REKLAMA

Proekologiczne rozwiązania dla ubocznych produktów spalania tematem senackiego posiedzenia Komisji Środowiska


Fot  Michał Józefaciuk (w treści)Rozwiązania dla bezodpadowej energetyki są już stosowane w Polsce. Wyzwaniem jest jednak ich upowszechnienie. To wnioski z posiedzenia Komisji Środowiska Senatu RP, organizowanego
we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania (UPS). Uczestnicy spotkania poruszyli kwestie ochrony klimatu poprzez efektywną gospodarkę UPS oraz symbiozy między energetyką, górnictwem i budownictwem inżynieryjnym.

W seminarium wzięli udział m. in. Przewodniczący Komisji Środowiska – Zdzisław Pupa, który jednocześnie przewodniczył posiedzeniu komisji oraz prezesi największych polskich firm energetycznych, zaangażowanych w tematykę bezodpadowej energetyki węglowej i górnictwa. Znaleźli się wśród nich m.in.: Prezes Zarządu PGE Ekoserwis – Lech Sekyra, Prezes Zarządu PGE GiEK – Radosław Rasała, Wiceprezes Zarządu ENEA Wytwarzanie – Jarosław Ołowski, a także Kamil Szczygielski – Prezes Zarządu Grupy EKOTECH, specjalizującej się w produkcji specjalistycznych materiałów budowlanych na bazie minerałów antropogenicznych.  Ze strony rządu, w spotkaniu uczestniczyli m.in. doradca Prezydenta RP – Paweł Sałek, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Sławomir Mazurek oraz przewodniczący Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa – Maciej Małecki.

W pierwszej części posiedzenia, głos zabrał dr Tomasz Szczygielski – ekspert w zakresie przetwarzania i zagospodarowania ubocznych produktów spalania w energetyce węglowej, który przedstawił m.in. korzyści wynikające z przedmiotowego gospodarowania ubocznymi produktami spalania w energetyce. Podkreślono zarówno aspekt ekologiczny, jak i ekonomiczny takiego rozwiązania.Proekologiczne możliwości bezodpadowej energetyki przed uczestnikami seminarium przedstawił także Kamil Szczygielski, opisując doświadczenia Grupy EKOTECH, od lat wykorzystującej minerały antropogeniczne przede wszystkim do celów infrastrukturalnych. Głównym produktem Grupy są spoiwa TEFRA® charakteryzujące się niskim śladem węglowym, z wykorzystaniem których wybudowano w Polsce już ponad 800 km dróg ekspresowych i autostrad.

„Fundamentem naszej działalności jest symbioza energetyki oraz budownictwa infrastrukturalnego. Od blisko 20 lat implementujemy rozwiązania przyjazne dla środowiska, poprzez wdrażanie idei gospodarki w obiegu zamkniętym. Przykładem są popioły z węgla brunatnego, które według klasyfikacji traktowane są jako odpad. My traktujemy je jako minerał antropogeniczny, który wykorzystujemy do produkcji specjalistycznych materiałów budowlanych.” – zaznaczył Szczygielski.

W dalszej części objaśnił różnice wynikające z aktualnego traktowania odpadów powstających w procesie spalania przez największe firmy energetyczne oraz wskazał nowy kierunek, który umożliwi wykorzystanie popiołów, zalegających na składowiskach w całym kraju w ilości setek ton. „Znakomita większość popiołów z węgla brunatnego powstająca w Polsce nie podlega przetwarzaniu
i siłą rzeczy ląduje na składowiskach. Jest to przykład tzw. gospodarki linearnej. Podejście Grupy EKOTECH jest podejściem kierującym się logiką gospodarki w obiegu zamkniętym, w której poprzez zastosowanie technologii TEFRA® eliminujemy element składowania popiołów, poprzez ich obróbkę techniczną i gospodarcze wykorzystanie w budownictwie geoinżynieryjnym.” – podkreślił Szczygielski.

Wszyscy prelegenci mocno akcentowali proekologiczny oraz ekonomiczny aspekt gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Zwracali się również bezpośrednio do obecnych przedstawicieli rządu z prośbą o ustanowienie i wdrożenie nowych przepisów regulujących zarządzanie odpadami mineralnymi. Swoimi doświadczeniami w zakresie gospodarowania popiołami podzielił się m.in wiceprezes zarządu PGNiG Termika – Tomasz Wilczak. Swoją wypowiedź oparł o przykład zastosowań popiołów z dwóch kluczowych zakładów produkujących energię dla Warszawy: Siekierek i Żerania. Popioły z Żerania zostały wykorzystane przy budowie Mostu Północnego. Około 0,5 mln ton popiołów wbudowano w podjazdy i zjazdy z trasy, a na miejsce ich składowania trafiła ziemia pochodząca z drążenia tunelu metra. Popioły z Siekierek trafiają aktualnie na budowę Południowej Obwodnicy Warszawy – ilość, jaka zostanie zagospodarowana, to ok. 200 tys. ton.

Przykładem na łączenie wyzwań stojących przed energetyką oraz wyzwań środowiskowych jest także JI Project Tefra, realizowany przez Grupę EKOTECH w ramach Konwencji Klimatycznej ONZ (UNFCCC)
i wypełniania postanowień Protokołu Klimatycznego z Kioto. Nie bez powodu projekt ten przywoływany był w czasie debaty wielokrotnie – przez Prezesa Grupy, ale również Pawła Mzyka – Kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, a także Pawła Sałka – Doradcę Prezydenta RP. W czasie realizacji Projektu, tj. w ciągu 5 lat (2008-2012), udało się uniknąć emisji CO2 na poziomie  0,5 mln ton. Zgodnie z zapisami Protokołu z Kioto, Projekt uzyskał również jednostki redukcji emisji (Emission Reduction Unit – ERU), które zostały uwzględnione jako wypełnienie zobowiązań Polski wynikających z zapisów ustalonych w Kioto. W drugiej części obrad odbyła się dyskusja moderowana przez dr Tomasza Szczygielskiego, w trakcie której z jednej strony poruszono problem składowania odpadów procesu spalania (głównie popiołu) i proponowano rozwiązania, w których odpad ten staje się ekologicznym produktem o szerokim spektrum zastosowania w różnych gałęziach przemysłu, jak choćby budownictwie (materiały budowlane) oraz wnętrzarstwie.

W podsumowaniu Przewodniczący komisji - Zdzisław Pupa przyznał, że do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań zaproponowanych w trakcie posiedzenia, konieczna jest symbioza i synergia energetyki, górnictwa oraz budownictwa inżynieryjnego. Do tego jednak potrzebne są konkretne działania ze strony władzy, na co kilkukrotnie zwracali uwagę niemal wszyscy uczestnicy seminarium.   
Na koniec głos zabrał doradca Prezydenta RP – Paweł Sałek, który przyznał, iż wprowadzenie zmian w zakresie gospodarowania odpadami mineralnymi jest niezbędne i podkreślił, iż Polska była, jest i będzie otwarta na działania proklimatyczne. 

O Grupie EKOTECH:
Pionier w zakresie przetwarzania UPS, działający na rynku od 1992 roku. Przez ostatnie 25 lat firma rozwinęła całą rodzinę produktów TEFRA. Składa się ona ze spoiw do osuszania i stabilizacji gruntów w budownictwie komunikacyjnym (TEFRA 15 i 25) oraz do tworzenia przesłon przeciwfiltracyjnych (TEFRA IN) w budownictwie melioracyjnym i geotechnicznym. Ze względu na swoją specjalizację jest także zaangażowana w projekty mające na celu wprowadzenie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Jego założeniem jest wydłużenie cyklu życia surowców, aby ograniczyć problem zanieczyszczania środowiska.

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

Fot  Michał Józefaciuk (w treści)
rozwiązania, proponowano popiołu) (głównie Termika eliminujemy wiceprezes uczestniczyli Maciej Państwa Skarbu Energii przewodniczący Mazurek Sławomir Ministerstwie Podsekretarz spotkaniu pierwszej rządu, antropogenicznych.  minerałów budowlanych specjalizującej Ołowski, Jarosław Wytwarzanie Wiceprezes Małecki. ekspert Radosław takiego antropogeniczne minerały wykorzystującej doświadczenia opisując Szczygielski, uczestnikami możliwości rozwiązania.Proekologiczne ekologiczny, zagospodarowania zarówno Podkreślono energetyce. produktami ubocznymi przedmiotowego korzyści węglowej, energetyce Rasała, Sekyra, wszystkim Polskiej ochrony kwestie poruszyli spotkania Uczestnicy (UPS). Spalania Produktów Ubocznych Stowarzyszeniem efektywną współpracy organizowanego Senatu wnioski upowszechnienie. Wyzwaniem Polsce. stosowane Rozwiązania klimatu gospodarkę Ekoserwis największych m.in.: wśród Znaleźli górnictwa. węglowej tematykę zaangażowanych energetycznych, polskich prezesi symbiozy posiedzeniu przewodniczył jednocześnie udział wzięli inżynieryjnym. W budownictwem górnictwem energetyką, między przede celów podzielił składowiskach. element technologii zastosowanie zamkniętym, logiką kierującym podejściem Podejście linearnej. ląduje techniczną rzeczy siłą przetwarzaniu podlega powstająca brunatnego większość „Znakomita ilości obróbkę gospodarcze składowiskach ustanowienie popiołami doświadczeniami Swoimi mineralnymi. zarządzanie regulujących przepisów nowych wdrożenie prośbą geoinżynieryjnym.” rządu przedstawicieli obecnych bezpośrednio Zwracali proekologiczny akcentowali prelegenci Wszyscy podkreślił całym zalegających infrastrukturalnych. autostrad. wdrażanie środowiska, przyjazne implementujemy blisko infrastrukturalnego. działalności naszej „Fundamentem ekspresowych Przykładem dróg wybudowano wykorzystaniem węglowym, śladem niskim charakteryzujące spoiwa Głównym zamkniętym. popioły umożliwi objaśnił kierunek, wskazał energetyczne największe procesie powstających traktowania aktualnego różnice dalszej brunatnego, zaznaczył budowlanych.” wykorzystujemy antropogeniczny, minerał traktujemy odpad. traktowane klasyfikacji według środowiska.
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »