REKLAMA

Szkolenie pt. "Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach agroturystycznych. Inkubatory przetwórstwa lokalnego”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na trzydniowe szkolenie na temat: "Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwach agroturystycznych. Inkubatory przetwórstwa lokalnego”. Szkolenie odbędzie się w dniach 14 – 16 września 2016r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa 1.

Celem szkolenia jest aktualizacja przepisów prawnych i usystematyzowanie wiedzy z zakresu uwarunkowań prowadzenia przez rolników sprzedaży produktów żywnościowych oraz zapoznanie z zagadnieniami funkcjonowania inkubatorów przetwórstwa lokalnego. Zajęcia teoretyczne zostaną wzbogacone o prezentację dobrych praktyk podczas wyjazdu studyjnego na terenie województwa małopolskiego pt.”Sprzedaż bezpośrednia, małe przetwórstwo czy inkubatory kuchenne/przetwórstwa lokalnego? – różne formy sprzedaży produktów lokalnych szansą na rozwój obszarów wiejskich”.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy przesłać na załączonej Karcie zgłoszenia uczestnictwado dnia 07.09.2016 r. pocztą tradycyjną na adres:
 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1,
31-063 Kraków
lub faxem pod numer 12 424 – 05 – 05 lub e-mailem (skan) na adres: s.filas@cdr.gov.pl,
 

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.
Koszt uczestnictwa w trzydniowym szkoleniu dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego wynosi 326,00 zł brutto od osoby. Opłata dotyczy jedynie części socjalnej szkolenia (zakwaterowanie, wyżywienie, serwis kawowy). Część dydaktyczna jest bezpłatna. Opłata dla pozostałych osób, w tym lokalnych grup działania wynosi 400,00 zł brutto (zakwaterowanie, wyżywienie, dydaktyka).


Należność za udział w szkoleniu należy przekazać na nasze konto BGK O/Kraków
53 1130 1150 0012 1244 9920 0004 (z dopiskiem zawierającym tytuł szkolenia i nazwiska uczestników) przed terminem szkolenia lub zgodnie z otrzymanym rachunkiem po zakończeniu szkolenia.

Informacje o szkoleniu oraz formularze zgłoszeń udostępnione są na stronie www.cdr.gov.pl/krakow oraz www.produktyregionalne.edu.pl.


Informacje w sprawie rekrutacji:
Sylwia Filas
Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego
tel. 12 424 05 54, e-mail: s.filas@cdr.gov.pl.

Opieka merytoryczna nad szkoleniem:
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
Klaudia Kieljan tel. 12 424 05 13, e-mail: k.kieljan@cdr.gov.pl
Marta Starmach tel. 12 424 05 09, e-mail: m.starmach@cdr.gov.pl

Do pobrania:
- Harmonogram
- Krata zgłoszenia zgłoszenia WODR
- Karta zgłoszenia posostali uczestnicy 

 

 


Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Doradztwa szkoleniu Szkolenie zgłoszenia – Rolniczego szkolenia bezpośrednia Inkubatory gospodarstwach agroturystycznych. lokalnego” "Sprzedaż przetwórstwa Oddział e-mail: lokalnych produktów sprzedaży (zakwaterowanie, Meiselsa Opłata wyżywienie, brutto wynosi Krakowie Brwinowie przetwórstwa zawierającym dopiskiem O/Kraków 53 przekazać osób, należy udział dydaktyka). Należność tytuł 400,00 nazwiska osoby. trzydniowym pozostałych bezpłatna. pracowników dydaktyczna Ośrodków Część kawowy). serwis uczestnictwa 326,00 socjalnej terminem części jedynie dotyczy uczestników) www.cdr.gov.pl/krakow zgodnie Harmonogram - Obszarów Wiejskich Klaudia Kieljan k.kieljan@cdr.gov.pl Marta Starmach m.starmach@cdr.gov.pl Do pobrania: - WODR - szkoleniem: Dział posostali uczestnicy      Źródło Centrum Rolniczego http://cdr.gov.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu NowoczesnaFarma.pl Żródło: Rozwoju merytoryczna otrzymanym kolejność rachunkiem zakończeniu szkolenia. Informacje formularze zgłoszeń udostępnione stronie www.produktyregionalne.edu.pl. Informacje s.filas@cdr.gov.pl. Opieka sprawie rekrutacji: Sylwia Filas Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego Kontroli Rolniczego tel. zgłoszeń. Koszt adres: chętnych inkubatorów prowadzenia rolników żywnościowych zapoznanie zagadnieniami funkcjonowania lokalnego. zakresu Zajęcia teoretyczne zostaną wzbogacone prezentację dobrych praktyk uwarunkowań wiedzy z wyjazdu odbędzie Centrum zaprasza trzydniowe szkolenie temat: "Sprzedaż lokalnego”. dniach usystematyzowanie września 2016r. siedzibie 1. Celem aktualizacja przepisów prawnych podczas studyjnego liczby (skan) pocztą tradycyjną adres:   Centrum Krakowie, ul. 1, 31-063 Kraków lub e-mailem s.filas@cdr.gov.pl,   O uczestnictwado uczestnictwie decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, przypadku dużej 07.09.2016 Karcie terenie lokalnego? województwa małopolskiego pt.”Sprzedaż bezpośrednia, przetwórstwo inkubatory kuchenne/przetwórstwa różne załączonej szansą rozwój obszarów wiejskich”. Zgłoszenie udziału prosimy przesłać http://nowoczesnafarma.pl/--Szkolenie-pt---Sprzedaz-bezposrednia-w-gospodarstwach-agroturystycznych--Inkubatory-przetworstwa-lokalnego---.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »