REKLAMA

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

ekologo_nowe.jpg12 lutego br. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizowanej ustawy jest wprowadzenie ułatwień dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących oraz organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa. Chodzi też o dostosowanie obowiązujących przepisów do wymogów europejskich.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na podstawie nowych przepisów, minister rolnictwa zostanie upoważniony do wydania rozporządzenia, wprowadzającego generalne pozwolenie na zastosowanie niektórych odstępstw od zasad produkcji ekologicznej (w zakresie przewidzianym wymogami unijnymi). Oznacza to usunięcie obowiązku każdorazowego występowania o zgodę na zastosowanie danego odstępstwa. Nowe rozwiązanie oznacza zmniejszenie obciążeń dla producentów ekologicznych i odciążenie administracji.

Przewidziano wprowadzenie uproszczeń związanych z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów. Chodzi o to, aby jednostki certyfikujące nie musiały informować Głównego Inspektora o zmianach nieistotnych z punktu widzenia nadzoru nad produkcją ekologiczną. W związku z tym Główny Inspektor opracuje i przekaże jednostkom certyfikującym wzory formularzy określających taki zakres zmian, o których informowanie jest konieczne do przeprowadzenia skutecznej kontroli. Oznacza to zmniejszenie obciążeń administracyjnych w jednostkach certyfikujących przez zredukowanie obowiązków informacyjnych.

Założono, że informacja o kontrolowanych producentach (przygotowywana na potrzeby wsparcia udzielanego im z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) będzie przekazywana Głównemu Inspektorowi (obecnie trafia do ministra rolnictwa). Jednocześnie zmieniony zostanie termin przekazywania tej informacji – będzie to 30 listopada każdego roku, a nie jak dotychczas 31 października.

Na podstawie nowych przepisów, minister rolnictwa będzie mógł określić w rozporządzeniu warunki zwolnienia inspektora rolnictwa ekologicznego z obowiązku zdawania egzaminu co 3 lata, bez uszczerbku dla jakości nadzoru.

Zaproponowano regulacje umożliwiające jednostkom certyfikującym i Głównemu Inspektorowi dostęp do elektronicznej bazy danych o producentach ekologicznych, posiadanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednostki certyfikujące miałyby dostęp wyłącznie do informacji o producentach objętych kontrolą. Takie rozwiązanie przyczyni się do wyeliminowania błędnych informacji, np. dotyczących różnic w pomiarze działek i usprawnia system nadzoru.

Założono doprecyzowanie obowiązków Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotyczących sprawowania kontroli nad producentami kontrolowanymi przez jednostkę certyfikującą, której cofnięto w całości lub części prawo do przeprowadzania kontroli w rolnictwie ekologicznym. Przewidziano wprowadzenie nowego mechanizmu przekazywania przez jednostki certyfikujące informacji o producentach ekologicznych przechodzących pod kontrolę innej jednostki. Zmiana ta umożliwi ochronę interesów producentów ekologicznych.

Redaktor: Katarzyna Kuznowicz   

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-rolnictwie-ekologicznym-.html
 

125ml milk

ekologo nowe
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Oznacza obowiązku zmniejszenie obciążeń producentów ekologicznych obowiązków jednostkom przekazywania Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych minister kontrolowanych dostęp zostanie rozwiązanie przepisów, ministra certyfikujących Chodzi nowych podstawie przekazywana jakości zwolnienia Wiejskich) inspektora ekologicznego zdawania egzaminu uszczerbku nadzoru. Zaproponowano    Źródło Krajowa regulacje umożliwiające Kuznowicz elektronicznej ekologicznych, posiadanej Agencję warunki NowoczesnaFarma.pl Żródło: (obecnie uprzejmości trafia Rolniczego rolnictwa). Jednocześnie Portalu zmieniony termin dzięki rozporządzeniu – listopada każdego dotychczas Rolniczych http://krir.pl Informacja października. Na mógł Restrukturyzacji określić interesów Katarzyna doprecyzowanie przeprowadzania różnic części pomiarze działek usprawnia system nadzoru. Założono Inspekcji błędnych sprawowania całości cofnięto producentami kontrolowanymi jednostkę certyfikującą, której informacji, wyeliminowania ekologicznych. Redaktor: Rolnictwa. ochronę umożliwi Zmiana jednostki. kontrolę przechodzących mechanizmu Modernizacji Jednostki przyczyni miałyby wyłącznie nowego Przewidziano ekologicznym. objętych Rozwoju kontrolą. Obszarów których Rolnego niektórych wymogów europejskich.                       Na upoważniony wydania rozporządzenia, wprowadzającego generalne pozwolenie odstępstw obowiązujących produkcji ekologicznej zakresie przewidzianym wymogami unijnymi). usunięcie każdorazowego przepisów dostosowanie zgodę ułatwień lutego Ministrów przyjęła założenia ekologicznym, przedłożone rozwoju nowelizowanej rolników rolnictwa. prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek organów administracji publicznej odpowiedzialnych sektor występowania danego Funduszu kontroli. formularzy określających zakres zmian, informowanie konieczne przeprowadzenia skutecznej administracyjnych opracuje jednostkach zredukowanie informacyjnych. Założono, informacja (przygotowywana potrzeby wsparcia udzielanego Europejskiego przekaże Inspektor odstępstwa. informować oznacza odciążenie administracji. Przewidziano uproszczeń związanych przekazywaniem producentów. musiały Głównego Główny Inspektora zmianach nieistotnych punktu widzenia nadzoru produkcją ekologiczną. związku http://nowoczesnafarma.pl/Zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-rolnictwie-ekologicznym-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »