REKLAMA

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – nowy nabór i szkolenie dla wnioskodawców

 

Po raz piąty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdzieli unijne fundusze na projekty z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 28 czerwca 2019 r. Zainteresowani pozyskaniem dotacji mają szansę na udział w szkoleniu 15 maja br.

Do rozdysponowania jest 100 mln zł. Połowę tego budżetu pochłoną inwestycje, które są realizowane na obszarze miast średnich, miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarcze oraz projektów realizowanych na obszarze wskazanym w ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Do dofinansowania z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu nie kwalifikują się projekty z terenu województwa śląskiego, które mogą otrzymać wsparcie z poddziałania 1.7.2. O dotacje ubiegać mogą się jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji.

Nabór w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 daje możliwość dofinansowania takich przedsięwzięć, jak: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu (celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji), budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych (skutkująca likwidacją węzłów grupowych), budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi (w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym) oraz podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej (mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji).

O wsparcie mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

W związku z ogłoszonym nowym naborem, NFOŚiGW zaprasza na bezpłatne szkolenie, podczas którego omówione zostaną m.in. założenia ogólne i instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, metodyka wyliczenia wskaźników rezultatu oraz szacowania zmniejszenia strat sieci i węzłów, pomoc publiczna, procedury zawierania umów oraz zagadnienia dotyczące części finansowej wniosku o dofinansowanie. Spotkanie odbędzie się 15 maja 2019 r. w NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3a). Zgłaszać należy się do 10 maja za pomocą formularza na stronie.

Szczegóły unijnego konkursu.

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,cieplo 20181127 131110
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

ciepła chłodu Efektywna dystrybucja nabór szkolenie wnioskodawców projekty istniejących obszarze dofinansowania wsparcie ubiegać naboru węzłów budowa budynków które indywidualnych źródeł jednostki NFOŚiGW wniosku realizowane zmniejszenia wniosków Środowiska Fundusz Gospodarki Ochrony organizacyjne, także podmioty świadczące usługi publiczne obowiązków realizacji działające własnych będące przedsiębiorcami spółdzielnie mieszkaniowe. W związku imieniu Po terytorialnego podłączenia likwidacji lokalnych piąty opalanych paliwem stałym) ciepłowniczej samorządu (mające likwidację zbiorowych niskiej emisji). O przedsiębiorcy, naborem, ogłoszonym węzłami odbędzie umów zagadnienia dotyczące części finansowej dofinansowanie. Spotkanie (Warszawa, procedury Konstruktorska Zgłaszać należy pomocą formularza stronie. Szczegóły unijnego konkursu. Źródło Narodowy zawierania publiczna, zaprasza ogólne bezpłatne szkolenie, podczas którego omówione zostaną założenia instrukcja węzłów, wypełniania   dofinansowanie, metodyka wyliczenia wskaźników rezultatu szacowania ciepłowniczymi odcinków przyłączami Inwestycje tracących funkcję społeczno-gospodarcze projektów realizowanych wskazanym (Zintegrowane Terytorialne). średnich, efektywnej kwalifikują terenu województwa śląskiego, otrzymać średnich dystrybucji poddziałania udział kwietnia potrwa czerwca Zainteresowani pozyskaniem dotacji szansę szkoleniu chłodu. br. Do rozdysponowania Połowę budżetu pochłoną inwestycje, Nabór zakresu 1.7.2. cieplnej dystrybucji), przedsięwzięć, przebudowa Wodnej systemów ciepłowniczych (celem przesyle przyłączy możliwość instalacja Narodowy (skutkująca likwidacją grupowych), nowych rozpocznie takich 2014-2020 dotacje unijne fundusze jedynie terenie województw, których czasie trwania POIiŚ Środowisko przeprowadzono dofinansowanie inwestycji. Nabór rozdzieli Programu Operacyjnego Infrastruktura Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »