REKLAMA

Szkolenie internetowe pn. „Edukacyjne gospodarstwa rolne – profil edukacja ekologiczna i konsumencka”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Edukacyjne gospodarstwa rolne – profil edukacja ekologiczna i konsumencka” w terminie od 18.04 – 13.05.2016 r. w oparciu o platformę e-learningową cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Celem szkolenia jest upowszechnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu świadomości ekologicznej i konsumenckiej do wykorzystania w działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych. Szkolenie odnosi się do jednego z celów edukacyjnych Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych – świadomość ekologiczna i konsumencka.

Szkolenie skierowane jest do członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz doradców zaangażowanych w rozwój idei edukacji na obszarach wiejskich, w szczególności – koordynatorów Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Szkolenie składa się z pięciu modułów szkoleniowych:

Moduł I: Pokarmowe składniki odżywcze i ich rola;

Moduł II: Planowanie żywienia rodziny i turystów;
Moduł III: Produkty lokalne w programach zagród edukacyjnych;
Moduł IV: Ochrona środowiska i ekologia w programach zagród edukacyjnych;
Moduł V: Odnawialne źródła energii i recykling odpadów

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym poziom zdobytej wiedzy. Pozytywny wynik testu warunkuje otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Szkolenie nie wymaga od uczestnika szczególnych kompetencji informatycznych: uczestnik musi jedynie posiadać podstawowe umiejętności posługiwania się Internetem, pocztą elektroniczną i komputerem osobistym. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej. Warunkiem uzyskania pełnej funkcjonalności szkolenia jest posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej (jak np. MS Internet Explorer, Mozilla Firefox..).

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwado dnia 30.03.2016 r. pocztą tradycyjną na adres:


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1,
31-063 Kraków
lub faxem pod numer 12 424 – 05 – 05 lub e-mailem (skan) na adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl.

 

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Informacje w sprawie rekrutacji:

Grzegorz Dziedzic
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
tel. 12 424 05 06, e-mail g.dziedzic@cdr.gov.pl

Osoba ds. technicznych:
Łukasz Obrzut, Administrator Systemu Teleinformatycznego,
tel. 12 424 05 18, e-mail: l.obrzut@cdr.gov.pl

Krzysztof Kucia
Zespół Promocji i Wydawnictw
tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

Opieka merytoryczna:
Klaudia Kieljan
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich


Do pobrania: 
Karta uczestnictwa_zagrody edukacyjne
Karta uczestnictwa_doradcy

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

zagród edukacyjnych; Moduł szkolenia e-mail: Oddział szkolenie Brwinowie pocztą Warunkiem Kraków lub Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 posiadania zobowiązany e-mailem tradycyjną (skan) adres: g.dziedzic@cdr.gov.pl.   Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym adres: Centrum 30.03.2016 uzyskania Mozilla elektronicznej. pełnej funkcjonalności posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer, Firefox..). Zgłoszenie uczestnictwado hasłem poczty udziału indywidualnego prosimy przesłać załączonej Karcie zgłoszenia loginem przypadku dostępu Rozwoju Systemu Teleinformatycznego, tel. l.obrzut@cdr.gov.pl Krzysztof Kucia Zespół Promocji Wydawnictw tel. k.kucia@cdr.gov.pl Opieka merytoryczna: Klaudia Kieljan Dział Obszarów Obrzut, Wiejskich Do pobrania:  Karta uczestnictwa_zagrody edukacyjne Karta uczestnictwa_doradcy     Źródło Centrum Rolniczego http://cdr.gov.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu NowoczesnaFarma.pl Żródło: Administrator technicznych: Łukasz instrukcją kolejność logowania. O uczestnictwie decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, osobistym. dużej liczby chętnych zgłoszeń. Udział g.dziedzic@cdr.gov.pl Osoba bezpłatny. Informacje sprawie rekrutacji: Grzegorz Dziedzic Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego Kontroli Rolniczego tel. e-mail Uczestnik informatycznych: komputerem celów ekologicznej konsumenckiej wykorzystania działalności edukacyjnej gospodarstw rolnych. odnosi jednego edukacyjnych zakresu świadomość konsumencka. Szkolenie skierowane członków doradców zaangażowanych rozwój edukacji obszarach świadomości wiedzy szczególności platformę Centrum Krakowie organizuje „Edukacyjne ekologiczna i konsumencka” terminie 13.05.2016 oparciu e-learningową poszerzenie cdrkursy.edu.pl tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom. Celem upowszechnienie wiejskich, w koordynatorów elektroniczną wymaga poziom zdobytej wiedzy. Pozytywny warunkuje otrzymanie zaświadczenia ukończeniu szkolenia. Szkolenie uczestnika testem szczególnych kompetencji uczestnik jedynie posiadać podstawowe umiejętności posługiwania Internetem, sprawdzającym kończy Edukacyjnych. Szkolenie żywienia składa pięciu modułów szkoleniowych: Moduł Pokarmowe składniki odżywcze rola; Moduł Planowanie rodziny odpadów Szkolenie turystów; Moduł Produkty lokalne Ochrona środowiska ekologia Odnawialne źródła energii recykling http://nowoczesnafarma.pl/Szkolenie-internetowe-pn-----Edukacyjne-gospodarstwa-rolne-----profil-edukacja-ekologiczna-i-konsumencka----.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »