REKLAMA

ZUOS Tczew stawia na recykling odpadów biodegradowalnych

ZUOS Tczew wybrał wykonawcę instalacji, która zapewni możliwość podawania odpadów biodegradowalnych do hali kompostowni. Ponadto trwa wybór dostawców nowego sprzętu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który ma wesprzeć mieszkańców w recyklingu, m.in. nowych kontenerów na odzież i opony oraz pojazdu do zbiórki odpadów (tzw. mobilnego PSZOK-u).

 

 
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach, gminy zostały zobowiązane do wdrożenia nowego systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wszyscy mieszkańcy będą dzielić odpady na pięć frakcji. Obok dotychczasowego podziału na papier, szkło, odpady zmieszane oraz metal i tworzywa sztuczne, należy również do oddzielnego worka wrzucać odpady biodegradowalne, czyli np. trawa, liście, obierki, resztki jedzenia.


Obecnie w ZUOS Tczew, odpady zielone przekazywane są do hali sortowni na tę samą linię technologiczną, która jest wykorzystywana do sortowania innych odpadów. Sytuacja ta powoduje, że w czasie podawania odpadów zielonych do kompostowni, nie jest możliwa praca linii sortowniczej, co wpływa na mniejszą wydajność całej instalacji.
ZUOS Tczew w celu dostosowania instalacji do nowych wymagań prawnych podjął więc decyzję o budowie niezależnego dodatkowego segmentu umożliwiającego podawanie odpadów zielonych lub innych bioodpadów niewymagających sortowania bezpośrednio do hali kompostowni.


- Nasz nowy segment do podawania frakcji bio, jest bezpośrednio powiązany z halą kompostowania. Dzięki tej inwestycji, nasze urządzenia będą mogły efektywniej zająć się przetwarzaniem odpadów biodegradowalnych, odciążą urządzenia obecnej sortowni i w efekcie doprowadzą do zwiększenia ilości surowców poddawanych recyklingowi – mówi Marcin Cejer, Prezes ZUOS Tczew


Wykonawcą instalacji została firma Segi-Eko Sp. z o. o., która w marcu br. wygrała przetarg pn. "Projektowanie i budowa segmentu podawania frakcji bio bezpośrednio do kompostowni pracującej w systemie BIOFIX".


Obecnie każdego roku ilość odpadów zielonych wymagających bezpośrednio podawania do hali kompostowni w ZUOS Tczew wynosi ok. 4.500 Mg.


ZUOS Tczew jest również w trakcie wyboru, w drodze przetargu, firm, które dostarczą wyposażenie PSZOK-u (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) w Stegnie i Tczewie w ramach Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. Mieszkańcy regionu będą mogli nie tylko przyjechać do PSZOK-ów w Stegnie czy Tczewie i wrzucić do kontenerów ubrania i opony, ale również skorzystać z tzw. mobilnego PSZOK-u. Ponadto w ramach projektu mają zostać dostarczone takie urządzenia jak brykieciarki do styropianu oraz sprzęt do zmniejszania objętości odpadów (tzw. praso-kontenery).
Realizacja Projektu ma zostać ukończona na początku 2020 roku. Rozpoczęcie użytkowania hali dojrzewania stabilizatu planowane jest na połowę 2019 roku.

 


 

O Projekcie: Projekt „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020. Dofinansowanie unijne wynosi 68 % wartości całego Projektu. Realizacja Projektu zapewni optymalizację funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie poprzez zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.

 

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

sekcję innych Zbierania Selektywnego kompostowni frakcji nowego nowych kontenerów Ponadto ilości mobilnego wynosi zapewni ustawy wygrała przetarg Segi-Eko została "Projektowanie komunalnych”. Tczew Wykonawcą budowa Mieszkańcy wyboru, BIOFIX". Obecnie pracującej systemie każdego ilość Komunalnych) wymagających (Punktu PSZOK-u Mg. ZUOS trakcie wyposażenie dostarczą które przetargu, drodze dostarczone regionu wartości środków Europejskiego Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura środowisko 2014-2020. Dofinansowanie unijne całego komunalnych” Projektu. Realizacja optymalizację funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Komunalnych poprzez zmniejszenie podlegających realizowany Projekt przyjechać zmniejszania PSZOK-ów wrzucić ubrania opony, skorzystać PSZOK-u. projektu Cejer, brykieciarki styropianu sprzęt objętości Projekcie: praso-kontenery). Realizacja ukończona początku Rozpoczęcie użytkowania dojrzewania stabilizatu planowane połowę roku.     O Prezes mogły Marcin papier, wdrożenia systemu wszyscy mieszkańcy dzielić pięć frakcji. dotychczasowego podziału szkło, zostały zmieszane tworzywa sztuczne, należy oddzielnego wrzucać biodegradowalne, trawa, liście, obierki, zobowiązane odpadach, jedzenia. Obecnie który wybrał wykonawcę instalacji, możliwość kompostowni. wybór dostawców sprzętu Punktu Komunalnych, wesprzeć gminach mieszkańców recyklingu, odzież pojazdu zbiórki PSZOK-u).     Zgodnie nowelizacją utrzymaniu czystości porządku resztki Tczew, mówi zająć podawanie bioodpadów niewymagających kompostowni. - segment powiązany kompostowania. Dzięki inwestycji, efektywniej przetwarzaniem dodatkowego biodegradowalnych, odciążą obecnej efekcie doprowadzą zwiększenia surowców poddawanych recyklingowi – umożliwiającego niezależnego zielone sortowniczej, przekazywane linię technologiczną, wykorzystywana odpadów. Sytuacja powoduje, czasie kompostowni, możliwa wpływa budowie mniejszą wydajność całej instalacji. ZUOS dostosowania wymagań prawnych podjął decyzję składowaniu.  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »