REKLAMA

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych w działaniu RŚK. Oceny oddziaływania na środowisko - VIII edycja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach - Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie informują, że trwa nabór na kolejną VIII edycję Studiów Podyplomowych pt.: OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W DZIAŁANIU ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYM, OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. Studia będą realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015r. (Dz.U. 2015 poz.349) Planowany termin rozpoczęcia zajęć - czerwiec 2016, a zakończenie - kwiecień 2017.

Uprzejmie zapraszamy na I zjazd Studiów Podyplomowych, który odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2016r. w obiektach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99.
Termin realizacji dwusemestralnych studiów: czerwiec 2016 - kwiecień 2017

Porządek I zjazdu
11.06.2016 r.
13.00 - 17.00     zajęcia dydaktyczne
12.06.2016 r.
  8.30 - 15.35     zajęcia dydaktyczne


Zgodnie z umową szkoleniową koszt studiów wynosi 4200 zł – dwa semestry, płatne przelewem na konto PWSZ w Skierniewicach, szczegóły przekazane zostaną na I zjeździe (istnieje możliwość wpłat ratami).

Podczas I lub II zjazdu należy dostarczyć do wglądu: dyplom ukończenia studiów i dowód osobisty celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.

W Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie istnieje możliwość zakwaterowania, wg indywidualnych zgłoszeń tel.: 22 729 66 34-38.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych zamieszczane będą na naszej stronie internetowej (harmonogram zjazdów, plany zajęć, mapki dojazdu i in.)

g.bulinska@cdr.gov.pl,
m.majszyk@cdr.gov.pl

Charakterystyka studiów:
Ofertę kierujemy do absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie) wszystkich kierunków studiów. Ukończenie ww. studiów podyplomowych pozwoli na spełnienie kryterium wykształcenia wymaganego do uzyskania uprawnień eksperta przyrodniczego na potrzeby działania RŚK.
Wiedza przekazywana będzie na wykładach, ćwiczeniach i zajęciach terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich, pracowników resortu rolnictwa oraz praktyków.

Program studiów podyplomowych obejmuje m.in. następujące moduły:
•    Przyrodnicze i biologiczne podstawy funkcjonowania obszarów wiejskich
•    Genetyczne zasoby roślin i zwierząt obszarów wiejskich
•    Ochrona i rozpoznawanie gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych na obszarach wiejskich
•    Ochrona i rozpoznawanie ptaków na obszarach wiejskich
•    Ochrona przyrody i krajobrazu
•    Oceny oddziaływania na środowisko
•    Dokumentacja prowadzona przez eksperta przyrodniczego w ramach działania RŚK.

Po złożeniu egzaminu dyplomowego słuchacze otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – spełniających warunek wykształcenia wyższego przyrodniczego, oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na kandydatów na ekspertów przyrodniczych na potrzeby działania RŚK.

Realizacja studiów:
Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
96-100 Skierniewice, Batorego 64 C
Kierownik Studiów
prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych;

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99,
05-840 Brwinów
tel. 22 729 66 34 wew. 175

Organizacja studiów:
mgr inż. Grażyna Bulińska,     g.bulinska@cdr.gov.pl, - 696 41 01 91
mgr Maria Majszyk -        m.majszyk@cdr.gov.pl - 691 110 125
zjazdy - sobota - niedziela

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin rozpoczęcia kolejnych edycji uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów
Zgłoszenia należy przesłać mailem
Opłaty: 2100 zł za semestr, płatne przelewem na konto PWSZ w Skierniewicach, szczegóły przekazane zostaną w zaproszeniu (istnieje możliwość wpłat ratami).

Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:
kartę zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania)
kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

Poświadczenia ww. dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje się na I lub II zjeździe w sekretariacie studiów w Brwinowie

 

Harmonogram zjazdów

 


Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

funkcjonowania zasoby zwierząt ptaków gatunków podstawy biologiczne rolnictwa resortu praktyków. Program obejmuje Przyrodnicze moduły: •    przyrody krajobrazu •   dyplomowego egzaminu słuchacze otrzymają spełniających świadectwa złożeniu RŚK. Po środowisko •   C Kierownik  Dokumentacja prowadzona warunek Brwinowie ul. powinny studiami dokumenty: kartę zgłoszenia pobrania) kserokopię uczestnictwa zainteresowane ratami). Osoby mailem przesłać Opłaty: semestr, zaproszeniu dyplomu wyższych Poświadczenia dzięki Rolniczego http://cdr.gov.pl/ Informacja uprzejmości Portalu http://nowoczesnafarma.pl/Ochrona-zagrozonych-gatunkow-ptakow-i-siedlisk-przyrodniczych-w-dzialaniu-RSK--Oceny-oddzialywania-na-srodowisko---VIII-edycja-.html   NowoczesnaFarma.pl Żródło: zjazdów   Źródło Centrum Brwinowie   Harmonogram zgodność dokumentów oryginałem dokonuje sekretariacie Zgłoszenia zgłoszonych 175 Organizacja Brwinów tel. Grażyna Bulińska, 91 mgr  g.bulinska@cdr.gov.pl, 05-840 pracowników Radecki Andrzej Dyrektor Instytutu Przyrodniczych; Centrum Majszyk -   zgłoszeń Termin kolejności kolejnych edycji liczbą uwarunkowany według naboru:  m.majszyk@cdr.gov.pl     zjazdy sobota niedziela Zasady prof. kierunków który Podyplomowych, odbędzie dniach czerwca zapraszamy 2017. Uprzejmie Planowany poz.349) termin zajęć zakończenie 2016r. obiektach r.   dydaktyczne 12.06.2016 dydaktyczne Zgodnie umową szkoleniową r. 13.00 zjazdu 11.06.2016 99. Termin Brwinowie, realizacji dwusemestralnych 2017 Porządek (Dz.U. 2015r. kolejną nabór edycję Podyplomowych OCHRONA informują, współpracy Zawodowa Państwowa Skierniewicach Wydział Technicznych ZAGROŻONYCH GATUNKÓW realizowane Studia zgodnie Ustawą lutego ŚRODOWISKO. ODDZIAŁYWANIA SIEDLISK PTAKÓW PRZYRODNICZYCH DZIAŁANIU ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYM, wynosi semestry, wszystkich magisterskie) studiów. Ukończenie pozwoli inżynierskie, (licencjat, Ofertę Charakterystyka kierujemy absolwentów wyższych spełnienie kryterium zajęciach ćwiczeniach terenowych doświadczonych nauczycieli wykładach, uzyskania wymaganego uprawnień RŚK. Wiedza przekazywana m.majszyk@cdr.gov.pl in.) g.bulinska@cdr.gov.pl, oryginałem. W zgodności istnieje zakwaterowania, indywidualnych potwierdzenia osobisty zjazdu ratami). Podczas wglądu: dyplom dowód zgłoszeń 34-38. Wszelkie (harmonogram internetowej zjazdów, zajęć, dojazdu stronie naszej szczegółowe informacje dotyczące zamieszczane akademickich,
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »