REKLAMA

Wnioski na inwestycje – ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Wnioski na inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych można będzie składać od 28 grudnia br.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 25 lutego 2019 r.

Pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli m.in.:

–   jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej gospodarstwem;

–  w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”,  z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

–   został mu nadany numer identyfikacyjny, w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli m.in. numer identyfikacyjny został nadany spółce.

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, która zapewni:

 

  1. a)  dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu przyjętym na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U z 2018 r. poz. 2268.), dotyczących warunków przechowywania:

– nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub

– kiszonek lub

  1. b)   doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, oraz jest związana z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich.

Pomoc na operację obejmującą inwestycję polegającą na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w programie, dotyczącą warunku przechowywania kiszonek, przyznaje się wyłącznie młodemu rolnikowi na zasadach określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego.

Pomoc na operację obejmującą wyłącznie inwestycję, o której mowa w lit. b, przyznaje się, gdy w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań, dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl

 

 

 

 

 Źródło
 Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza
 http://www.wmirol.org.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

inwestycje Wnioski grudnia nawozów zwierząt hodowli stanowisk przyznanie ewidencji określonych wód operację ochrona źródeł źródeł polegającą przechowywania mające jeżeli wyłącznie rozporządzenia rozumieniu ochronę dotyczące obejmującą warunków podstawie naturalnych gospodarstwie przepisów rozporządzenie wniosków świń wymagań pomocy nadany został powyżej wniosku dostosowanie przechowywania: – Programie dotyczących zapewni:   która wyprodukowanych inwestycji, lub – kiszonek a)  spółce. Pomoc 2268.), – ustawy przyjętym działań identyfikacyjny zanieczyszczeniu realizacji lub zapobieganie zanieczyszczenia zmniejszenie mających dalszemu inwestycję b)   udostępnione programie działań, płynnych. Formularz formularze niektórych załączników Instrukcją wypełniania stronie wymagania internetowej www.arimr.gov.pl          Źródło  Warmińsko Mazurska Rolnicza  http://www.wmirol.org.pl Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: określone spełnione doposażenie dostosowaniu urządzenia aplikowania naturalnych, związana produkcją zwierzęcą zakresie gospodarskich. Pomoc cywilnej programie, której dotyczącą warunku kiszonek, młodemu rolnikowi zasadach przepisami wykonawczego. Pomoc inwestycję, przyznawana, macior; –   spółki rolnikowi, Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 terminie lutego r. Pomoc m.in.: –   objętego posiadaczem rolnego Parlamentu Europejskiego 1307/2013 ustanawiającego przepisy płatności Programem rolnych” rolników Rolnictwa Wnioski składać br. Prezes Agencji Restrukturyzacji Modernizacji informuje gospodarstwach możliwości składania operacje „Inwestycje rolniczych” poddziałania „Wsparcie inwestycji bezpośrednich systemów wspólnikiem trybie rozrodzie gospodarskich, zwanych „zwierzętami gospodarskimi”,  wyłączeniem drobiu identyfikacyjny, krajowym gospodarskich systemie producentów, gospodarstw rolnych płatności, przypadku rolnika będącego organizacji hodowlę wsparcia położonego wspólnej polityki rolnej uchylającego 637/2008 73/2009 20.12.2013, późn. terytorium chów Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego gospodarstwem; –  gospodarstwie, którego posiadaczem, prowadzi http://nowoczesnafarma.pl/Wnioski-na-inwestycje-----ochrona-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »