie stwierdzeniu, sankcja przekroczono dawkę pochodzącego nawozów naturalnych powyżej kg/ha. Obecnie zawartego następnych wykazu powinny, konieczne związanych udziałem działaniu.   Osoby rozpoczęły rolno-środowiskowo-klimatycznego września zarządców, przesłać odpowiednich powiatowych aktualnych planów zawierającej: rolnika rozpoczęli rolników realizującego finansowej   Informujemy, ukazała nowelizacja sprawie przyznawania pomocy ekologiczne" rozporządzeniami objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zgodnie zarządcy rolno- zmiany którym ciągu   W latach dostarczania ustalono dzień złożono beneficjentów, wniosek przyznanie pierwszej ekologicznej.   Ponadto dotyczył beneficjentów dokonujących złożą pisemnie środowiskowo-klimatyczne wariantów, rolnośrodowiskowej, podpis oraz środowiskowej również przyrodniczego których zwracać zarządca realizuje rolno-środowiskowo-klimatyczne podpisem rolnośrodowiskowej. Informuję, upływie terminu http://nowoczesnafarma.pl/Informacja-o-zmianie-przepisow-w-dzialaniu-rolno-srodowiskowo-klimatycznym-oraz-dzialaniu-rolnictwo-ekologiczne-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »