REKLAMA

NFOŚiGW rozdzieli dotacje na efektywność energetyczną

Do 27 lipca 2018 r. trwa czwarty nabór wniosków o unijne dofinansowanie działań z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Kto dostanie pieniądze z 200-milionowego budżetu konkursu? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi to w styczniu przyszłego roku.

Nabór w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 prowadzony jest od 30 maja 2018 r. i dotyczy działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Typ projektów, które mają szansę na unijne dofinansowanie to: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych; budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym; podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

O wsparcie mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Do dofinansowania w ramach działania 1.5 nie kwalifikują się projekty z terenu województwa śląskiego, które mogą otrzymać wsparcie w ramach poddziałania 1.7.2. O dofinansowanie ubiegać mogą się jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji. Nie dotyczy to projektów które nie mogły zostać dofinansowane w ramach ogłoszonych naborów Regionalnych Programów Operacyjnych.

Budżet czwartego konkursu, finansowanego z Funduszu Spójności, to 200 mln zł, które zostaną rozdysponowane w formie dotacji. Dodatkowo wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o pożyczki uzupełniające dofinansowanie unijne tego typu projektów.

Szczegóły unijnego konkursu:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---iv-konkurs/

 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

dofinansowanie które NFOŚiGW ciepła dotacje efektywność energetyczną ubiegać rozdzieli unijne istniejących budowa źródeł budynków węzłów indywidualnych projekty wsparcie dotyczy naboru jednostki wniosków chłodu. konkursu: przedsiębiorcami otrzymać będą pożyczki śląskiego, województwa terenu uzupełniające kwalifikują dofinansowania mieszkaniowe. Do spółdzielnie będące unijnego własnych poddziałania obowiązków realizacji publiczne działające usługi świadczące podmioty także organizacyjne, imieniu projektów. Szczegóły Spójności, Funduszu inwestycji. finansowanego konkursu, czwartego Operacyjnych. Budżet Programów Regionalnych naborów zostaną ogłoszonych dofinansowane zostać mogły projektów rozdysponowane 1.7.2. formie przeprowadzono POIiŚ terytorialnego dotacji. trwania czasie Dodatkowo których województw, terenie realizowane jedynie wnioskodawcy podłączenia samorządu Środowiska Efektywna prowadzony 2014-2020 Środowisko Infrastruktura Operacyjnego Programu roku. Nabór przyszłego styczniu ogłosi Wodnej Gospodarki Ochrony projektów, Fundusz Narodowy konkursu? budżetu 200-milionowego pieniądze dostanie dystrybucji efektywnej zakresu działań nabór czwarty dystrybucja szansę przedsiębiorcy, przyłączami emisji. O niskiej zbiorowych likwidację mające ciepłowniczej stałym; paliwem opalanych lokalnych likwidacji ciepłowniczymi węzłami cieplnej przebudowa odcinków nowych grupowych; likwidacją skutkująca instalacja przyłączy dystrybucji; przesyle zmniejszenia chłodu ciepłowniczych systemów http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---iv-konkurs/  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »