REKLAMA

Skandaliczna odpowiedź dla naukowców - uprawy GMO w Polsce?

 ...To skandal. Taka odpowiedź wobec naukowców, niezależnych specjalistów, którzy od lat uczestniczą z merytorycznym głosem, nie dla politycznych rozgrywek, nie dla kariery, w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, pilnując istotnych interesów społeczeństwa polskiego.

To skandal. Bo taka odpowiedź pewnie będzie tym bardziej wobec innych osób, a właściwie wszystkich obywateli polskich, potencjalnych uczestników jawnych posiedzeń komisji lub podkomisji sejmowych, tj. organów władzy ustawodawczej przez siebie-suwerena wybranej. Obywateli  chcących skorzystać z przysługującego im prawa....- podkreśla Dr Jacek Nowak, em. prof. SW, doradca ICPPC
 
 
(*)SZCZEGÓŁY:
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424), sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C)
Cel: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp#row2
 
 
UWAGA 1! WAŻNE INFORMACJE :
Nasze - strony społecznej - stanowisko i uzasadnienie naszych prawników (skrót) tutaj:
http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/stanowiskokancelarii.pdf
Projekt nowelizacji do ustawy o GMO z naniesionymi propozycjami poprawek: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/projektnowelizacjii.pdf
 
 
UWAGA 2!
Czyli zamiast proponowanych przez stronę rządową zapisów:
"Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej strefą prowadzenia uprawy GMO, po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 3. Uprawę GMO prowadzi się zgodnie z określonymi w tym zezwoleniu warunkami, sposobem i terminem.
MY JAKO STRONA SPOŁECZNA, WYBORCY, OBYWATELE RP - DOMAGAMY SIĘ ZAPISU:
Art. 49a. 1. W  Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się całkowity i bezwarunkowy zakaz uwalniania GMO do środowiska (w celach komercyjnych i eksperymentalnych).
 
UWAGA 3!
DODATKOWE propozycje naszych poprawek z uzasadnieniem tutaj:
http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/poprawki.pdf
Dodatkowe informacje:
http://www.petycje.pl/petycja/12423/zakaz_uwalniania_gmo_do_zrodowiska.html
LINK do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych
innych ustaw http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf
 
 
ICPPC

Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Skandaliczna-odpowiedz-dla-naukowcow---uprawy-GMO-w-Polsce-.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

odpowiedź uprawy ustawy zmodyfikowanych projektu mikroorganizmach organizmach genetycznie Skandaliczna innych Rzeczypospolitej Polskiej Polsce? naukowców niektórych strefą prowadzenia rządowego naszych skandal. komisji sejmowych  ...To określonym obszarze, zwanej uzyskaniu zezwolenia, strefie którym Uprawę prowadzi zgodnie określonymi zezwoleniu wskazanej gruntach rolnych sposobem wyłącznie prowadzenie terytorium Dopuszcza GMO. 2. wolną ustanawia naukowców, niezależnych Terytorium zapisów: "Art. rządową stronę warunkami, terminem. zamiast propozycje NowoczesnaFarma.pl Żródło: Rolniczego Portalu uprzejmości dzięki http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf     ICPPC Informacja niektórych innych zmianie LINK informacje: http://www.petycje.pl/petycja/12423/zakaz_uwalniania_gmo_do_zrodowiska.html Dodatkowe tutaj: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/poprawki.pdf uzasadnieniem poprawek 3! DODATKOWE STRONA eksperymentalnych).   UWAGA komercyjnych celach środowiska uwalniania bezwarunkowy całkowity wprowadza W  ZAPISU: Art. DOMAGAMY OBYWATELE WYBORCY, SPOŁECZNA, proponowanych http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/projektnowelizacjii.pdf     UWAGA 2! Czyli jawnych podkreśla prawa....- przysługującego skorzystać chcących Obywateli  wybranej. siebie-suwerena ustawodawczej władzy organów sejmowych, podkomisji posiedzeń uczestników doradca potencjalnych polskich, obywateli wszystkich właściwie osób, bardziej pewnie polskiego. To społeczeństwa interesów istotnych pilnując Nowak, ICPPC     (*)SZCZEGÓŁY: Podkomisja senackich, INFORMACJE poprawek: propozycjami naniesionymi nowelizacji Projekt tutaj: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/stanowiskokancelarii.pdf (skrót) prawników specjalistów, uzasadnienie stanowisko społecznej strony Nasze WAŻNE nadzwyczajna merytorycznym rozpatrzenia posiedzeniach kariery, rozgrywek, politycznych głosem, uczestniczą ustaw. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp#row2     UWAGA którzy 1424), Wojciecha Trąmpczyńskiego C) Cel: Rozpatrzenie http://nowoczesnafarma.pl/Skandaliczna-odpowiedz-dla-naukowcow---uprawy-GMO-w-Polsce-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »