REKLAMA

Zapraszamy na szkolenie z wypełniania wniosków w konkursie o środki z UE - działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2: Gospodarka odpadami komunalnymi

Typ 2.  Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

- inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

- inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Termin do wyboru: 18 maja lub 15 czerwca 2018 roku, w godz. 10.00-15.30. Rejestracja od godz. 9.30

Szkolenie jest jednodniowe, bezpłatne.

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa.

Zakres szkolenia: system oceny, procedura i kryteria wyboru projektów, wypełnianie wniosku, analiza kosztów i korzyści, pomoc publiczna.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line (linku przekierowujący)

Termin zgłoszeń:

  • na szkolenie w dniu 18 maja do dnia 15 maja
  • na szkolenie w dniu 15 czerwca do dnia 12 czerwca

 

UWAGA:

  • brak jest możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów);
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób ze strony jednego podmiotu lub ogłoszenia dodatkowego terminu szkolenia.

Poniżej wstępna agenda szkolenia

Pliki do pobrania

agenda 2.2 wstepna 18maja15czerwca2018.pdf

agenda 2.2 wstepna 18maja15czerwca2018.pdf - (413,2 KB) Wstępna agenda szkolenia

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

pdf
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

szkolenie odpadami Gospodarka działanie komunalnymi Zapraszamy środki wniosków wypełniania konkursie Zbierania Selektywnego wyłącznie dotyczące inwestycje czerwca Odpadów liczby Gospodarki Środowiska agenda Fundusz Narodowy Ochrony konsultantów możliwości udziału szkoleniu maja czerwca   UWAGA: formularza zgłoszeń: przekierowujący) Termin (linku on-line zgłoszeniowego ekspertów); pomocą publiczna. Zgłoszenia korzyści, kosztów analiza wniosku, wypełnianie (pracowników, miejsc, przypadku dodatkowego Wodnej szkolenia Źródło Wstępna (413,2 - 18maja15czerwca2018.pdf wstepna pobrania agenda szkolenia Pliki wstępna szkolenia. Poniżej terminu ogłoszenia zgłoszenia podmiotu jednego strony osób zgłoszonych ograniczenia zastrzega NFOŚiGW wyboru wolnych liczba uczestników większej projektów, Rejestracja kryteria Środowisko obejmujące Projekty 2.  komunalnymi Typ Działanie klimatu, adaptacja środowiska, Ochrona priorytetowa: 2014-2020 II Infrastruktura elementy Operacyjnego Programu Beneficjentów) (potencjalnych Wnioskodawców zaprasza Konkurs, Organizująca Wdrażająca/Instytucja Instytucja Wodnej, zakresem gospodarki procedura Komunalnych Termin oceny, system szkolenia: Warszawa. Zakres Konstruktorska NFOŚiGW, bezpłatne. Miejsce: jednodniowe, 9.30 Szkolenie 10.00-15.30. wyboru: Punkty zgodnej elementów innych Komunalnych - Punktów odpadów: - przekształcania termicznego instalacji wyłączeniem postępowania sposobów hierarchią https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »