REKLAMA

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych w działaniu RŚK. Oceny oddziaływania na środowisko - VIII edycja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach - Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie informują, że trwa nabór na kolejną VIII edycję Studiów Podyplomowych pt.: OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W DZIAŁANIU ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYM, OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. Studia będą realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015r. (Dz.U. 2015 poz.349) Planowany termin rozpoczęcia zajęć - czerwiec 2016, a zakończenie - kwiecień 2017.

Uprzejmie zapraszamy na I zjazd Studiów Podyplomowych, który odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2016r. w obiektach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.
Termin realizacji dwusemestralnych studiów: czerwiec 2016 - kwiecień 2017

Porządek I zjazdu
11.06.2016 r.
13.00 - 17.00     zajęcia dydaktyczne
12.06.2016 r.
  8.30 - 15.35     zajęcia dydaktyczne


Zgodnie z umową szkoleniową koszt studiów wynosi 4200 zł – dwa semestry, płatne przelewem na konto PWSZ w Skierniewicach, szczegóły przekazane zostaną na I zjeździe (istnieje możliwość wpłat ratami).

Podczas I lub II zjazdu należy dostarczyć do wglądu: dyplom ukończenia studiów i dowód osobisty celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie istnieje możliwość zakwaterowania, wg indywidualnych zgłoszeń tel.: 22 729 66 34-38.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych zamieszczane będą na naszej stronie internetowej (harmonogram zjazdów, plany zajęć, mapki dojazdu i in.)

g.bulinska@cdr.gov.pl,
m.majszyk@cdr.gov.pl

Charakterystyka studiów:
Ofertę kierujemy do absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie) wszystkich kierunków studiów. Ukończenie ww. studiów podyplomowych pozwoli na spełnienie kryterium wykształcenia wymaganego do uzyskania uprawnień eksperta przyrodniczego na potrzeby działania RŚK.
Wiedza przekazywana będzie na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, pracowników resortu rolnictwa oraz praktyków.

Program studiów podyplomowych obejmuje m.in. następujące moduły:
•    Przyrodnicze i biologiczne podstawy funkcjonowania obszarów wiejskich
•    Genetyczne zasoby roślin i zwierząt obszarów wiejskich
•    Ochrona i rozpoznawanie gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych na obszarach wiejskich
•    Ochrona i rozpoznawanie ptaków na obszarach wiejskich
•    Ochrona przyrody i krajobrazu
•    Oceny oddziaływania na środowisko
•    Dokumentacja prowadzona przez eksperta przyrodniczego w ramach działania RŚK.

Po złożeniu egzaminu dyplomowego słuchacze otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – spełniających warunek wykształcenia wyższego przyrodniczego, oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na kandydatów na ekspertów przyrodniczych na potrzeby działania RŚK.

Realizacja studiów:
Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
96-100 Skierniewice, Batorego 64 C
Kierownik Studiów
prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych;

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99,
05-840 Brwinów
tel. 22 729 66 34 wew. 175

Organizacja studiów:
mgr inż. Grażyna Bulińska,     g.bulinska@cdr.gov.pl, - 696 41 01 91
mgr Maria Majszyk -        m.majszyk@cdr.gov.pl - 691 110 125
zjazdy - sobota - niedziela

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin rozpoczęcia kolejnych edycji uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów
Zgłoszenia należy przesłać mailem
Opłaty: 2100 zł za semestr, płatne przelewem na konto PWSZ w Skierniewicach, szczegóły przekazane zostaną w zaproszeniu (istnieje możliwość wpłat ratami).

Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:
kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania)
kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

Poświadczenia ww. dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje się na I lub II zjeździe w sekretariacie studiów w Brwinowie

 

Harmonogram zjazdów

 


Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

moduły: •    Przyrodnicze gatunków szkolenia złożeniu ptaków przyrody krajobrazu •    Oceny  Dokumentacja zwierząt prowadzona zasoby RŚK. Po egzaminu ukończeniu dyplomowego słuchacze otrzymają świadectwa spełniających  Genetyczne warunek wyższego przyrodniczego, zaświadczenie środowisko •   Przyrodniczych; Centrum prof. dyplomu mailem Opłaty: semestr, zaproszeniu ratami). Osoby zainteresowane studiami powinny dokumenty: kartę zgłoszenia uczestnictwa pobrania) kserokopię wyższych Poświadczenia Zgłoszenia dokumentów zgodność oryginałem dokonuje sekretariacie Brwinowie   Harmonogram zjazdów   Źródło Centrum Rolniczego http://cdr.gov.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu NowoczesnaFarma.pl Żródło: przesłać zgłoszonych Andrzej Majszyk Radecki Dyrektor Instytutu pracowników Brwinowie ul. 05-840 Brwinów tel. 175 Organizacja Grażyna Bulińska,  g.bulinska@cdr.gov.pl, 91 mgr -   liczbą      m.majszyk@cdr.gov.pl zjazdy sobota niedziela Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń Termin kolejnych edycji uwarunkowany resortu kierunków akademickich, czerwca poz.349) Planowany termin zajęć zakończenie 2017. Uprzejmie zapraszamy Podyplomowych, który odbędzie dniach 2016r. 2015r. obiektach Brwinowie, 99. Termin realizacji dwusemestralnych 2017 Porządek zjazdu 11.06.2016 r. 13.00 dydaktyczne 12.06.2016 r.   dydaktyczne Zgodnie (Dz.U. lutego szkoleniową OCHRONA Państwowa Zawodowa Skierniewicach Wydział Technicznych współpracy informują, nabór kolejną edycję Podyplomowych ZAGROŻONYCH Ustawą GATUNKÓW PTAKÓW SIEDLISK PRZYRODNICZYCH DZIAŁANIU ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYM, ODDZIAŁYWANIA ŚRODOWISKO. Studia realizowane zgodnie umową wynosi nauczycieli spełnienie Ofertę kierujemy absolwentów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie) wszystkich studiów. Ukończenie pozwoli kryterium m.majszyk@cdr.gov.pl wymaganego uzyskania uprawnień RŚK. Wiedza przekazywana wykładach, ćwiczeniach zajęciach terenowych doświadczonych Charakterystyka in.) g.bulinska@cdr.gov.pl, semestry, indywidualnych ratami). Podczas zjazdu wglądu: dyplom dowód osobisty potwierdzenia zgodności oryginałem. W istnieje zakwaterowania, zgłoszeń dojazdu 34-38. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zamieszczane naszej stronie internetowej (harmonogram zjazdów, zajęć, http://nowoczesnafarma.pl/Ochrona-zagrozonych-gatunkow-ptakow-i-siedlisk-przyrodniczych-w-dzialaniu-RSK--Oceny-oddzialywania-na-srodowisko---VIII-edycja-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »