REKLAMA

W Sejmie o handlu zagranicznym i GMO

sejm

W czwartek w dniu 7 grudnia 2017 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rozwoju i Finansów na temat rolnych aspektów polityki handlowej Unii Europejskiej w 2017 r. oraz na temat struktury importu i eksportu produktów rolno-spożywczych. Przedstawiciele resortów poinformowali o wybranych, szczególnie istotnych z punktu widzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zagadnieniach z zakresu polityki handlowej UE oraz o polskim imporcie i eksporcie. W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. sprowadzono do Polski artykuły rolno-spożywcze o wartości 13,8 mld euro (wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. o 10,7%).

Udział w imporcie przedstawiał się następująco:  z UE importowano 70,2% towarów o wartości 9,7 mld euro (w stosunku do okresu styczeń-wrzesień 2016 r. wzrost o 11,8%), największym eksporterem do Polski są Niemcy. Z krajów EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) – 5,1%, z krajów Ameryki Południowej importowano - 6,2% towarów, z Wspólnoty Niepodległych Państw – 3,9% z krajów NAFTA (Kanada, Meksyk, USA) – 2,1%,  z pozostałych krajów – 12,6%. Główne towary rolno-spożywcze (pod względem wartości) importowane do Polski w br. to: mięso wieprzowe, ryby świeże i filety rybne, makuchy sojowe i karma dla zwierząt.

Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. to 19,9 mld euro (wzrost o 12,3%). Do państw Unii eksportowaliśmy 81,3% towarów (główni odbiorcy to Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Włochy), do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw – 4,8%, do krajów NAFTA – 2,5%.

W trakcie dyskusji pytano o stan rozmów i wymiany handlowej z Chinami. Poruszono kwestię zagrożeń dla eksportu z Polski w związku z rozszerzaniem się ASF i ewentualnym zagrożeniem grypą ptaków oraz możliwością utraty niedawno otwartych, perspektywicznych rynków. Pytano o import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, traktowanej w sposób preferencyjny przez przepisy unijne.

Na kolejnym w tym dniu posiedzeniu połączone Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424). Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i dotyczy ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości.

Komisje przyjęły następujące poprawki do przedłożonego druku:

  • zwiększenie odległości umożliwiającej wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO, z 10 km do 30 km od granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody,
  • rozszerzenie grona podmiotów opiniujących dokonanie wpisu uprawy GMO do rejestru o radę powiatu, sejmik województwa oraz właściwą terytorialnie izbę rolniczą;
  • zapewnienie skuteczności sankcji karnej za prowadzenie uprawy GMO bez wymaganego wpisu do rejestru.

Komisje będą kontynuować rozpatrywanie sprawozdania na kolejnym posiedzeniu.

W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pani Ewa Lech oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska pan Andrzej Szweda-Lewandowski.

Sprawozdaje: Grzegorz Anczewski

 

 

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/W-Sejmie-o-handlu-zagranicznym-i-GMO-.html
 

125ml milk

sejm
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

polityki ustawy Zasobów Naturalnych lokalizacji Leśnictwa polskich władz podania zgłoszenia i sposobu Środowiska, przedłożonego druku: połączone zwiększenie poprawki następujące Ochrony publicznej wiadomości. Komisje przyjęły właściwych prawnym nadzwyczajnej niektórych odległości innych rządowym zmodyfikowanych organizmach zmianie genetycznie projekcie podkomisji Komisje krajowym kontynuowały porządku mikroorganizmach ustanowienia dotyczy 1424). Projekt wykonanie powiadomienia podmiotów Grzegorz Szweda-Lewandowski. Sprawozdaje: Anczewski   Małgorzata Ramatowska Andrzej Środowiska będą kontynuować posiedzeniu. W uczestniczyli: Opublikowano: grudzień Portalu uprzejmości Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/W-Sejmie-o-handlu-zagranicznym-i-GMO-.html   dzięki http://krir.pl Informacja 2017   Źródło Krajowa Rolniczych rejestru. Komisje wymaganego przyrody, ochrony rozszerzenie opiniujących dokonanie formę ustanowiono Rejestru granicy obszaru, którego rejestru powiatu, skuteczności sankcji karnej prowadzenie zapewnienie rolniczą; sejmik województwa właściwą terytorialnie umożliwiającej możliwością wzrost stosunku 11,8%), największym eksporterem  z następująco: porównaniu analogicznego 10,7%). Udział przedstawiał Niemcy. (Islandia, Meksyk, (Kanada, 2,1%,  pozostałych 12,6%. towarów, Południowej Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) Ameryki artykuły sprowadzono aspektów rolnych struktury importu rolno-spożywczych. Finansów informacją czwartek grudnia Komisja zapoznała Przedstawiciele resortów zagadnieniach Ministerstwa zakresu polskim eksporcie. widzenia punktu poinformowali wybranych, szczególnie istotnych Główne towary rozszerzaniem związku ewentualnym zagrożeniem grypą zagrożeń kwestię rozmów wymiany Chinami. Poruszono ptaków utraty traktowanej Ukrainy, sposób preferencyjny przepisy import Pytano niedawno otwartych, perspektywicznych rynków. pytano dyskusji rybne, i filety makuchy sojowe zwierząt. Wartość świeże wieprzowe, względem wartości) importowane mięso 12,3%). państw Holandia Włochy), 2,5%. W trakcie Brytania, Wielka eksportowaliśmy (główni odbiorcy Niemcy, unijne. Na
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »