REKLAMA

W Sejmie o handlu zagranicznym i GMO

sejm

W czwartek w dniu 7 grudnia 2017 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rozwoju i Finansów na temat rolnych aspektów polityki handlowej Unii Europejskiej w 2017 r. oraz na temat struktury importu i eksportu produktów rolno-spożywczych. Przedstawiciele resortów poinformowali o wybranych, szczególnie istotnych z punktu widzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zagadnieniach z zakresu polityki handlowej UE oraz o polskim imporcie i eksporcie. W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. sprowadzono do Polski artykuły rolno-spożywcze o wartości 13,8 mld euro (wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. o 10,7%).

Udział w imporcie przedstawiał się następująco:  z UE importowano 70,2% towarów o wartości 9,7 mld euro (w stosunku do okresu styczeń-wrzesień 2016 r. wzrost o 11,8%), największym eksporterem do Polski są Niemcy. Z krajów EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) – 5,1%, z krajów Ameryki Południowej importowano - 6,2% towarów, z Wspólnoty Niepodległych Państw – 3,9% z krajów NAFTA (Kanada, Meksyk, USA) – 2,1%,  z pozostałych krajów – 12,6%. Główne towary rolno-spożywcze (pod względem wartości) importowane do Polski w br. to: mięso wieprzowe, ryby świeże i filety rybne, makuchy sojowe i karma dla zwierząt.

Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. to 19,9 mld euro (wzrost o 12,3%). Do państw Unii eksportowaliśmy 81,3% towarów (główni odbiorcy to Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Włochy), do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw – 4,8%, do krajów NAFTA – 2,5%.

W trakcie dyskusji pytano o stan rozmów i wymiany handlowej z Chinami. Poruszono kwestię zagrożeń dla eksportu z Polski w związku z rozszerzaniem się ASF i ewentualnym zagrożeniem grypą ptaków oraz możliwością utraty niedawno otwartych, perspektywicznych rynków. Pytano o import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, traktowanej w sposób preferencyjny przez przepisy unijne.

Na kolejnym w tym dniu posiedzeniu połączone Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424). Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i dotyczy ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości.

Komisje przyjęły następujące poprawki do przedłożonego druku:

  • zwiększenie odległości umożliwiającej wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO, z 10 km do 30 km od granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody,
  • rozszerzenie grona podmiotów opiniujących dokonanie wpisu uprawy GMO do rejestru o radę powiatu, sejmik województwa oraz właściwą terytorialnie izbę rolniczą;
  • zapewnienie skuteczności sankcji karnej za prowadzenie uprawy GMO bez wymaganego wpisu do rejestru.

Komisje będą kontynuować rozpatrywanie sprawozdania na kolejnym posiedzeniu.

W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pani Ewa Lech oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska pan Andrzej Szweda-Lewandowski.

Sprawozdaje: Grzegorz Anczewski

 

 

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/W-Sejmie-o-handlu-zagranicznym-i-GMO-.html
 

125ml milk

sejm
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Ministra Europejskiej wykonanie dotyczy ustanowienia krajowym porządku prawnym dzięki powiadomienia polskich właściwych 1424). władz lokalizacji zgłoszenia i sposobu podania publicznej wiadomości. Komisje przyjęły Projekt innych poprawki Rolniczego połączone Komisje Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych Leśnictwa kontynuowały NowoczesnaFarma.pl Żródło: podkomisji niektórych Portalu nadzwyczajnej rządowym projekcie uprzejmości zmianie mikroorganizmach organizmach genetycznie zmodyfikowanych następujące zwiększenie przedłożonego wymaganego rolniczą; grudzień Opublikowano: zapewnienie skuteczności sankcji karnej Ramatowska prowadzenie Małgorzata właściwą Anczewski   Grzegorz rejestru. Komisje Szweda-Lewandowski. Sprawozdaje: będą Andrzej Środowiska kontynuować posiedzeniu. W terytorialnie województwa druku: formę uczestniczyli: odległości umożliwiającej http://krir.pl Informacja Rejestru granicy obszaru, którego ustanowiono Rolniczych sejmik Krajowa ochrony przyrody,   Źródło podmiotów opiniujących dokonanie rejestru 2017 powiatu, rozszerzenie utraty unijne. Na eksporterem porównaniu analogicznego 10,7%). Udział przedstawiał następująco:  z stosunku wzrost 11,8%), największym Niemcy. sprowadzono (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) Ameryki Południowej towarów, (Kanada, Meksyk, 2,1%,  artykuły eksporcie. 12,6%. rolno-spożywczych. czwartek grudnia Komisja zapoznała informacją Finansów rolnych aspektów struktury importu Przedstawiciele polskim resortów poinformowali wybranych, szczególnie istotnych punktu widzenia Ministerstwa zagadnieniach zakresu pozostałych Główne przepisy ptaków wymiany Chinami. Poruszono kwestię zagrożeń związku rozszerzaniem ewentualnym zagrożeniem grypą możliwością pytano niedawno otwartych, perspektywicznych rynków. Pytano import Ukrainy, traktowanej sposób preferencyjny rozmów dyskusji towary zwierząt. Wartość względem wartości) importowane mięso wieprzowe, świeże i filety rybne, makuchy sojowe 12,3%). trakcie państw eksportowaliśmy (główni odbiorcy Niemcy, Wielka Brytania, Holandia Włochy), 2,5%. W http://nowoczesnafarma.pl/W-Sejmie-o-handlu-zagranicznym-i-GMO-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »