REKLAMA

Uwaga rolnicy współpracujący z Bioekspert Sp. z o.o.

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przypomina, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął w całości upoważnienie jednostce certyfikującej Bioekspert Sp. z o. o. do działania w rolnictwie ekologicznym. Rolnicy ekologiczni, którzy byli kontrolowani przez jednostkę certyfikującą Bioekspert, muszą do 8 października br. wybrać inną jednostkę certyfikującą aby zachować uprawnienia do sprzedaży produktów ekologicznych oraz do płatności z PROW. W momencie cofnięcia upoważnienia, jednostka certyfikująca Bioekspert Sp. z o. o. kontrolowała w całym kraju ponad 5 tys. producentów ekologicznych, którzy w celu zachowania uprawnień do sprzedaży produktów ekologicznych oraz ewentualnych uprawnień do wsparcia finansowego z funduszy PROW (z tytułu prowadzenia produkcji metodami ekologicznymi), powinni dokonać wyboru nowej jednostki certyfikującej.

W celu dokonania zgłoszenia do nowej jednostki, należy przekazać jej kompletne Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej: www.ijhars.gov.pl, w zakładce rolnictwo ekologiczne-ozgłoszenie działalności. W sekcji IV - nazwa i numer poprzedniej jednostki certyfikującej, należy podać: Bioekspert PL-EKO-04, a w sekcji V - nazwę i numer nowej, wybranej jednostki certyfikującej. Aktualny rejestr jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym jest dostępny na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl, w zakładce: Rolnictwo ekologiczne - Kontrola i certyfikacja - Lista upoważnionych jednostek certyfikujących w Polsce.

Do czasu wyboru nowej jednostki certyfikującej uprawnienia jednostki certyfikującej, w tym uprawnienia do prowadzenia kontroli, wykonuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą Bioekspert Sp. z o. o. tracą ważność z chwilą objęcia producenta systemem kontroli przez nową jednostkę certyfikującą (i wydania nowego certyfikatu) lub po upływie okresu 60 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu upoważnienia jednostce certyfikującej stała się ostateczna.

Producent ekologiczny, kontrolowany wcześniej przez jednostkę Bioekspert Sp. z o.o., który do końca dnia 8 października 2013 r. nie znajdzie się pod kontrolą nowej jednostki certyfikującej, zostanie automatycznie wyłączony z systemu rolnictwa ekologicznego i utraci status producenta ekologicznego. Producent taki straci prawo wprowadzania na rynek produktów z nawiązaniem do ekologicznej metody produkcji.

Producenci, którzy zostaną wyłączeni z systemu kontroli, nie będą ujęci w wykazie przekazywanym przez jednostki certyfikujące Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt l) ww. ustawy, co może skutkować konsekwencjami finansowymi wynikającymi z przepisów prawa dotyczących udzielania wsparcia finansowego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

 

Źródło informacji:
Pismo Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Uwaga-rolnicy-wspolpracujacy-z-Bioekspert-Sp--z-o-o-.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Bioekspert jednostki jednostkę certyfikującą rolnicy współpracujący produktów którzy certyfikującej, certyfikującej uprawnienia Jakości Handlowej Artykułów Głównego sekcji systemu rolnictwa ekologicznych uprawnień Inspektora internetowej: wyboru wsparcia finansowego ekologicznego prowadzenia stronie sprzedaży października certyfikujących kontroli, producenta Rozwoju jednostce rolnictwie należy jednostek znajdzie decyzja wyłączony automatycznie tracą ważność chwilą objęcia zostanie kontrolą okresu utraci systemem cofnięciu upoważnienia wydania upływie nowego którym końca który wcześniej kontrolowany ekologiczny, certyfikatu) ostateczna. Producent stała kontroli zostaną status Wiejskich finansowymi wynikającymi przepisów dotyczących udzielania środków Programu Obszarów (PROW).   Źródło skutkować informacji: Pismo Rolno-Spożywczych Źródło Wielkopolska Rolnicza http://www.wir.org.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: konsekwencjami ustawy, ekologicznego. wyłączeni Producent straci wprowadzania nawiązaniem ekologicznej metody produkcji. Producenci, Certyfikaty będą zgodnie ujęci wykazie przekazywanym certyfikujące Prezesowi Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, wydane certyfikującej. Rolno-Spożywczych. producentów cofnięcia upoważnienia, jednostka certyfikująca kontrolowała całym ekologicznych, płatności zachowania ewentualnych funduszy tytułu produkcji metodami ekologicznymi), momencie zachować dokonać całości Główny Inspektor Rolno-Spożywczych przypomina, Minister Rolnictwa cofnął upoważnienie wybrać ekologicznym. Rolnicy ekologiczni, kontrolowani Bioekspert, muszą powinni certyfikującej. W Inspekcja www.minrol.gov.pl, nowej, wybranej Aktualny rejestr ekologicznym dostępny zakładce: PL-EKO-04, Rolnictwo ekologiczne Kontrola certyfikacja upoważnionych Polsce. Do wykonuje nazwę podać: dokonania zakresie zgłoszenia jednostki, przekazać kompletne Zgłoszenie podjęcia działalności formularzu poprzedniej opracowanym udostępnionym www.ijhars.gov.pl, zakładce rolnictwo ekologiczne-ozgłoszenie działalności. http://nowoczesnafarma.pl/Uwaga-rolnicy-wspolpracujacy-z-Bioekspert-Sp--z-o-o-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »