REKLAMA

Polski Solar wygrywa aukcje

 Firma wygrała przetargi na dostarczenie ponad 17 MW energii z OZE. Polski Solar, w partnerstwie z gminami południowej Polski, realizuje obecnie projekty fotowoltaiczne, których łączny wolumen mocy to ponad 80 MW. Firma jest już gotowa na szybki rozwój rynku energii odnawialnej w najbliższych latach.

 

Polski Solar złożył dwadzieścia dwie oferty w ramach aukcji AZ/9/2018, przeprowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki 15 listopada tego roku. Była przeznaczona dla energii z nowych instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW. Oferty Polskiego Solaru, który jest liderem branży w Polsce, dotyczyły dostarczenia w sumie 17,3 MW energii z instalacji fotowoltaicznych.
Przyjęte zostały wszystkie nasze 22 oferty. Przetargi wygrały projekty w zakresie dostawy energii słonecznej, które realizujemy w ramach współpracy partnerskiej z trzema gminami: w Olszynie, Starej Kamienicy i Prusicach. Wyniki aukcji dowodzą, że tego rodzaju model współpracy, unikatowy w skali kraju, ma ogromny potencjał – mówi William Buba, prezes zarządu firmy Polski Solar Holding.
 
Dodajmy, że każda zwycięska oferta otrzyma gwarancję przychodów oraz roczne korekty indeksu cen konsumenckich na okres 15 lat.

 
Polski Solar sukcesywnie rozwija farmy fotowoltaiczne w południowo-zachodniej Polsce, obecnie przede wszystkim na Dolnym Śląsku. Aktualnie, w partnerstwie z siedmioma gminami tworzy projekty, których łączny wolumen mocy to ponad 80 MW.
 
Aukcje przeprowadzone w tym roku przyciągnęły oferty tylko na około 50% przydzielonych wolumenów. Dlatego traktujemy to jako pierwszy krok w rozwoju energetyki wykorzystującej OZE. Liczymy na to, że Urząd Regulacji Energetyki przeprowadzi co najmniej dwie dodatkowe aukcje w roku 2019 – dodaje William Buba.
Przypomnijmy, że Polska musi wywiązać się ze swojego zobowiązania wobec UE, dotyczącego wzrostu produkcji energii z OZE. Do końca 2020 r. łączny udział zielonej energii w końcowym zużyciu energii brutto powinien osiągnąć poziom co najmniej 15%.
 
 
Tymczasem, według stanu na czwarty kwartał 2018 r. energia odnawialna stanowi mniej niż 12% produkcji polskiej energii.
Nasza branża wymaga planowania i działania długofalowego, dlatego już od kilku lat systematycznie zwiększamy nasze możliwości produkcyjne. Polski Solar jest dobrze przygotowany do wykorzystania znacznego przyspieszenia rozwoju fotowoltaiki w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat – podsumowuje William Buba.
 
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

energii Polski aukcje wygrywa William – łączny aukcji oferty produkcji Regulacji Urząd Energetyki instalacji rozwoju najmniej Polsce, najbliższych wolumen których projekty obecnie partnerstwie gminami dodatkowe wykorzystującej Liczymy przeprowadzi południowo-zachodniej fotowoltaiczne dodaje Buba. Przypomnijmy, przede Polska wywiązać swojego zobowiązania dotyczącego energetyki Dlatego pierwszy Śląsku. projekty,   – Aukcje przeprowadzone siedmioma Aktualnie, przyciągnęły traktujemy około Dolnym przydzielonych wolumenów. tworzy wszystkim wzrostu poziom końca przygotowany długofalowego, dlatego systematycznie zwiększamy możliwości produkcyjne. dobrze wykorzystania planowania znacznego przyspieszenia fotowoltaiki Polsce ciągu dwóch podsumowuje wymaga udział     Tymczasem, zielonej końcowym zużyciu brutto powinien osiągnąć sukcesywnie według branża czwarty kwartał energia odnawialna stanowi polskiej energii. – rozwija każda   Polski Oferty nowych fotowoltaicznych wiatrowych, zainstalowanej elektrycznej większej Polskiego listopada Solaru, który liderem branży dotyczyły dostarczenia fotowoltaicznych. – przeznaczona przeprowadzonej zostały realizuje  Firma wygrała przetargi dostarczenie Solar, południowej Polski, fotowoltaiczne, AZ/9/2018, gotowa szybki rozwój odnawialnej latach.   Polski złożył dwadzieścia Przyjęte wszystkie konsumenckich   Dodajmy, kraju, ogromny potencjał mówi prezes zarządu Holding. zwycięska współpracy, oferta otrzyma gwarancję przychodów roczne korekty indeksu unikatowy rodzaju oferty. współpracy Przetargi wygrały zakresie dostawy słonecznej, które realizujemy partnerskiej dowodzą, trzema gminami: Olszynie, Starej Kamienicy Prusicach. Wyniki Buba.  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »