REKLAMA

Komunikat ws. wysiewu międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako obszar proekologiczny

W ramach zazielenienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów, za obszary proekologiczne (EFA) uznaje się m. in. obszary utworzone poprzez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych :

Fot. Pola uprawne

Fot. Pola uprawne

zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, miododajne – z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż. Jednocześnie, mieszanek tych nie utrzymuje się jako uprawy w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania.

Mieszankę należy wysiać w terminie :

– od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymywać co najmniej do dnia 1 października – w przypadku międzyplonu ścierniskowego albo

– od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymywać co najmniej do dnia 15 lutego – w przypadku międzyplonu ozimego.

Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych nie można dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w ww. terminie, tj. do dnia 20 sierpnia, rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o płatność na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymywać co najmniej do dnia 15 lutego. Rolnik może także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.

Zmiany elementów proekologicznych są możliwe jeżeli:

- procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności na 2016 r. (np. jeśli beneficjent zadeklarował 5% EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5%);

- dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności za 2016 r.

O zmianach, które mogą być dokonywane w zakresie wszystkich rodzajów EFA, należy poinformować kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, aby dostosować wniosek o przyznanie płatności do nowej sytuacji; zmiana nie będzie skutkowała nałożeniem kar administracyjnych związanych ze złożeniem zmiany po terminie lub niezrealizowaniem praktyki utrzymania obszarów proekologicznych.

Ponadto, jeśli rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie określonym w przepisach, a jednocześnie posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA, niż wymagane 5%, rolnik ma możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie (niezadeklarowanych we wniosku o płatność na 2016 r.), w celu skompensowania nieobsianej powierzchni międzyplonu.

Za niewypełnienie wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu w określonym terminie, na rolnika może zostać nałożona sankcja w postaci pomniejszenia płatności. Jednakże, jeśli beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, organem właściwym w sprawie uznania wystąpienia siły wyższej jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego, stosownie do art. 4 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 640/2014, rolnicy zgłaszają na piśmie przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

 

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Komunikat-ws--wysiewu-miedzyplonu-scierniskowego-deklarowanego-jako-obszar-proekologiczny.html
 

125ml milk

Komunikat ws  wysiewu miedzyplonu scierniskowego deklarowanego jako obszar proekologiczny 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Restrukturyzacji powiatowego Modernizacji wysiać powierzchni Rolnictwa, określonym gospodarstwie płatność innych międzyplon który zmiana rolnika, elementów stanie wsparcia Rozwoju sprawie warunków Rolnictwa mieszanki praktyki gatunków proekologiczne bobowate wskazania uprzejmości dzięki Wsi http://www.minrol.gov.pl/ Informacja czynności.   Źródło Ministerstwo wymogu proekologicznych, którym rolnika niewypełnienie międzyplonu. Za (niezadeklarowanych skompensowania nieobsianej upoważniona miejscu, wymagane http://nowoczesnafarma.pl/Komunikat-ws--wysiewu-miedzyplonu-scierniskowego-deklarowanego-jako-obszar-proekologiczny.html   NowoczesnaFarma.pl Żródło: Rolniczego Portalu administracyjnych nałożeniem wniosek sytuacji; skutkowała związanych złożeniem więcej zostać możliwość, posiada jednocześnie niezrealizowaniem proekologicznych. Ponadto, przepisach, kontroli roboczych kwalifikowalny 640/2014, delegowanego rozporządzenia rolnicy obszaru, zachowuje dostosować odniesieniu chwili okoliczności. Zgodnie systemów bezpośredniego, organem właściwym płatnościach ustawy stosownie którego, kierownik zgłaszają okoliczności, Jednakże, piętnastu spełnić kryteriów płatności. pomniejszenia uznania sankcja postaci kwalifikowalności obowiązków odpowiednimi okoliczności przypadki piśmie dowodami wymaganymi ciągu wyniku właściwy nałożona możliwa mieszanek utrzymuje uprawy plonie Jednocześnie, zbóż. miododajne wyłączeniem złożonej wyłącznie głównym następującym powodu agrometeorologicznych sierpnia, ozimego. Jeżeli albo – wysiania. Mieszankę : – sierpnia grubonasienne, drobnonasienne, wspólnej realizacji obszarów, uznaje uznawanych Ministra zazielenienia, zgodnie rozporządzeniem utworzone poprzez : Fot. uprawne zboża, oleiste, pastewne, uprawnych następujących wysianie składającej dwóch możliwość elementu będących posiadaniu zadeklarowanych zmianach, działek dotyczą wyższy zadeklarował osiągnięcia 5%); - które dokonywane właściwego względu miejsce zamieszkania kierownika poinformować zakresie wszystkich rodzajów zmianie zadeklarowanej Rolnik także gatunku wysiewanych lutego. ozimy, proekologicznego zadeklarowanego proekologiczny, mieszankach międzyplony proekologicznych możliwe jeżeli: - procent EFA. Zmiany deklarowany działki, której utrzymywany siedzibę
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »