REKLAMA

Nabory na inwestycje z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami

Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów oraz instalacje gospodarowania odpadami – to działania, które w zaktualizowanym programie „Racjonalna gospodarka odpadami” dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski będzie można składać między 24 sierpnia 2020 r. a 30 czerwca 2022 r.

Celem programu „Racjonalna gospodarka odpadami” jest przede wszystkim realizacja zasad gospodarki odpadowej zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami przez: zapobieganie powstawaniu odpadów, ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów, utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu, wsparcie tworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także ograniczenie masy składowanych odpadów.

Przedsięwzięcia dotyczące selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów oraz instalacji gospodarowania odpadami mogą uzyskać wsparcie w formie dotacji i pożyczki, przy czym dofinansowanie w formie pożyczki może wynieść nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. To oferta skierowana m.in. do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz do przedsiębiorców, zainteresowanych np. budową stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), budową nowych oraz modernizacją lub rozbudową istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) a także ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (PIPOK).

Przesłanką zmian wprowadzonych do programu „Racjonalna gospodarka odpadami” są wymagania jakie przepisy polskie i unijne stawiają przed gminnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi, którym gminy powinny sprostać. W szczególności oczekiwany jest dynamiczny wzrost poziomów recyklingu odpadów komunalnych uwarunkowany z kolei wdrożeniem skutecznych systemów selektywnego zbierania. Proponowane przez NFOŚiGW rozwiązania mają z jednej strony stanowić wsparcie dla gmin, skutkujące zmniejszeniem obciążenia mieszkańców „opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, z drugiej zaś – stanowić zachętę dla zwiększania poziomu recyklingu, przez wprowadzenie możliwości ubiegania się o częściowe umorzenie kapitału udzielonej pożyczki, pod warunkiem osiągnięcia zakładanego rezultatu.

Budżet całego programu „Racjonalna gospodarka odpadami” wynosi 1,4 mld zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze 575 mln zł.

Szczegóły ogłoszonych naborów:

  • Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-11/

  • Instalacje gospodarowania odpadami:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-2/

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,odpady2
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

odpadami odpadów gospodarki odpadami” „Racjonalna instalacji selektywnego gospodarowania gospodarka powstawaniu komunalnych zapobieganie inwestycje programu zbierania wsparcie racjonalnej zakresu Nabory utrzymanie pożyczki, odpadami, stanowić także formie budową odpadów, systemów przetwarzania Narodowy Gospodarki Ochrony Fundusz – zbieranie Środowiska szczególności oczekiwany dynamiczny odpadów: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-11/ Instalacje wzrost poziomów recyklingu uwarunkowany wdrożeniem skutecznych naborów: Selektywne sprostać. powinny Proponowane przepisy (RIPOK) ponadregionalnych (PIPOK). Przesłanką Wodnej wprowadzonych wymagania polskie którym unijne stawiają gminnymi systemami komunalnymi, odpadami: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-2/Źródło zbierania. rozdysponowania NFOŚiGW poziomu całego rezultatu. Budżet zakładanego osiągnięcia warunkiem udzielonej zostało kapitału umorzenie częściowe ubiegania możliwości wprowadzenie recyklingu, zwiększania rozwiązania obciążenia jednej wynosi strony zł. Szczegóły skutkujące zmniejszeniem mieszkańców zachętę jeszcze „opłatą gospodarowanie komunalnymi”, regionalnych drugiej ogłoszonych oferta istniejących Celem wystarczającej zintegrowanej utworzenie powszechnych ustanowienie przez: postępowania sposobów hierarchią zgodnie odpadowej realizacja wszystkim przede czerwca ilości sierpnia między składać Wnioski Wodnej. dofinansuje programie zaktualizowanym które działania, instalacje Selektywne zmniejszenie poddawanych rozbudową wynieść modernizacją nowych (PSZOK), punktów stacjonarnych zainteresowanych przedsiębiorców, związków terytorialnego samorządu jednostek skierowana kwalifikowanych. kosztów pożyczki nielegalnemu gospodarce międzynarodowemu przemieszczaniu, tworzenia danych produktach opakowaniach ograniczenie dofinansowanie składowanych odpadów. Przedsięwzięcia dotyczące zapobiegania uzyskać dotacji https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »