REKLAMA

Informacja Głownego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w sprawie cofnięcia upoważnienia jednostce certyfikującej w rolnictwie ekologicznym

W dniu 22 sierpnia br. do Biura Wojewódzkiego Wielkopolskiej Izby Rolniczej wpłynęło pismo Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w sprawie cofnięcia upoważnienia jednostce certyfikującej w rolnictwie ekologicznym. Poniżej zamieszczamy treść.


Warszawa, dnia 16 sierpnia 2013 roku


Pan Piotr Walkowski
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Szanowny Panie,

Informuję, że decyzją z dnia 23 lipca 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął w całości upoważnienie jednostce certyfikującej Bioekspert Sp. z o.o. do działania w rolnictwie ekologicznym. Początek okresu 60 dni, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975), określony został na dzień 10 sierpnia br.

W momencie cofnięcia upoważnienia, jednostka certyfikująca Bioekspert Sp. z o.o. kontrolowała w całym kraju ponad 5 tys. producentów ekologicznych, którzy w celu zachowania uprawnień do sprzedaży produktów ekologicznych oraz ewentualnych uprawnień do wsparcia finansowego z funduszy PROW (z tytułu prowadzenia produkcji metodami ekologicznymi), powinni dokonać wyboru nowej jednostki certyfikującej. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o rolnictwie ekologicznym producenci ekologiczni, którzy podlegali kontroli jednostki certyfikującej, której cofnięto upoważnienie, mogą pozostać poza kontrolą prowadzoną przez jednostkę certyfikującą przez okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu upoważnienia jednostce certyfikującej stała się ostateczna, tj. do dnia 8 października 2013 r. Producent ekologiczny zamierzający kontynuować działalność w rolnictwie ekologicznym powinien, przed upływem tego terminu, zgłosić swoją działalność dowolnej innej jednostce certyfikującej, posiadającej upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiednim zakresie i zostać objęty przez tę jednostkę systemem kontroli.

W celu dokonania zgłoszenia do nowej jednostki, należy przekazać jej kompletne Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej:www.ijhars.gov.pl, w zakładce rolnictwo ekologiczne-zgłoszenie działalności. W sekcji IV - nazwa i numer poprzedniej jednostki certyfikującej, należy podać: Bioekspert PL-EKO-04, a w sekcji V - nazwę i numer nowej, wybranej jednostki certyfikującej.Aktualny rejestr jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym jest dostępny na stronie internetowej:www.minrol.gov.pl, w zakładce: Rolnictwo ekologiczne->Kontrola i certyfikacja->Lista upoważnionych jednostek certyfikujących w Polsce.

Jednocześnie informujemy że w okresie, w którym producent ekologiczny pozostaje poza kontrolą jednostki certyfikującej, zgodnie z art. 6 ust. 7 ww. ustawy, uprawnienia jednostki certyfikującej, w tym uprawnienia do prowadzenia kontroli, wykonuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą Bioekspert Sp. z o. o. tracą ważność z chwilą objęcia producenta systemem kontroli przez nową jednostkę certyfikującą (i wydania nowego certyfikatu) lub po upływie okresu 60 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu upoważnienia jednostce certyfikującej stała się ostateczna.

Producent ekologiczny, kontrolowany wcześniej przez jednostkę Bioekspert Sp. z o.o., który do końca dnia 8 października 2013 r. nie znajdzie się pod kontrolą nowej jednostki certyfikującej, zostanie automatycznie wyłączony z systemu rolnictwa ekologicznego i utraci status producenta ekologicznego. Producent taki straci prawo wprowadzania na rynek produktów z nawiązaniem do ekologicznej metody produkcji. Producenci, którzy zostaną wyłączeni z systemu kontroli, nie będą ujęci w wykazie przekazywanym przez jednostki certyfikujące Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy, co może skutkować konsekwencjami finansowymi wynikającymi z przepisów prawa dotyczących udzielania wsparcia finansowego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Uprzejmie proszę o spowodowanie, w miarę posiadanych możliwości, przekazania informacji zawartych w niniejszym piśmie osobom zainteresowanym.

Z poważaniem

Z up. Głównego Inspektora
Andrzej Królikowski
Zastępca Głównego InspektoraLista jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym w Polsce, wg stanu na dzień 10 sierpnia 2013 r.

Numer jednostki
certyfikującej
Jednostka certyfikująca Adres, telefon
PL-EKO-01 EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o.
www.ekogwarancja.pl
e-mail: biuro@ekogwarancja.pl
Dąbrowica 185 P,
21-008 Tomaszowice
tel. +48 (81) 501 68 30
PL-EKO-02 PNG Sp. z o. o.
www.certyfikacja.co
e-mail: biuro@certyfikacja.co
Cisów 77 A, 26-021 Daleszyce
tel. +48 (41) 306 40 00
PL-EKO-03 COBICO Sp. z o. o.
www.cobico.pl
e-mail:  cobico@cobico.pl
Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka
tel. +48 (12) 632 35 71
PL-EKO-05 BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o. o.
www.biocert.pl
e-mail:  sekretariat@biocert.pl
ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków
tel. +48 (12) 430-36-06
PL-EKO-06 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział w Pile
www.pcbc.pila.pl
e-mail: pcbcpila@pcbc.pila.pl
ul. Śniadeckich 11, 64-920 Piła
tel. +48 (67) 213 82 00
PL-EKO-07 AGRO BIO TEST Sp. z o.o.
www.agrobiotest.pl
e-mail: agro.bio.test@agrobiotest.pl
ul. ZWM 5, 02-786 Warszawa
tel. +48 (22) 847 87 39
PL-EKO-08 TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
  www.tuv.com
e-mail: post@pl.tuv.com
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
tel. +48 (22) 846 79 99
PL-EKO-09 Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.
www.agroeko.com.pl
e-mail: sekretariat@agroeko.com.pl
ul. Modlińska 6 lok. 207, 03-216 Warszawa
tel. + 48 (22) 884 00 20
PL-EKO-10 SGS Polska Sp. z o.o.
www.pl.sgs.com
e-mail: sgs.poland@sgs.com
ul. Bema 83, 01-233 Warszawa
tel. +48 (22) 329 22 22

Źródło
Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
http://www.wmirol.org.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Portalu będą wyłączeni www.ekogwarancja.pl sgs.poland@sgs.com 01-233 pcbcpila@pcbc.pila.pl www.agroeko.com.pl AgroEko 430-36-06 PL-EKO-06 Polskie PL-EKO-09 Badań 02-146 Stycznia Certyfikacji Oddział Pile www.pcbc.pila.pl post@pl.tuv.com 31-503 Śniadeckich 64-920 Piła PL-EKO-07 www.tuv.com www.agrobiotest.pl   agro.bio.test@agrobiotest.pl 02-786 Rheinland TÜV (22) 847 PL-EKO-08 Kraków sekretariat@agroeko.com.pl biuro@ekogwarancja.pl COBICO Dąbrowica 87 39 www.pl.sgs.com 21-008 Tomaszowice PL-EKO-02 www.certyfikacja.co biuro@certyfikacja.co PL-EKO-10 Cisów 26-021 Daleszyce PL-EKO-03 www.cobico.pl metody (22) 884 03-216 cobico@cobico.pl Przebieczany 32-020 Wieliczka PL-EKO-05 BIOCERT MAŁOPOLSKA www.biocert.pl sekretariat@biocert.pl Lubicz Modlińska produkcji. wykonuje ekologicznej upoważnienie, produkcji metodami ekologicznymi), powinni dokonać wyboru certyfikującej. Zgodnie producenci ekologiczni, podlegali której cofnięto pozostać funduszy prowadzoną dłuższy ostateczna, zamierzający kontynuować powinien, upływem terminu, zgłosić swoją dowolnej posiadającej Ministra odpowiednim tytułu ewentualnych objęty całości Wojewódzkiego Rolniczej wpłynęło Poniżej zamieszczamy treść. Warszawa, roku Pan Walkowski Prezes Rolniczej Szanowny Panie, Informuję, decyzją Minister cofnął ekologicznych Początek określony został br. W momencie upoważnienia, jednostka certyfikująca kontrolowała całym producentów ekologicznych, zachowania sprzedaży zostać kontroli. W nawiązaniem upływie producent pozostaje Inspekcja Rolno-Spożywczych. Certyfikaty wydane tracą ważność chwilą objęcia wydania nowego certyfikatu) ostateczna. Producent informujemy ekologiczny, kontrolowany wcześniej który końca znajdzie zostanie automatycznie wyłączony utraci status ekologicznego. straci wprowadzania okresie, Polsce. Jednocześnie dokonania ekologiczne-zgłoszenie zgłoszenia jednostki, przekazać kompletne Zgłoszenie podjęcia działalności formularzu opracowanym udostępnionym internetowej:www.ijhars.gov.pl, zakładce rolnictwo działalności. upoważnionych poprzedniej podać: PL-EKO-04, nazwę nowej, wybranej certyfikującej.Aktualny rejestr dostępny internetowej:www.minrol.gov.pl, zakładce: Rolnictwo ekologiczne->Kontrola certyfikacja->Lista http://nowoczesnafarma.pl/Informacja-Glownego-Inspektora-Jakosci-Handlowej-Artykulow-Rolno-Spozywczych-w-sprawie-cofniecia-upowaznienia-jednostce-certyfikujacej-w-rolnictwie-ekologicznym.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »