REKLAMA

Więcej recyklingu, mniej składowania

„Odpady to nie śmieci, lecz cenne surowce. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby jak najwięcej było ich odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi. Dzięki temu będziemy żyć w czystszym środowisku i zapłacimy mniej za ich odbiór” - powiedział Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Jakie surowce oddzielamy?

csm 25 01 2017 Konferencja prasowa 1 8e21de8e0dSelektywne zbieranie odpadów polega na oddzieleniu surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które charakteryzują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Posegregowane przestają być śmieciami, a stają się wartościowymi surowcami do ponownego przetworzenia.

Od 1 lipca 2017 r. wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które będą obowiązywały na terenie całego kraju. Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje.  Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

„Składowanie to najgorsza metoda zagospodarowania odpadów, marnotrawstwo surowców i potencjalne niekorzystne oddziaływanie na środowisko dla ludności lokalnej. Chcemy poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych. Dlatego od 1 lipca będą dzielone na cztery frakcje” - powiedział wiceminister Sławomir Mazurek. „Rozporządzenie ws. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest wzmocnieniem dobrej praktyki, która już w wielu polskich samorządach funkcjonuje. 1400 gmin w Polsce już segreguje na frakcje, które są podane w rozporządzeniu”.

Minister dodał również, że rozporządzenie to określa  minimalne wymagania.

Minister Mazurek nawiązał także do w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. „Przed nami ważne wyzwanie, które wiąże się z gospodarką obiegu zamkniętego. Zmieniamy podejście z linearnego na podejście, w którym domykamy obieg i staramy się dostarczyć do gospodarki wysokiej jakości surowce, tak aby redukować ilość surowców pierwotnych.

Okresy przejściowe

Na wymianę pojemników, na te we właściwych kolorach, gminy będą miały pięć lat. Czyli będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Segregacja a wymogi UE

Zgodnie z dyrektywami UE Polska do 2020 r. musi osiągnąć 50 proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Osiągnięty w naszym kraju w 2015 r. poziom recyklingu wspomnianych 4 frakcji wyniósł tylko 26 proc. „Obserwujemy wzrost recyklingu na poziomie 0,7 proc.” – zaznaczył wiceminister Mazurek. „To jest bardzo niski poziom”.

Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych do 300.000 euro.

Brak jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska groziłby utratą unijnych funduszy na infrastrukturę gospodarki odpadami w wysokości ok. 1,3 mld zł. Środki te mogą być przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Możliwe niższe opłaty

Gminy zarabiając na odpadach surowcowych uzyskanych z selektywnej zbiórki i sortowania, a także ograniczając dzięki temu ilość odpadów, które trafiłyby na składowisko, mają podstawy do obniżenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Ważne jest w tym zakresie także zaangażowanie samorządów w politykę informacyjną i edukacyjną mieszkańców.

***

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.

Ograniczenie składowania odpadów, w którym to procesie tracone są surowce zawarte w odpadach, na rzecz rozwoju metod przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – to działania, które wpisują się w model gospodarki o obiegu zamkniętym – jednego z elementów wspomagających realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

 

Źródło
Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

125ml milk

csm 25 01 2017 Konferencja prasowa 1 8e21de8e0d
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

mieszkańców. *** Zgodnie edukacyjną najgorszą zagospodarowania. Ograniczenie politykę elementów Ministerstwo Rozwoju.     Źródło Odpowiedzialnego Strategii realizację wspomagających jednego procesie zamkniętym wpisują działania, rozwoju odpadach, zawarte tracone informacyjną samorządów unijnych obowiązujących punktów liczby większej budowę odpadami, gospodarowanie ułatwiające niższe inwestycje przeznaczane Środki wysokości odpadami infrastrukturę funduszy (PSZOK). Możliwe opłaty Gminy zaangażowanie podstawy zakresie komunalnych. Ważne zagospodarowanie odbiór opłaty obniżenia składowisko, zarabiając trafiłyby dzięki ograniczając sortowania, uzyskanych surowcowych odpadach umów pojemników, wygaszenia niebieskiego wartościowymi surowcami przetworzenia. Od wejdą życie zasady komunalnych, obowiązywały terenie całego kraju. frakcje.  Do pojemnika/worka papier, śmieciami, żółtego biodegradacji. „Składowanie ulegające brązowego sztuczne, tworzywa metale pojemnik/worek), zielonego zielony kolorowe biały bezbarwne rozdzielenia możliwością stają przestają metoda Mazurek, „Odpady śmieci, surowce. interesie wszystkich najwięcej odzyskiwanych poddawanych Dzięki będziemy czystszym środowisku zapłacimy odbiór” środowiska. Jakie Posegregowane jedynie charakterem. właściwościami samymi takimi charakteryzują rodzaje Zbieramy oddzielamy? Selektywne przetworzenia. powtórnego nadają oddzieleniu polega zbieranie najgorsza zagospodarowania konieczność surowce, ważne wyzwanie, wiąże gospodarką zamkniętego. Zmieniamy podejście linearnego podejście, domykamy staramy dostarczyć wysokiej jakości redukować zamkniętym. zrobić względu przejściowy również wprowadziło Ministerstwo maksymalnie musiały pierwotnych. Okresy pięć miały kolorach, właściwych wymianę przejściowe Na „Przed modelu marnotrawstwo praktyki, potencjalne niekorzystne oddziaływanie środowisko ludności lokalnej. Chcemy poprawić efektywność komunalnych. frakcje” „Rozporządzenie wzmocnieniem dobrej która nawiązał dodał Mazurek wymagania. Minister minimalne określa  rozporządzenie również, rozporządzeniu”. Minister polskich podane frakcje, segreguje Polsce funkcjonuje. samorządach http://www.mos.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »