REKLAMA

Szkolenie internetowe pn. „Edukacyjne gospodarstwa rolne – profil edukacja ekologiczna i konsumencka”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Edukacyjne gospodarstwa rolne – profil edukacja ekologiczna i konsumencka” w terminie od 18.04 – 13.05.2016 r. w oparciu o platformę e-learningową cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Celem szkolenia jest upowszechnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu świadomości ekologicznej i konsumenckiej do wykorzystania w działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych. Szkolenie odnosi się do jednego z celów edukacyjnych Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych – świadomość ekologiczna i konsumencka.

Szkolenie skierowane jest do członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz doradców zaangażowanych w rozwój idei edukacji na obszarach wiejskich, w szczególności – koordynatorów Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Szkolenie składa się z pięciu modułów szkoleniowych:

Moduł I: Pokarmowe składniki odżywcze i ich rola;

Moduł II: Planowanie żywienia rodziny i turystów;
Moduł III: Produkty lokalne w programach zagród edukacyjnych;
Moduł IV: Ochrona środowiska i ekologia w programach zagród edukacyjnych;
Moduł V: Odnawialne źródła energii i recykling odpadów

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym poziom zdobytej wiedzy. Pozytywny wynik testu warunkuje otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Szkolenie nie wymaga od uczestnika szczególnych kompetencji informatycznych: uczestnik musi jedynie posiadać podstawowe umiejętności posługiwania się Internetem, pocztą elektroniczną i komputerem osobistym. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Warunkiem uzyskania pełnej funkcjonalności szkolenia jest posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej (jak np. MS Internet Explorer, Mozilla Firefox..).

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwado dnia 30.03.2016 r. pocztą tradycyjną na adres:


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1,
31-063 Kraków
lub faxem pod numer 12 424 – 05 – 05 lub e-mailem (skan) na adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl.

 

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Informacje w sprawie rekrutacji:

Grzegorz Dziedzic
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
tel. 12 424 05 06, e-mail g.dziedzic@cdr.gov.pl

Osoba ds. technicznych:
Łukasz Obrzut, Administrator Systemu Teleinformatycznego,
tel. 12 424 05 18, e-mail: l.obrzut@cdr.gov.pl

Krzysztof Kucia
Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

Opieka merytoryczna:
Klaudia Kieljan
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich


Do pobrania: 
Karta uczestnictwa_zagrody edukacyjne
Karta uczestnictwa_doradcy

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

zagród Edukacyjnych edukacyjnych; Moduł programach szkolenie Oddział pocztą Brwinowie tradycyjną 30.03.2016 adres: Centrum Meiselsa Krakowie, ul. Kraków lub 1, 31-063 zakwalifikowane przyjęcia wraz z indywidualnym loginem potwierdzenie otrzymają (skan) adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl.   Osoby uczestnictwado e-mailem Firefox..). Zgłoszenie uzyskania Warunkiem pełnej funkcjonalności posiadanie elektronicznej. poczty Uczestnik zobowiązany posiadania indywidualnego zaktualizowanej przeglądarki prosimy przesłać załączonej Karcie udziału hasłem internetowej Internet Explorer, Mozilla zgłoszenia dużej Wydawnictw tel. Promocji k.kucia@cdr.gov.pl Opieka merytoryczna: Klaudia Kieljan Dział Kucia Zespół l.obrzut@cdr.gov.pl Krzysztof Obrzut, Administrator Systemu Teleinformatycznego, tel. Rozwoju Obszarów uprzejmości dzięki Portalu NowoczesnaFarma.pl Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Szkolenie-internetowe-pn-----Edukacyjne-gospodarstwa-rolne-----profil-edukacja-ekologiczna-i-konsumencka----.html   Rolniczego http://cdr.gov.pl/ Informacja uczestnictwa_doradcy     Źródło Centrum Wiejskich Do pobrania:  Karta uczestnictwa_zagrody edukacyjne Karta technicznych: Łukasz g.dziedzic@cdr.gov.pl Osoba przypadku zgłoszenia, osobistym. liczby chętnych dopełnienie terminowe instrukcją logowania. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Udział Zawodowego Kontroli Rolniczego tel. e-mail Doskonalenia Metodyki, bezpłatny. Informacje sprawie rekrutacji: Grzegorz Dziedzic Zespół dostępu kompetencji rolnych. gospodarstw odnosi jednego celów edukacyjnej działalności świadomości ekologicznej konsumenckiej wykorzystania edukacyjnych świadomość edukacji obszarach wiejskich, w szczególności rozwój zaangażowanych konsumencka. Szkolenie skierowane członków doradców zakresu wiedzy terminie 13.05.2016 oparciu platformę konsumencka” ekologiczna i Centrum Krakowie organizuje „Edukacyjne e-learningową cdrkursy.edu.pl zalogowanym uczestnikom. Celem upowszechnienie poszerzenie wyłącznie platformie tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione koordynatorów Edukacyjnych. Szkolenie otrzymanie zaświadczenia ukończeniu szkolenia. Szkolenie warunkuje Pozytywny sprawdzającym poziom zdobytej wiedzy. wymaga uczestnika umiejętności posługiwania Internetem, elektroniczną podstawowe posiadać szczególnych informatycznych: uczestnik jedynie testem kończy odżywcze rola; Moduł Planowanie żywienia składniki Pokarmowe składa pięciu modułów szkoleniowych: Moduł rodziny turystów; Moduł źródła energii recykling odpadów Szkolenie Odnawialne ekologia Produkty lokalne Ochrona środowiska komputerem
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »