REKLAMA

Skandaliczna odpowiedź dla naukowców - uprawy GMO w Polsce?

 ...To skandal. Taka odpowiedź wobec naukowców, niezależnych specjalistów, którzy od lat uczestniczą z merytorycznym głosem, nie dla politycznych rozgrywek, nie dla kariery, w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, pilnując istotnych interesów społeczeństwa polskiego.

To skandal. Bo taka odpowiedź pewnie będzie tym bardziej wobec innych osób, a właściwie wszystkich obywateli polskich, potencjalnych uczestników jawnych posiedzeń komisji lub podkomisji sejmowych, tj. organów władzy ustawodawczej przez siebie-suwerena wybranej. Obywateli  chcących skorzystać z przysługującego im prawa....- podkreśla Dr Jacek Nowak, em. prof. SW, doradca ICPPC
 
 
(*)SZCZEGÓŁY:
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424), sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C)
Cel: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp#row2
 
 
UWAGA 1! WAŻNE INFORMACJE :
Nasze - strony społecznej - stanowisko i uzasadnienie naszych prawników (skrót) tutaj:
http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/stanowiskokancelarii.pdf
Projekt nowelizacji do ustawy o GMO z naniesionymi propozycjami poprawek: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/projektnowelizacjii.pdf
 
 
UWAGA 2!
Czyli zamiast proponowanych przez stronę rządową zapisów:
"Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej strefą prowadzenia uprawy GMO, po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 3. Uprawę GMO prowadzi się zgodnie z określonymi w tym zezwoleniu warunkami, sposobem i terminem.
MY JAKO STRONA SPOŁECZNA, WYBORCY, OBYWATELE RP - DOMAGAMY SIĘ ZAPISU:
Art. 49a. 1. W  Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się całkowity i bezwarunkowy zakaz uwalniania GMO do środowiska (w celach komercyjnych i eksperymentalnych).
 
UWAGA 3!
DODATKOWE propozycje naszych poprawek z uzasadnieniem tutaj:
http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/poprawki.pdf
Dodatkowe informacje:
http://www.petycje.pl/petycja/12423/zakaz_uwalniania_gmo_do_zrodowiska.html
LINK do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych
innych ustaw http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf
 
 
ICPPC

Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Skandaliczna-odpowiedz-dla-naukowcow---uprawy-GMO-w-Polsce-.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

uprawy ustawy odpowiedź projektu Rzeczypospolitej Polskiej organizmach zmodyfikowanych genetycznie innych mikroorganizmach Skandaliczna naukowców Polsce? strefą prowadzenia komisji skandal. naszych rządowego niektórych którym zezwolenia, strefie określonym obszarze, zwanej wskazanej uzyskaniu Dopuszcza rządową zapisów: "Art. Terytorium stronę proponowanych 2! Czyli zamiast ustanawia wolną wyłącznie gruntach prowadzenie terytorium GMO. 2. Uprawę rolnych warunkami, tutaj: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/poprawki.pdf Dodatkowe informacje: http://www.petycje.pl/petycja/12423/zakaz_uwalniania_gmo_do_zrodowiska.html uzasadnieniem poprawek eksperymentalnych).   UWAGA 3! DODATKOWE propozycje LINK zmianie Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Skandaliczna-odpowiedz-dla-naukowcow---uprawy-GMO-w-Polsce-.html   Portalu uprzejmości niektórych innych http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf     ICPPC Informacja dzięki komercyjnych celach terminem. STRONA SPOŁECZNA, sposobem http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/projektnowelizacjii.pdf     UWAGA zgodnie określonymi zezwoleniu WYBORCY, OBYWATELE bezwarunkowy uwalniania środowiska całkowity wprowadza DOMAGAMY ZAPISU: Art. W  prowadzi uzasadnienie bardziej osób, właściwie pewnie społeczeństwa polskiego. To wszystkich obywateli posiedzeń podkomisji sejmowych, jawnych uczestników polskich, potencjalnych interesów istotnych którzy uczestniczą merytorycznym specjalistów, niezależnych  ...To naukowców, głosem, politycznych senackich, pilnując sejmowych posiedzeniach rozgrywek, kariery, organów władzy INFORMACJE Nasze strony WAŻNE ustaw. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp#row2     UWAGA C) Cel: Rozpatrzenie społecznej stanowisko nowelizacji naniesionymi propozycjami Projekt tutaj: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/stanowiskokancelarii.pdf prawników (skrót) Trąmpczyńskiego Wojciecha chcących skorzystać przysługującego Obywateli  wybranej. ustawodawczej siebie-suwerena prawa....- podkreśla rozpatrzenia 1424), nadzwyczajna ICPPC     (*)SZCZEGÓŁY: Podkomisja Nowak, doradca poprawek:
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »