REKLAMA

Czy rolnicy mogą zyskać na ustawie o odnawialnych źródłach energii?

ZPFEOW ubiegłym tygodniu Ministerstwo Gospodarki ogłosiło i skierowało do konsultacji społecznych kolejny projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Zdaniem organizacji pozarządowych skupionych w ramach Koalicji Klimatycznej ta ustawa będzie mieć duże znaczenie dla przyszłości rolników i polskiej wsi.
 

-  Energetyka odnawialna może przynieść polskiemu rolnictwu ogromne korzyści, dlatego uważam, że powinni się oni włączyć do udziału w pracach legislacyjnych nad jej kształtem, począwszy od obecnego etapu konsultacji społecznych do końca procesu – powiedział dr hab. Zbigniew Karaczun, prezes Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego.


Obecnie w Polsce energetyka odnawialna zdominowana jest przez wielkie korporacje energetyczne i zachodnie koncerny. Rola rolników często ogranicza się do zapewniania im odpowiedniego surowca. Tymczasem, biomasa do wielkich elektrowni coraz częściej importowana jest z zagranicy. Z drugiej strony, na obszarach wiejskich rośnie liczba przerw w dostawach energii. Rozwiązaniem na te problemy mogą być mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii.
- Aktualnie, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie jest znikome. Właściwie skonstruowana ustawa mogłaby znacząco zmienić ten stan rzeczy. Produkcja energii elektrycznej z OZE w gospodarstwach rolnych i sprzedawanie jej do sieci to przecież czysty zysk polskiego rolnika – dodaje Karaczun.
Projekt ustawy opublikowany 13 listopada przez Ministerstwo Gospodarki budzi wiele wątpliwości, bo rozwiązania w nim zawarte de facto nie pozwolą rolnikom na ekonomicznie opłacalną produkcję energii. Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZPFEO), podobnych barier dla rozwoju energetyki lokalnej jest w ustawie znacznie więcej.


- W nowym projekcie nie ma wsparcia dla mikroinstalacji i małych instalacji OZE. W poprzednim projekcie ustawy – z dnia 9 października 2012 roku, przewidziany był stabilny i korzystny system wsparcia w postaci taryfy gwarantowanej, który pozwoliłby na ich rozwój. Niestety, w bieżącym  ministerstwo nie przewidziało żadnej pomocy dla rolników, osób fizycznych, czy małych przedsiębiorstw, które chciałyby zainwestować w tego typu źródła – podkreśla Grzegorz Wiśniewski.


Energetyka odnawialna dla rolnictwa oznacza  wzrost konkurencyjności i szanse rozwojowe dzięki obniżeniu kosztów produkcji rolnej. - Rolnicy dysponują największym potencjałem odnawialnych zasobów energii – w szczególności biogazu i biomasy, energii słonecznej czy energii wiatru, szkoda gdyby przez złą ustawę nie mogli z tego korzystać – dodaje prezes ZPFEO. 
Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) powstał w 2011 r. Jego misją jest kształtowanie warunków do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski i rozwój zielonych technologii. Związek stanowi otwarte forum wymiany informacji służące budowaniu rzetelnego wizerunku energetyki odnawialnej i zielonej gospodarki.


Członkami Związku są m.in. producenci urządzeń dla energetyki odnawialnej: słonecznej, wiatrowej, biomasy, geotermalnej i ich instalatorzy oraz niezależni wytwórcy „zielonej”, rozproszonej energii i ekologicznego budownictwa, w większości małe i średnie przedsiębiorstwa, a także firmy otoczenia zrównoważonego biznesu i innowacji.
Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska.


Członkami Koalicji są następujące organizacje: Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth Polska, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Czy-rolnicy-moga-zyskac-na-ustawie-o-odnawialnych-zrodlach-energii--.html
 
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

ZPFEO
Świętokrzyski, Pracownia Wschodnio-Pomorski, Ochrony Ekorozwoju, Akcja, Legnickiej Energii, EkoRozwoju Greenpeace Rozwoju, Zrównoważonego Wszystkich Istot, uprzejmości Sieć. Informacja Polska Portalu Rolniczego http://nowoczesnafarma.pl/Czy-rolnicy-moga-zyskac-na-ustawie-o-odnawialnych-zrodlach-energii--.html   NowoczesnaFarma.pl Żródło: Stowarzyszeń Mazowsze, Eko-Unia, Ekologiczne Ekologiczno-Kulturalne Społeczny Zielone Ekologiczny, Wykorzystania Efektywnego średnie większości budownictwa, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw, zrównoważonego otoczenia ekologicznego rozproszonej geotermalnej wiatrowej, instalatorzy niezależni „zielonej”, wytwórcy biznesu innowacji. Koalicja środowiska. Członkami klimatu zmianom następujące organizacje: ClientEarth Futuro, człowieka wywołanym porozumieniem Klimatyczna pozarządowych. wspólne zapobiegania działanie słonecznej, korzystny wielkie zdominowana energetyka korporacje energetyczne koncerny. zachodnie Polsce Ekologicznego. Obecnie Zbigniew powiedział Karaczun, Okręgu Polskiego Mazowieckiego często ogranicza drugiej zagranicy. importowana strony, obszarach rośnie wiejskich częściej elektrowni odpowiedniego zapewniania surowca. Tymczasem, wielkich biomasa procesu końca skupionych pozarządowych Klimatycznej przyszłości znaczenie (OZE). źródłach tygodniu ubiegłym ogłosiło skierowało projekt kolejny polskiej wsi.   -  pracach włączyć powinni legislacyjnych kształtem, obecnego począwszy uważam, dlatego przynieść Energetyka polskiemu rolnictwu korzyści, ogromne liczba przerw więcej. - znacznie lokalnej mikroinstalacji instalacji października poprzednim rozwoju barier Grzegorza produkcję Wiśniewskiego, prezesa podobnych (ZPFEO), przewidziany stabilny przewidziało ministerstwo bieżącym  żadnej pomocy osób rolników, Niestety, rozwój. postaci system taryfy gwarantowanej, pozwoliłby który opłacalną ekonomicznie skonstruowana Właściwie znikome. mogłaby znacząco rzeczy. zmienić rolnictwie wykorzystanie Rozwiązaniem dostawach problemy mikroinstalacje Aktualnie, energii. - Produkcja elektrycznej wątpliwości, listopada opublikowany rozwiązania zawarte rolnikom pozwolą Karaczun. Projekt rolnika rolnych gospodarstwach sprzedawanie przecież polskiego czysty fizycznych,
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »