REKLAMA

Posłowie PiS wpuszczają GMO do Polski

 

Zakończyły się(*) prace w Komisji Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad rządowym projektem ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk nr 1424). Ministerstwo Środowiska i PiS wprowadzają w błąd Obywateli - WYBORCÓW! - twierdząc, że nowa propozycja ustawy o GMO(*) w 100% zabezpiecza Polskę przed uprawami GMO. Jest w niej wiele furtek, które mogą być wykorzystane aby uprawiać GMO w Polsce.

Podczas czytania ustawy na posiedzeniach połączonych Komisji strona społeczna jasno wskazała wszystkie niebezpieczne dla rolników i konsumentów zapisy, co więcej - przedstawiła konkretne propozycje poprawek. Niestety zdecydowana (!) większość tych propozycji została zignorowana. Wobec braku wpływu na kształt ustawy I arogancji posłów strona społeczna w geście protestu opuściła obrady Komisji.

"Posłowie PiS nie zgodzili się nawet na kluczową poprawkę utrudniającą wpis do rejestru uprawy GMO w postaci wymogu dołączenia do wniosku dowodu ubezpieczenia przed zanieczyszczeniem GMO upraw innych rolników" - mówi Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka, członek Solidarności RI.
Niedawno odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca GMO, na której dr Apoteker z Francji wyjaśnił możliwości zablokowania upraw GMO w Polsce w sposób nie będący w konflikcie z prawem UE. Jednym z tych sposobów jest wymóg obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów ubiegających się o wpis do rejestru upraw GMO.
"Trudno uwierzyć w zapewnienia PIS, że chce zabezpieczyć Polskę przed GMO, skoro tak oczywista i potrzebna poprawka została odrzucona w toku prac nad ustawą" - dodaje Edyta Jaroszewska-Nowak.

"Strona społeczna uczestniczyła w każdym z posiedzeń Komisji i Podkomisji, świadoma olbrzymich, wykazanych przez niezależne badania naukowe, zagrożeń ze strony upraw i żywności GMO. Zagrożeń dla zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa i suwerenności żywnościowej kraju. Zagrożeń podstaw bytu większości rolników i ich rodzin." - mówi prof. Jacek Nowak, który opracował wiele poprawek.

"Jako suweren, matka oraz świadoma konsumentka, jestem oburzona postawą rządu w kwestii GMO. Na posiedzeniach komisji w sprawie ustawy o GMO rząd ewidentnie działa na niekorzyść naszego narodu. Większość poprawek zgłaszanych przez stronę społeczną, mających na celu uszczelnienie zabezpieczeń przed uprawami GMO, została odrzuconych przez komisję bez żadnego uzasadnienia" - oburza się Teresa Łabaziewicz ze stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.

"Aż trudno uwierzyć, że tak nieprecyzyjny, niejasny dokument prezentuje się nam, Polakom, jako propozycję ustawy mającej <<zabezpieczyć Polskę w stu procentach przed uprawami GMO>>. To nie do pomyślenia, że taki dokument nazywa się ustawą " oceniła Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, właścicielka gospodarstwa edukacyjnego. "Domagamy się od posłów, aby nacisnęli hamulec i wspólnie ze stroną społeczną, z wyborcami, zrobili konkretne zmiany, które prawdziwie zabezpieczą Polskę przed GMO" - dodaje Jadwiga Łopata, przypominając, iż wszystkie sejmiki wojewódzkie przyjęły uchwały, że chcą, aby ich województwa były wolne od GMO.

"Politycy, których rolą jest reprezentowanie interesów Narodu, zrobili coś wręcz przeciwnego kłaniając się Unii Europejskiej i korporacjom, popierając interesy tych ostatnich "- podsumował Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC, rolnik, pisarz, który od lat działa dla Polski/Europy wolnej od GMO.

UWAGA!
Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu odbędzie się II czytanie tego projektu podczas posiedzenia Sejmu.
Poprawki są w dalszym ciągu możliwe do przyjęcia. Strona społeczna oczekuje, że PIS spełni swoje obietnice składane wszystkim Polakom.
Nie wystarczy mówić, że jest się przeciwnikiem GMO; teraz, gdy doszło się do władzy, trzeba pokazać to czynem!

KONTAKTY:
Edyta Jaroszewska-Nowak, 609645386, edytaj66@tlen.pl
Jadwiga Łopata, 33 8797114, biuro@icppc.pl
Jacek Nowak, 887 027 862, jacek.nowak3@wp.pl

NAGRANIA:
NTV
https://www.youtube.com/watch?v=sR-HZHSwvaU
https://www.youtube.com/watch?v=ix1Ev6ka2lU
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#BA5AA001866ED049C125820A004A6CBD

(*) Końcowe posiedzenie odbyło się 10.01.2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf
SPRAWOZDANIE PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/spr_1424/$file/spr_1424.pdf

 


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Poslowie-PiS-wpuszczaja-GMO-do-Polski.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

GMO. "Politycy, Polakom. Nie Sejmu. Poprawki dalszym ciągu możliwe przyjęcia. zmianie Strona oczekuje, spełni obietnice składane wszystkim 10.01.2018 Projekt wystarczy podczas mówić, przeciwnikiem odbyło teraz, posiedzenie doszło Końcowe jacek.nowak3@wp.pl NAGRANIA: NTV https://www.youtube.com/watch?v=sR-HZHSwvaU https://www.youtube.com/watch?v=ix1Ev6ka2lU http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#BA5AA001866ED049C125820A004A6CBD (*) władzy, biuro@icppc.pl Jacek trzeba pokazać czynem! KONTAKTY: Edyta 609645386, posiedzenia projektu 8797114, stronę reprezentowanie interesów Narodu, wręcz przeciwnego kłaniając Europejskiej korporacjom, popierając interesy ostatnich "- podsumował Julian prezes czytanie Międzynarodowej ustaw http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf SPRAWOZDANIE Koalicji Polskiej ICPPC, rolnik, pisarz, Polski/Europy niektórych wolnej GMO. UWAGA! Prawdopodobnie przyszłym tygodniu odbędzie których konsumentka, zgłaszanych poprawkę propozycji zignorowana. wpływu kształt arogancji posłów geście protestu opuściła obrady Komisji. "Posłowie zgodzili kluczową utrudniającą zdecydowana uprawy postaci wymogu dołączenia wniosku dowodu zanieczyszczeniem rolników" rolniczka, członek Solidarności RI. Niedawno odbyła międzynarodowa większość Niestety dotycząca propozycja   Zakończyły się(*) Leśnictwa Rolnictwa Rozwoju rządowym projektem 1424). Ministerstwo wprowadzają błąd Obywateli WYBORCÓW! twierdząc, GMO(*) poprawek. zabezpiecza furtek, wykorzystane uprawiać Polsce. Podczas czytania połączonych wskazała niebezpieczne konsumentów zapisy, więcej przedstawiła propozycje konferencja której poprawek rodzin." badania naukowe, zagrożeń strony żywności zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa suwerenności żywnościowej kraju. podstaw większości opracował wykazanych poprawek. "Jako suweren, jestem oburzona postawą rządu kwestii komisji sprawie ewidentnie niekorzyść naszego narodu. Większość niezależne olbrzymich, Apoteker cywilnej Francji wyjaśnił możliwości zablokowania Polsce sposób będący konflikcie prawem Jednym sposobów wymóg obowiązkowego odpowiedzialności podmiotów Podkomisji, ubiegających GMO. "Trudno uwierzyć zapewnienia zabezpieczyć oczywista potrzebna poprawka odrzucona ustawą" Jaroszewska-Nowak. "Strona uczestniczyła każdym posiedzeń http://nowoczesnafarma.pl/Poslowie-PiS-wpuszczaja-GMO-do-Polski.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »