REKLAMA

Komunikat ws. wysiewu międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako obszar proekologiczny

W ramach zazielenienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów, za obszary proekologiczne (EFA) uznaje się m. in. obszary utworzone poprzez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych :

Fot. Pola uprawne

Fot. Pola uprawne

zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, miododajne – z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż. Jednocześnie, mieszanek tych nie utrzymuje się jako uprawy w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania.

Mieszankę należy wysiać w terminie :

– od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymywać co najmniej do dnia 1 października – w przypadku międzyplonu ścierniskowego albo

– od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymywać co najmniej do dnia 15 lutego – w przypadku międzyplonu ozimego.

Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych nie można dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w ww. terminie, tj. do dnia 20 sierpnia, rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o płatność na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymywać co najmniej do dnia 15 lutego. Rolnik może także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.

Zmiany elementów proekologicznych są możliwe jeżeli:

- procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności na 2016 r. (np. jeśli beneficjent zadeklarował 5% EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5%);

- dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności za 2016 r.

O zmianach, które mogą być dokonywane w zakresie wszystkich rodzajów EFA, należy poinformować kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, aby dostosować wniosek o przyznanie płatności do nowej sytuacji; zmiana nie będzie skutkowała nałożeniem kar administracyjnych związanych ze złożeniem zmiany po terminie lub niezrealizowaniem praktyki utrzymania obszarów proekologicznych.

Ponadto, jeśli rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie określonym w przepisach, a jednocześnie posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA, niż wymagane 5%, rolnik ma możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie (niezadeklarowanych we wniosku o płatność na 2016 r.), w celu skompensowania nieobsianej powierzchni międzyplonu.

Za niewypełnienie wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu w określonym terminie, na rolnika może zostać nałożona sankcja w postaci pomniejszenia płatności. Jednakże, jeśli beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, organem właściwym w sprawie uznania wystąpienia siły wyższej jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego, stosownie do art. 4 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 640/2014, rolnicy zgłaszają na piśmie przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

 

Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Komunikat-ws--wysiewu-miedzyplonu-scierniskowego-deklarowanego-jako-obszar-proekologiczny.html
 

125ml milk

Komunikat ws  wysiewu miedzyplonu scierniskowego deklarowanego jako obszar proekologiczny 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Restrukturyzacji warunków proekologiczne innych powierzchni Modernizacji wsparcia terminie, Rolnictwa, sprawie Rozwoju Rolnictwa lutego zmiana praktyki powiatowego określonym gatunków który międzyplon rolnika, elementów gospodarstwie bobowate płatność stanie skutkowała sytuacji; zostać sankcja rolnika proekologicznych, nałożona nałożeniem administracyjnych wymogu możliwość, złożeniem niezrealizowaniem proekologicznych. Ponadto, przepisach, jednocześnie posiada więcej wymagane kontroli niewypełnienie pomniejszenia miejscu, wskazania (niezadeklarowanych skompensowania związanych nieobsianej międzyplonu. Za postaci zachowuje płatności. ciągu rolnicy zgłaszają piśmie przypadki okoliczności odpowiednimi dowodami wymaganymi właściwy piętnastu delegowanego roboczych którym upoważniona czynności.   Źródło Ministerstwo Wsi http://www.minrol.gov.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: 640/2014, rozporządzenia Jednakże, kwalifikowalny spełnić kryteriów kwalifikowalności obowiązków wyniku okoliczności, dostosować odniesieniu obszaru, chwili stosownie okoliczności. Zgodnie ustawy płatnościach systemów bezpośredniego, organem właściwym uznania kierownik którego, wniosek osiągnięcia siedzibę plonie wyłączeniem złożonej wyłącznie zbóż. Jednocześnie, mieszanek utrzymuje uprawy głównym grubonasienne, następującym wysiania. Mieszankę : – sierpnia albo – ozimego. Jeżeli powodu agrometeorologicznych miododajne drobnonasienne, sierpnia, uznaje zazielenienia, zgodnie rozporządzeniem Ministra uznawanych wspólnej realizacji obszarów, utworzone pastewne, poprzez wysianie składającej dwóch następujących uprawnych : Fot. uprawne zboża, oleiste, możliwość zamieszkania zmianach, zadeklarował możliwa 5%); - dotyczą działek będących posiadaniu zadeklarowanych które zmianie dokonywane zakresie wszystkich rodzajów poinformować kierownika właściwego względu miejsce wyższy zadeklarowanej elementu wysiewanych proekologicznego zadeklarowanego proekologiczny, ozimy, lutego. Rolnik także gatunku mieszankach procent międzyplony działki, której utrzymywany deklarowany EFA. Zmiany proekologicznych możliwe jeżeli: - http://nowoczesnafarma.pl/Komunikat-ws--wysiewu-miedzyplonu-scierniskowego-deklarowanego-jako-obszar-proekologiczny.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »