REKLAMA

Studia podyplomowe z zakresu techniki rolniczej i odnawialnych źródeł energii

Uprzejmie zapraszamy na I zjazd Studiów Podyplomowych z zakresu – STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU TECHNIKI ROLNICZEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach - Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych oraz Centrum Doradztwa Rolniczego, który odbędzie się w dniach 09-10 marca 2013r. w obiektach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.

Porządek I zjazdu
09.03.
10.00           - informacja o organizacji studiów
10.20-16.35 - zajęcia dydaktyczne
10.03.
8.30-16.35 - zajęcia dydaktyczne

 

Podczas I lub II zjazdu należy dostarczyć do wglądu oryginały: dyplom ukończenia studiów, dowód osobisty.
W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie istnieje możliwość zakwaterowania, wg indywidualnych zgłoszeń tel.: - 22 729 66 34-38.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych zamieszczane będą na naszej stronie internetowej (harmonogram zjazdów, plany zajęć, mapki dojazdu i in.).
ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH PROSIMY O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA  W  I ZJEŹDZIE  TELEFONICZNE - 22 729 66 34-38 WEW.175 LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ
g.bulinska@cdr.gov.pl,  604 25 33 91
m.majszyk@cdr.gov.pl  691 11 01 25

Kierownik Studiów Podyplomowych
Prof. dr hab. Andrzej Radecki

Podyplomowe studia z zakresu Techniki Rolniczej i Odnawialnych Źródeł Energii - trzysemestralne - organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Skierniewicach we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, są skierowane do nauczycieli szkół rolniczych i innych posiadających wykształcenie wyższe chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje w wyżej wymienionych kierunkach oraz poszerzyć wiedzę z najnowszych rozwiązań stosowanych w tych dziedzinach.

Program ww. podyplomowych studiów obejmuje następujące bloki tematyczne: techniczny, energetyczny, technologie produkcji rolniczej, eksploatacji obiektów technicznych w rolnictwie, organizacji obszarów wiejskich oraz blok dydaktyczny. Zajęcia realizowane będą na wykładach, warsztatach i ćwiczeniach terenowych.
W realizację programu zaangażowani będą nauczyciele akademiccy, pracownicy instytutów branżowych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.
Ponadto ukończenie tych studiów podyplomowych pozwoli również sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z działań „UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM” i „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” oraz przejmującym gospodarstwa rolne od osób przechodzących na RENTY STRUKTURALNE.
Studia kończą się egzaminem  dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (MEN-I-9bSW).
Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, Batorego 64 C
Kierownik Studiów:
prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
tel. 0-22 729 66 34 wew. 175
Organizacja studiów:
mgr inż. Grażyna Bulińska, g.bulinska@cdr.gov.pl,  - 604 25 33 91
mgr Maria Majszyk -           m.majszyk@cdr.gov.pl - 691 110 125

Miejsce realizacji: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Czas trwania: 3 semestry; 350 godzin; zjazdy co najmniej raz w miesiącu (sobota - niedziela)
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 25 lutego 2013 roku;
Planowany termin I zjazdu 9-10 marca 2013 br.
Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:
- kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania)
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- kserokopię dowodu osobistego

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego,
Organizacja studiów podyplomowych
Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów,
lub mailem (j.w.)
lub faksem 22 729 66 41
Opłaty za studia: 1700 zł za semestr, płatne przelewem na konto PWSZ w Skierniewicach, szczegóły przekazane zostaną na I zjeździe (istnieje możliwość wpłat ratami).
Poświadczenia ww. dokumentów za zgodność z oryginałem należy dokonać na I lub II zjeździe w sekretariacie studiów w Brwinowie.
W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie istnieje możliwość zakwaterowania, wg indywidualnych zgłoszeń.

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Studia-podyplomowe-z-zakresu-techniki-rolniczej-i-odnawialnych-zrodel-energii.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

przejmującym gospodarstwa osób przechodzących kończą egzaminem  dyplomowym wydaniem świadectwa Brwinowie Czas br. Osoby trwania: (istnieje mailem (j.w.) faksem Opłaty studia: semestr, płatne przelewem Skierniewicach, szczegóły przekazane zostaną wpłat podyplomowych Pszczelińska ratami). Poświadczenia dokumentów zgodność oryginałem dokonać sekretariacie Brwinowie. W zgłoszeń. Źródło Centrum Rolniczego http://cdr.gov.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu NowoczesnaFarma.pl Żródło: Brwinów, lub Rolniczego, Organizacja semestry; termin godzin; zjazdy najmniej miesiącu (sobota niedziela) Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń Termin zgłoszeń: lutego Planowany Ponadto adres: Centrum zainteresowane studiami powinny dokumenty: - kartę zgłoszenia uczestnictwa pobrania) - dyplomu wyższych; - dowodu osobistego Zgłoszenia przesłać ukończenie dydaktyczny. Rolniczego. zjazdów, dowód osobisty. W zgłoszeń 34-38. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zamieszczane naszej stronie internetowej (harmonogram zajęć, dyplom dojazdu in.). ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH PROSIMY POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA  W  ZJEŹDZIE  TELEFONICZNE WEW.175 POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ studiów, oryginały: 91 m.majszyk@cdr.gov.pl  Przyrodniczych Uprzejmie zapraszamy Podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZAKRESU TECHNIKI ROLNICZEJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII organizowanych Wydział Technicznych wglądu Rolniczego, który odbędzie dniach 2013r. obiektach 99. Porządek zjazdu 09.03. 10.00           informacja studiów 10.20-16.35 dydaktyczne 10.03. 8.30-16.35 dydaktyczne   Podczas g.bulinska@cdr.gov.pl,  25 Kierownik Rozwoju realizowane tematyczne: techniczny, energetyczny, technologie produkcji rolniczej, eksploatacji obiektów technicznych rolnictwie, obszarów wiejskich Zajęcia wykładach, dziedzinach. Program warsztatach ćwiczeniach terenowych. W realizację programu zaangażowani nauczyciele akademiccy, pracownicy instytutów branżowych, Ministerstwa Rolnictwa obejmuje stosowanych Podyplomowych Prof. rolniczych Radecki Podyplomowe studia Techniki Rolniczej Odnawialnych Źródeł Energii trzysemestralne organizowane współpracy skierowane nauczycieli szkół innych rozwiązań posiadających wykształcenie wyższe chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje wyżej wymienionych kierunkach poszerzyć wiedzę najnowszych http://nowoczesnafarma.pl/Studia-podyplomowe-z-zakresu-techniki-rolniczej-i-odnawialnych-zrodel-energii.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »