kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Szkolenie eLearning - Trwałe użytki zielone w produkcji ekologicznej jako element bioróżnorodności
1920
Aktualności
Zaproszenie na Szkolenie dla Beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2021 Działania 2.1
kategoria5
Agroturystyka
Agroturystyka na nowo - zaproszenie na szkolenie
1920
Aktualności
Szkolenie Informacyjne dla zainteresowanych dofinansowaniem innowacyjnych projektów energetycznych w ramach programu Nowa Energia z obszarów tematycznych 3) Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła i chłodu 5) Stabilne bezemisyjne źródła energii
1920
Aktualności
Szkolenie: Przygotowanie projektów i wniosków LIFE 2021
logotypy
Agroturystyka
Bezpłatne szkolenie online - Agroleśnictwo, opłacalność ekonomiczna i ekologiczna
life inkubator 02green bl,cluEv3mqbFiXlse0XGqY
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
Szkolenie online Inkubator wniosków LIFE 2021 cz. 3
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Relacja ze szkolenia „Ekologiczna uprawa borówki wysokiej”
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Uprawa i zbiór ziół ze stanu naturalnego
folie
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
Usuwanie folii rolniczych – nowy nabór dla gmin
nf edukacja ekologiczna 02,cluEv3mqbFiXlse0XGqY
Aktualności
NFOŚiGW zaprasza na webinarium dla przyszłych wnioskodawców Programu priorytetowego „Edukacja Ekologiczna”
inkubator life   grafika do wykorzystania,cluEv3mqbFiXlse0XGqY
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
Szkolenie online - Inkubator wniosków LIFE 2021
zarowka,cluEv3mqbFiXlse0XGqY
Aktualności
Szkolenie POIiŚ 2014-2020 – energia z OZE
logo ne,cluEv3mqbFiXlse0XGqY
Ochrona środowiska
NFOŚiGW zaprasza na szkolenie z Programu priorytetowego ,,Nowa Energia"
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Szkolenie "Zmiany w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i w działaniu Rolnictwo Ekologiczne"
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Zmiany w działaniu R-Ś-K i rolnictwo ekologiczne. Perspektywy finansowe PROW
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Szkolenie online pt.„Ekologiczna produkcja ogrodnicza”
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,webcast
Ochrona środowiska
Racjonalna gospodarka odpadami – NFOŚiGW zaprasza na szkolenie on-line
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami w produkcji rolniczej
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami w produkcji rolniczej
external link symbol2
Ochrona środowiska
Szkolenie e-learningowe pn.: „Jak prawidłowo segregować odpady w gospodarstwie domowym?
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,webcast
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
Szkolenie on-line z zakresu klimatu już 3 września
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie trwałych użytków zielonych na terenach nizinnych i górskich. Produkcja ekologiczna na TUZ - szkolenie online
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,webcast
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
Szkolenie on-line dla potencjalnych wnioskodawców programu 2.1. Racjonalna gospodarka odpadami
kategoria5
Agroturystyka
Ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie trwałych użytków zielonych na terenach nizinnych i górskich. Produkcja ekologiczna na TUZ - szkolenie online
kategoria4
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - e-learning dla MOW
kategoria8
Napęd Elekryczny, Biopaliwa, Wodór
Koliber – szkolenie z wypełniania wniosków (8 lipca br.)
kategoria8
Napęd Elekryczny, Biopaliwa, Wodór
Koliber, eVAN, Zielony samochód – szkolenie z wypełniania wniosków (7 lipca br.)
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,webcast
Ochrona środowiska
Aktualności LIFE. Podprogram działań na rzecz klimatu – szkolenie on-line 30 czerwca 2020 r.
cebula 1 400
Rolnictwo Ekologiczne
Ekologiczna uprawa cebulowatych
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,2
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
Zapraszamy na drugą część szkoleń online dedykowanych przygotowaniu wniosków do Programu LIFE
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,webcast
Aktualności
Formularz na e-szkolenie LIFE: działania dla klimatu – 7 maja
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,webcast
Aktualności
Zapraszamy na szkolenia online dedykowane przygotowaniu wniosków do Programu LIFE
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Zmiany w Działaniu RŚK i działaniu Rolnictwo ekologiczne obowiązujące w 2020r.
ulotka mikrobiogazownie v2a
Biogaz / Biomasa
Szkolenia „Mikrobiogazownie rolnicze"
clWHv4Coq2hlRbu2p6k,norway
Aktualności
Zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Obszar ENERGETYKA
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,sokol logo small
Aktualności
NFOŚiGW zaprasza na szkolenie wnioskodawców biorących udział w VI naborze wniosków w programie Sokół
external link symbol2
Rolnictwo Ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne - podstawowe zasady produkcji
ferpnfue
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
Przypominamy o wrześniowych szkoleniach dla wnioskodawców działania 2.2 POIiŚ Gospodarka odpadami komunalnymi
clWEv3mnY69lVnmnqqjW,life
Aktualności
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie LIFE - Podprogram działań na rzecz klimatu
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,sokol logo small
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
Zapraszamy na szkolenie przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem innowacyjnych technologii środowiskowych
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,sokol logo small
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
Zapraszamy na szkolenie przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem innowacyjnych technologii środowiskowych
external link symbol2
Agroturystyka
Doskonalenie umiejętności ekspertów przyrodniczych w zakresie rozpoznawania siedlisk
ferpnfue
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
Zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców działania 1.5 POIiŚ Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
ferpnfue
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
Zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców działania 2.2 POIiŚ Gospodarka odpadami komunalnymi
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,life ke
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
Szkolenia: „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu LIFE 2019”
ferpnfue
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
10 kwietnia zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców 1.1.1 i 1.6.1 POIiŚ - OZE i źródła wysokosprawnej kogeneracji
clWEv3mnY69lVnmnqqjW,life
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie 27 marca 2019 r. – zagadnienia finansowe w projektach LIFE
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
OZE – SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO -szkolenie
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
„OZE-Szansa na innowacyjne rolnictwo” – Szkolenie
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Szkolenia OZE
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,sokol logo small
Aktualności
Zapraszamy na szkolenie przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem innowacyjnych technologii środowiskowych
kategoria6
Ochrona środowiska
Szkolenie dotyczące finansowania projektów LIFE – 9 stycznia w NFOŚiGW
kategoria6
Ochrona środowiska
Możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza poprzez zastosowanie sposobów ograniczających niską emisję - e-learning
ferpnfue
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
13 listopada zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców 1.1.1 i 1.6.1 POIiŚ - OZE i źródła wysokosprawnej kogeneracji
LOGA
Rolnictwo Ekologiczne
Kreatywne zastosowanie OZE w praktyce - wyjazd studyjny
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Zbiór ziół ze stanu naturalnego - szkolenie dla zbieraczy ziół
ferpnfue
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
Zapraszamy beneficjentów I osi POIiŚ 2014-2020 na 2-dniowe szkolenie dot. m.in. rozliczania projektów
pdf
Aktualności
Zapraszamy na szkolenie z wypełniania wniosków w konkursie o środki z UE - działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,life ke
Dopłaty / Kredyty / Dotacje
Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych w Polsce - NFOŚiGW na III Forum Samorządowym w Głuszycy
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Szkolenie - Zmiany w "Działaniu Rolno-środowiskowo-klimatycznym" i "Działaniu Rolnictwo ekologiczne" PROW 2014-2020 - Drugi nabór
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Szkolenie - Zmiany w "Działaniu Rolno-środowiskowo-klimatycznym" i "Działaniu Rolnictwo ekologiczne" PROW 2014-2020
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Płatności bezpośrednie, rolnośrodowiskowe, ekologiczne - konsekwencje niewłaściwego deklarowania gruntów, interpretacja dokumentacji kontroli, zasady postępowania – szkolenie
kategoria6
Aktualności
Szkolenie e-learningowe pn. „Zielona przedsiębiorczość – zarządzanie przedsiębiorstwem w zgodzie z ochroną środowiska i ekologią”
mini 2017 10 16 logo
Ochrona środowiska
Szkolenie bezpłatne - wyjazd studyjny: „OZE jako element ograniczania niskiej emisji”
kategoria6
Ochrona środowiska
Szkolenie dla inspektorów rolnictwa ekologicznego
naglowek   infoENERGIA
Informacje
Targi i Konferencja Efektywności Energetycznej infoENERGIA 2017,
a80783bff7590d014c693860c3149c31
Agroturystyka
Doskonalenie zawodowe kadr turystyki wiejskiej w Małopolsce
85
Rolnictwo Ekologiczne
Szkolenie "Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i instrumenty wsparcia"
kategoria5
Agroturystyka
Szkolenie pt. "Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach agroturystycznych. Inkubatory przetwórstwa lokalnego”
kategoria6
Ochrona środowiska
Szkolenie bezpłatne „Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska”
kategoria5
Agroturystyka
Szkolenie - Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Szkolenie - Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Zmiany w działaniach: rolno-środowiskowo-klimatycznym i rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020 oraz w programie rolnośrodowiskowym PROW 2007-2013
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Szkolenie internetowe pn. „Edukacyjne gospodarstwa rolne – profil edukacja ekologiczna i konsumencka”
kategoria5
Agroturystyka
Zaproszenie na szkolenie „Dodatkowe źródła dochodów w gospodarstwie rolnym. Prawne i podatkowe aspekty podejmowania i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.”
winogrono
Agroturystyka
Szkolenie Profesjonalna produkcja win gronowych w małym gospodarstwie winiarskim z elementami enoturystyki
kategoria5
Agroturystyka
Szkolenie: "Wybrane grupy produktów w systemach jakości żywności i sprzedaży okazjonalnej”.
zz 01
Agroturystyka
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w Gospodarstwie Agroturystycznym Ziołowy Zakątek - szkolenie
kategoria5
Agroturystyka
Szkolenie: "Wybrane grupy produktów w systemach jakości żywności i sprzedaży okazjonalnej”.
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Nowe możliwości dla gospodarstw rolnych w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii - szkolenie
kategoria6
Aktualności
Szkolenie pt. Nowe możliwości rozwoju obszarów wiejskich w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii.„Spółdzielczość oraz GPR jako formy zrzeszania się rolników
kategoria6
Aktualności
Szkolenie pt. Nowe możliwości rozwoju obszarów wiejskich w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii.
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Nowe możliwości dla gospodarstw rolnych w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii - szkolenie
kategoria6
Ochrona środowiska
„Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym” – szkolenie dla nauczycieli szkół rolniczych - ODWOŁANE
kategoria6
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie, gospodarka odpadami w gospodarstwie rolnym
kategoria6
Aktualności
Szkolenie – „Nowe możliwości dla gospodarstw rolnych w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii”
kategoria6
Aktualności
Racjonalizacja zużycia energii w gospodarstwach rolnych - szkolenie
kategoria6
Aktualności
Szkolenie - Ekonomiczne aspekty odnawialnych źródeł energii - mała skala
kategoria6
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie, gospodarka odpadami w gospodarstwie rolnym - szkolenie
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Szkolenie online - Żywienie zwierząt poli-mono-gastrycznych w ogr. emisji gazów cieplarnianych
plakat Rolnictwo Eko 2020
Rolnictwo Ekologiczne
Co nowego w rolnictwie ekologicznym?
kategoria7
Rolnictwo Ekologiczne
Jak prawidłowo przygotować stanowisko pod uprawy ekologiczne?
Ta strona korzysta z plików COOKIES.
Korzystając z niej zgadzasz się na używanie ciasteczek.
dowiedz się więcej »