REKLAMA

Uprawy GMO w Polsce?

 20.I.2011r Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 2547),po trzynastu posiedzeniach wypracowała projekt ustawy, który dokonał transpozycji Dyrektyw 2001/18 i 2009/41.


W projekcie zawarto ZAKAZ UPRAW roślin modyfikowanych genetycznie oraz zasady i warunki zamierzonego uwolnienia genetycznie zmodyfikowanych organizmów W CELACH DOŚWIADCZALNYCH. Według projektu CAŁA POLSKA STAŁABY SIĘ STREFĄ WOLNĄ od upraw roślin modyfikowanych genetycznie. Podkomisją kierował Jan Szyszko.
http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/spr_2547_1/$file/spr_2547_1.pdf

W 2012 Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie powyższy projekt ustawy o GMO, niestety został on odłożony do sejmowej zamrażarki.

02.IV.2017r prof. Jan Szyszko, obecnie Minister Środowiska, prezentuje projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk 1424), w którym już NIE MA ZAKAZU UPRAW roślin GMO.


UWAGA! Są natomiast zapisy określające sposób tworzenia STREF DO UPRAW (!) ROŚLIN ZMODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE w każdej gminie (proponowany nowy art. 49a). Co więcej, nie przewidziano żadnych sankcji za uzyskanie zezwolenia na utworzenie strefy upraw lub na samą uprawę bez spełnienia wszystkich wymaganych warunków (np. na podstawie niekompletnej dokumentacji)!

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/$File/1424.pdf

  • Dlaczego Prof. Szyszko, będąc teraz Ministrem Środowiska, nie skorzystał z gotowego, dobrego projektu, wypracowanego podczas 13 posiedzeń podkomisji, której przewodniczył?
     
  • Co jest powodem diametralnej zmiany w stanowisku Jana Szyszki,który w przeszłości (w czasie gdy PiS był w opozycji) był pierwszym obrońcą Polski przed inwazją GMO, a obecnie proponuje projekt umożliwiający prowadzenie w Polsce upraw GMO?

  • Komu zależy na uwolnieniu GMO do polskiego rolnictwa?

  • Komu zależy na uzależnieniu Polski od korporacji?

  • Dlaczego taka zmiana polityki PiS?

 


 

INFORMACJE DODATKOWE:
W środę 5 kwietnia 2017 w Sejmie będzie pierwsze czytanie propozycji ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.
Zawiera ona bardzo złe zapisy, które w praktyce otworzą Polskę na uprawy GMO:
Art. 49a. 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem (!!!) ust. 2.
2. Uprawę GMO prowadzi się (!) wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej "strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO"...

Wspomniany projekt przeczy obietnicom PiSu, który m. in. w osobie obecnego Pana Ministra, profesora Jana Szyszki (organ odpowiedzialny za opracowanie projektu - Ministerstwo Środowiska) - wielokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO.


7 grudnia 2012 w liście do premiera Donalda Tuska prof. Jan Szyszko pisał: "Żadne pieniądze nie są w stanie naprawić szkód, jakie na polskiej wsi spowoduje wprowadzenie GMO."


Projekt powyższej ustawy jest niezgodny z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP, które mówi, że Polska ma być krajem wolnym od GMO. Narusza Konstytucję RP, ponieważ zezwala na niszczenie środowiska, na narażanie na szwank zdrowia Obywateli RP oraz narusza zasadę własności rolnej.


W dodatku dzieje się to wszystko w czasie, kiedy Komisja Europejska zezwala krajom na wprowadzanie zakazów upraw GMO!


W 2015 roku wprowadzono bardzo ważną poprawkę do prawa dotyczącego inżynierii genetycznej, zmieniającą dyrektywę 2001/18/WE. Na mocy tej nowej dyrektywy 2015/412/EU państwa członkowskie UE otrzymały prawo wprowadzenia całkowitego (!!!) zakazu upraw GMO na swoim terytorium.

Z uwagi na mocne stanowisko PiS (w przeszłości), który opowiadał się przeciwko GMO, partia zyskała silne poparcie społeczeństwa, które było zawsze podejrzliwe wobec genetycznie modyfikowanych roślin i wprowadzania ich do łańcucha pokarmowego.


Nowe propozycje powyżej omawianej ustawy rządu PiS są BARDZO kontrowersyjnym zwrotem od jego dotychczasowego stanowiska!


Odbieramy to jako wyraźny gest POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW.


Proponowane nowe przepisy o uprawach GMO nie są w stanie uchronić Polaków i Polskę przed zagrożeniami ze strony GMO.


Bezwarunkowy zakaz upraw GMO jest konieczny w sytuacji, gdy szybko rośnie liczba publikacji wyników badań naukowych potwierdzających wcześniej rozpoznane oraz nowe zagrożenia ze strony GMO dla zdrowia i środowiska, zwłaszcza gleby. Co więcej, uprawy GMO to nie tylko uzależnienie rolników od obcych korporacji, ale w rezultacie zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju, Polski.


Jak poinformował nas profesor Jerzy Weber, światowej sławy gleboznawca, nie mamy procedur kontrolnych gleby, nie wiemy jak i czego szukać, a więc nieznane są skutki upraw roślin transgenicznych w Polsce.
Co więcej, kontrola upraw doświadczalnych GMO przez Ministerstwo Środowiska jest iluzoryczna, opiera się wyłącznie na sprawdzeniu papierów, dokumentów, brak jest badań.

LINK do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/ %24File/1424.pdf

PRZYPOMINAMY FAKTY:
A. Już w latach 2004-2006 wszystkie Sejmiki Wojewódzkie zadeklarowały chęć tworzenia stref wolnych od GMO, podpisując odpowiednie, oficjalne dokumenty. Tym samym cała Polska ogłosiła się strefą wolną od GMO!
B. W Polsce podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej 70-80% konsumentów jest przeciw GMO!
C. JUŻ OD DAWNA WIADOMO, ŻE NIE JEST MOŻLIWA koegzystencja/współistnienie/sąsiadowanie upraw tradycyjnych i GMO.
D. Propozycja "Ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 czerwca 2016 " zawiera zapisy utrudniające prowadzenie upraw GMO, ale są one NIEWYSTARCZAJĄCE.
Np.:
1. "utworzenie strefy wskazanej do upraw GMO wymaga zgody Ministrów Rolnictwa i Środowiska po wcześniejszym zasięgnięciu opinii rady gminy" - to będzie tak samo łatwe do "załatwienia", jak było/jest np. w przypadku sprzedaży ziemi.
2. "pisemne oświadczenie posiadaczy gruntów położonych w odległości 3 km od gruntu, gdzie ma być prowadzona uprawa, że nie sprzeciwiają się temu" - to można załatwić za drobną korzyść lub szantaż . W DODATKU DUŻE GOSPODARSTWA W WIELU PRZYPADKACH NIE BĘDĄ POTRZEBOWAŁY ZGODY SĄSIADÓW, BO UPRAWY BĘDĄ WEWNĄTRZ ICH AREAŁU.

Przypisy
wpolityce.pl/polityka/146118-jan-szyszko-do-premiera-zadne-pieniadze-nie-sa-w-stanie-naprawic-szkod-jakie-na-polskiej-wsi-spowoduje-wprowadzenie-gmo

--------------------------------------

Ekoland i Solidarność RI o/ Zachodniopomorski

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC

Koalicja Polska Wolna od GMO

BestProeko

Fundacja  QLT

 


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Uprawy-GMO-w-Polsce-.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:
komentarz
@ Uprawy GMO w Polsce? - eco-news.pl
Gość | 2017-04-17 21:10:58 | IP: 37.47.8.*
Pragnę również nadmienić iż wszystkie prawie polskie hodowle zwierząt są karmione paszami genetycznie modyfikowanymi sprowadzanymi z zagranicy. Cierpi na tym nasz rynek ponieważ gdybyśmy mieli swoje uprawy GMO pieniądze zostałyby w kraju. Żaden rolnik nie kupuje pasz wyprodukowanych w Polsce niemodyfikowanych genetycznie ponieważ są drogie. Co jeszcze? Muszę wszystkich uświadomić, że płatki które co dzień jemy na śniadanie są GMO (na 99%) ;) tyczy się to większości produktów w supermarketach. Nic nie zmieni to że zakażemy upraw GMO u nas w kraju. Dalej GMO będzie obecne dlatego, że nie jesteśmy w stanie powstrzymać importu produktów z zagranicy. Poza tym w Polsce jest możliwa już od dawna uprawa niektórych gatunków genetycznie modyfikowanej kukurydzy. Nie zmieniło to nic w środowisku ani nie wpłynęło na niczyje zdrowie. Pozdrawiam Inżynier Ekolog
komentarz
@ Uprawy GMO w Polsce? - eco-news.pl
Gość | 2017-04-17 21:00:42 | IP: 37.47.8.*
Przykro mi, że ktoś wypowiada się tak pewnie w temacie o którym nie ma pojęcia. Nie podano w tym artykule żadnych podstaw dzięki którym można by stwierdzić, że GMO jest szkodliwe. Muszę napisać to wyraźnie. GMO NIE JEST SZKODLIWE. Co więcej, rośliny genetycznie modyfikowane są poddawane licznym kontrolom i bardziej rygorystycznym przepisom niż rośliny niemodyfikowane. Czy autor artykułu może wypisać mi jakie konkretnie są jego obawy co do wpływu GMO na ludzkie zdrowie? I oddzielnie aby wypisał swoje obawy dotyczące szkodliwego wpływu GMO na środowisko? Z miłą chęcią wszystkie rozwieję. Proszę tylko o konstruktywną odpowiedź, a nie nonsensowną np. o możliwości łączenia się genów ludzkich i roślinnych (hahaha). Pozdrawiam serdecznie Inżynier Ekolog

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

podobnie GMO! B. ogłosiła dokumenty. oficjalne odpowiednie, podpisując poprawkę Konstytucję wprowadzono sankcji podstawie warunków wymaganych wszystkich spełnienia uprawę utworzenie zezwolenia uzyskanie żadnych dokumentacji)! http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/$File/1424.pdf przewidziano (proponowany gminie każdej GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH ROŚLIN sposób określające niekompletnej będąc GMO. UWAGA!   pierwszym opozycji) czasie przeszłości Szyszki,który stanowisku zmiany diametralnej powodem przewodniczył? Ministrem której podkomisji, posiedzeń podczas wypracowanego projektu, dobrego gotowego, skorzystał natomiast ZAKAZU inwazją dokonał zamierzonego warunki zasady zawarto projekcie 2009/41. W 2001/18 Dyrektyw transpozycji ustawy, organizmów wypracowała posiedzeniach trzynastu 2547),po rządowego rozpatrzenia nadzwyczajna Podkomisja  20.I.2011r uwolnienia CELACH którym złożył 1424), prezentuje Minister zamrażarki. 02.IV.2017r sejmowej odłożony został niestety powyższy Sprawiedliwości DOŚWIADCZALNYCH. Szyszko. http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/spr_2547_1/$file/spr_2547_1.pdf W kierował Podkomisją genetycznie. WOLNĄ STREFĄ STAŁABY POLSKA Według obrońcą proponuje GMO! W "Żadne Ramowym niezgodny powyższej GMO." Projekt spowoduje polskiej szkód, naprawić pieniądze pisał: Rządu Szyszko Donalda premiera liście grudnia GMO. 7 bezwarunkowego deklarował wielokrotnie Stanowiskiem mówi, opracowanie rolnej. W zakazów wprowadzanie krajom Europejska Komisja czasie, wszystko dzieje dodatku własności krajem zasadę narusza Obywateli szwank narażanie niszczenie ponieważ Narusza wolnym Środowiska) odpowiedzialny umożliwiający środę GMO: Art. otworzą praktyce zapisy, ustaw. Zawiera propozycji czytanie pierwsze kwietnia DODATKOWE: W terytorium PiS?     INFORMACJE polityki zmiana korporacji? uzależnieniu rolnictwa? polskiego uwolnieniu GMO? Ustanawia Rzeczypospolitej (organ "strefą Szyszki profesora Ministra, obecnego osobie obietnicom przeczy GMO"... Wspomniany wskazaną zwanej zastrzeżeniem gminy, terenie położonym obszarze określonym strefie prowadzi Uprawę 2. 2. http://nowoczesnafarma.pl/Uprawy-GMO-w-Polsce-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »