REKLAMA

„Cofnięcie upoważnienia jednostce certyfikującej Bioekspert Sp. z o.o.”

 

Decyzją z dnia 23 lipca 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął w całości upoważnienie jednostce certyfikującej Bioekspert Sp. z o.o. do działania w rolnictwie ekologicznym. Początek okresu 60 dni, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975), określony został na dzień 10 sierpnia br.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o rolnictwie ekologicznym producenci ekologiczni podlegający kontroli jednostki certyfikującej, której cofnięto upoważnienie, mogą pozostać poza kontrolą prowadzoną przez jednostkę certyfikującą przez okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu upoważnienia jednostce certyfikującej stała się ostateczna, tj. do dnia 8 października 2013 r.

Producent ekologiczny zamierzający kontynuować działalność w rolnictwie ekologicznym powinien, przed upływem tego terminu, zgłosić swoją działalność dowolnej innej jednostce certyfikującej posiadającej upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiednim zakresie i zostać objęty przez tę jednostkę systemem kontroli.

W celu dokonania zgłoszenia do nowej jednostki, należy przekazać jej kompletne Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS i udostępnionym na stronie internetowej: www.ijhars.gov.pl, w zakładce rolnictwo ekologiczne → zgłoszenie działalności. W sekcji IV – nazwa i numer poprzedniej jednostki certyfikującej, należy podać: Bioekspert PL-EKO-04, a w sekcji V – nazwę i numer nowej, wybranej jednostki certyfikującej.

Aktualny rejestr jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym znajduje się pod niniejszą informacją, a także jest dostępny na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl, w zakładce: Rolnictwo ekologiczne → Kontrola i certyfikacja → Lista upoważnionych jednostek certyfikujących w Polsce.

 

W okresie, w którym producent ekologiczny pozostaje poza kontrolą jednostki certyfikującej, zgodnie z art. 6 ust. 7 ww. ustawy, uprawnienia jednostki certyfikującej, w tym uprawnienia do prowadzenia kontroli, wykonuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą Bioekspert Sp. z o.o. tracą ważność z chwilą objęcia producenta systemem kontroli przez nową jednostkę certyfikującą (i wydania nowego certyfikatu) lub po upływie okresu 60 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu upoważnienia jednostce certyfikującej stała się ostateczna.

 

Producent ekologiczny, kontrolowany wcześniej przez jednostkę Bioekspert Sp. z o.o., który do końca dnia 8 października 2013 r. nie znajdzie się pod kontrolą nowej jednostki certyfikującej, zostanie automatycznie wyłączony z systemu rolnictwa ekologicznego i utraci status producenta ekologicznego. Producent taki straci prawo wprowadzania na rynek produktów z nawiązaniem do ekologicznej metody produkcji. Producenci, którzy zostaną wyłączeni z systemu kontroli, nie będą ujęci w wykazie przekazywanym przez jednostki certyfikujące Prezesowi Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, co może skutkować konsekwencjami finansowymi wynikającymi z przepisów prawa dotyczących udzielania wsparcia finansowego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

 

 

 

 

Lista jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym w Polsce, wg stanu na dzień 10 sierpnia 2013 r.

Numer jednostki certyfikującej

Jednostka certyfikująca

Adres, telefon

PL-EKO-01

EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o.
www.ekogwarancja.pl, e-mail: biuro@ekogwarancja.pl

Dąbrowica 185 P, 21-008 Tomaszowice

tel. +48 (81) 501 68 30

PL-EKO-02

PNG Sp. z o. o.
www.certyfikacja.co, e-mail: biuro@certyfikacja.co

Cisów 77 A, 26-021 Daleszyce

tel. +48 (41) 306 40 00

PL-EKO-03

COBICO Sp. z o. o.

www.cobico.pl, e-mail: cobico@cobico.pl

Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka

tel. +48 (12) 632 35 71

PL-EKO-05

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o. o.

www.biocert.pl, e-mail: sekretariat@biocert.pl

ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków

tel. +48 (12) 430-36-06

PL-EKO-06

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział w Pile

www.pcbc.pila.pl, e-mail: pcbcpila@pcbc.pila.pl

ul. Śniadeckich 11, 64-920 Piła

tel. +48 (67) 213 82 00

PL-EKO-07

AGRO BIO TEST Sp. z o.o.

www.agrobiotest.pl, e-mail: agro.bio.test@agrobiotest.pl

ul. ZWM 5, 02-786 Warszawa

tel. +48 (22) 847 87 39

PL-EKO-08

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
www.tuv.com, e-mail: post@pl.tuv.com

ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

tel. +48 (22) 846 79 99

PL-EKO-09

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

www.agroeko.com.pl, e-mail: sekretariat@agroeko.com.pl

ul. Modlińska 6 lok. 207, 03-216 Warszawa

tel. + 48 (22) 884 00 20

PL-EKO-10

SGS Polska Sp. z o.o.

www.pl.sgs.com, e-mail: sgs.poland@sgs.com

ul. Bema 83, 01-233 Warszawa

tel. +48 (22) 329 22 22

 


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/---Cofniecie-upowaznienia-jednostce-certyfikujacej-Bioekspert-Sp--z-o-o----.html
 
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

przepisów dotyczących NowoczesnaFarma.pl Żródło: Adres, wsparcia finansowego środków Programu Obszarów Wiejskich Rolniczego (PROW).         Lista Polsce, jednostki certyfikującej Jednostka certyfikująca www.cobico.pl, Wieliczka Przebieczany TÜV (22) 884 www.agrobiotest.pl, e-mail: agro.bio.test@agrobiotest.pl ZWM 02-786 Warszawa 03-216 (22) 847 207, 87 39 PL-EKO-08 Rheinland PL-EKO-07 Polska www.tuv.com, post@pl.tuv.com Stycznia 02-146 Modlińska 846 PL-EKO-09 sekretariat@agroeko.com.pl Centrum www.agroeko.com.pl, Jakości BIO Piła 529, sgs.poland@sgs.com 32-020 PL-EKO-05 BIOCERT MAŁOPOLSKA www.biocert.pl, sekretariat@biocert.pl Lubicz 31-503 Kraków 430-36-06 PL-EKO-06 Bema Polskie PL-EKO-10 Centrum Badań Certyfikacji Oddział ujęci www.pl.sgs.com, Pile www.pcbc.pila.pl, pcbcpila@pcbc.pila.pl Śniadeckich 64-920 Polska wykazie wcześniej będą działalności Ministra odpowiednim zostać objęty kontroli. W dokonania zgłoszenia jednostki, przekazać kompletne Zgłoszenie podjęcia formularzu dowolnej opracowanym Głównego Inspektora udostępnionym www.ijhars.gov.pl, zakładce rolnictwo zgłoszenie działalności. poprzedniej podać: PL-EKO-04, posiadającej swoją nowej, podlegający   Decyzją Minister cofnął całości ekologicznym. Początek określony został br.   Zgodnie producenci ekologiczni której zgłosić cofnięto upoważnienie, pozostać prowadzoną dłuższy cofnięciu ostateczna, Producent zamierzający kontynuować powinien, upływem terminu, nazwę wybranej wyłączeni utraci certyfikatu) upływie o cofnięciu ostateczna.   Producent ekologiczny, kontrolowany który końca znajdzie zostanie automatycznie wyłączony status wydania ekologicznego. Producent straci wprowadzania produktów nawiązaniem ekologicznej metody produkcji. Producenci, którzy zostaną nowego objęcia certyfikującej. Aktualny Polsce.   W rejestr znajduje niniejszą informacją, także dostępny www.minrol.gov.pl, zakładce: Rolnictwo Kontrola certyfikacja upoważnionych okresie, chwilą producent pozostaje prowadzenia wykonuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Certyfikaty wydane tracą ważność http://nowoczesnafarma.pl/---Cofniecie-upowaznienia-jednostce-certyfikujacej-Bioekspert-Sp--z-o-o----.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »