REKLAMA

Przełom w Zielonym Miasteczku 8 maja godz. 13:30

"W imieniu całego zespołu Kampanii NIE RZUCIM ZIEMI dziękuję za walkę polskich rolników w Zielonym Miasteczku przed Radą Ministrów.
Dziękujemy za propozycję dołączenia do Państwa protestu. W załączniku przesyłam, oświadczenie, w którym włączamy się w protest Zielonego Miasteczka." - napisał Wojciech Jachymiak - reżyser, założyciel Uniwersytetu Człowieka "Ognik" i organizator kampanii "Nie rzucim ziemi"

ZAPRASZAMY na oficjalne wprowadzenie do obiegu LOGO "BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA".

CO?: Oficjalne wprowadzone do obiegu LOGO dla produktów sprzedawanych bezpośrednio od rolników. https://razemdladobrejzywnosci.files.wordpress.com/2015/06/icppc_dobrazywnosc_v2-01-logo.jpg

GDZIE?: Zielone Miasteczko Rolników przed URM, Al. Ujazdowskie (na wysokości bramy głównej do Łazienek Królewskich)
KIEDY?: 8 maja 2015, piątek, o godz. 13.30

Logo BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA, które jest inicjatywą Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC oraz Komitetu Protestacyjnego Rolników z Zielonego Miasteczka, wykorzystane zostanie do tego, by wspierać gospodarstwa rodzinne, które głęboko odczuwają skutki wyjątkowo restrykcyjnej i niesprawiedliwej dla rolników polityki rządu.

Logo ma umożliwić identyfikację dobrej jakości żywności pochodzącej z gospodarstw rodzinnych w czasach, gdy dochody rolników pozostają pod dużym znakiem zapytania, a sprzedaż żywności jest coraz bardziej zmonopolizowana przez duże sieci supermarketów, które faworyzuje rząd.

Rząd RP otwarcie wspiera międzynarodowe korporacje zamiast swoich własnych rolników(*).

Dzięki sprzedaży bezpośredniej, rolnicy będą mieć gwarancję, że otrzymają sprawiedliwą zapłatę za wysokiej jakości żywność, jaką wytwarzają w swoich gospodarstwach, ponieważ wyeliminuje to pośredników. Z kolei konsumenci, mając świadomość, skąd pochodzi żywność, którą kupują, będą mogli podejmować świadome decyzje odnośnie zakupu.

"Wprowadzone do obiegu logo BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA jest kolejną inicjatywą mającą zwrócić uwagę na jawną niesprawiedliwość obecnych przepisów odnośnie ?nielegalnej żywności - przepisów, które Sejm i Senat ostatnio zmienił ALE NA GORSZE (**)"- mówi Jadwiga Łopata, rolniczka, aktywistka, laureatka ekologicznego Nobla

Sir Julian Rose, Prezes ICPPC powiedział: ?"Symbol BEZPOŚREDNIO OD POLSKICH ROLNIKÓW jest wezwaniem do obrony polskich rolników i wspaniałej żywności, jaką wytwarzają w swoich gospodarstwach. Nie mogę uwierzyć, że Polska tak przytłacza swoich najlepszych, tradycyjnych rolników, narzucając im tak przestarzałe, drakońskie przepisy dotyczące wytwarzania żywności. Istnieją poważne podstawy do tego, by zaskarżyć polski rząd do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i uzyskać zadośćuczynienie za tą jawną niesprawiedliwość."

UWAGA! Oświadczenie zespołu Kampanii NIE RZUCIM ZIEMI, w którym włączają się w protest Zielonego Miasteczka: http://icppc.pl/index.php/pl/aktualnosci/625-list-poparcia-od-organizatorow-kampanii-nie-rzucim-ziemi.html

 

==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC
=========================

(*) ...2014 roku wpływy z podatku rolnego w skali kraju, wyniosły ponad 1,6 mld zł, kilkakrotnie więcej niż wpływy z tytułu podatku dochodowego od wielkich sieci handlowych...
W tym samym czasie, kilka największych zagranicznych sieci handlowych, których łączne przychody w naszym kraju w 2011 r. wyniosły około 50 miliardów złotych (według niektórych szacunków obecnie sięgają już 80 mld zł) rocznie, płacą podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) tylko w wysokości kilkuset milionów rocznie...
(**) W kwietniu w i Senacie przegłosowano ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która miała ułatwić rolnikom sprzedaż produktów przetworzonych w gospodarstwie. Tymczasem zgodnie z nowymi przepisami, które to mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku(!) ROLNIK BĘDZIE MÓGŁ SPRZEDAWAĆ SWOJE PRODUKTY TYLKO WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE LUB NA TARGOWISKACH (UWAGA! nie zadaszonych!). Nie będzie mógł sprzedać swoich przetworzonych produktów do stołówek, restauracji, szkół, do lokalnego sklepiku, ani nawet na targowiskach usytuowanych w budynkach lub w ich częściach!

Nie ma też kwoty wolnej od podatku, jak obiecywano. A rolnik realizujący sprzedaż bezpośrednią zobowiązany będzie do prowadzenia księgi wykazującej przychody. Od tych przychodów będzie obowiązywał podatek ryczałtowy w wysokości 2 proc. do kwoty UWAGA! 150 tys. euro, czyli 600 tys. zł rocznie(!)... komu mają służyć tak wysoka kwota?... bo małym rolnikom nie. Ponadto dalej BRAK jest odrębnych przepisów sanitarno-higienicznych uzależnionych od skali produkcji (JAK MA TO MIEJSCE WE WSZYSTKICH INNYCH KRAJACH UNII), na które czekają rolnicy, aby za sprzedaż swoich produktów - np. serów, soków, powideł - nie byli ścigani przez sanepid i nie musieli płacić kar.

POSTULATY - Rolnicy domagają się:
1. Ustawy zapobiegającej wyprzedaży ziemi obcokrajowcom.
2. Umożliwienia rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych.
3. Ustawowego zakazu obrotu i upraw GMO.
4. Kompleksowej i długoletniej polityki rolnej oraz odzyskania kontroli nad przetwórstwem rolno-spożywczym i rynkiem wewnętrznym.
5. Zmiany regulacji ustawowych w obszarze szkód łowieckich w sposób zapewniający rolnikom rekompensatę poniesionych strat.
6. Powołania Komisji Dialogu Społecznego ds. rolnictwa (strona rządowa, rolnicy, przedsiębiorcy).
Komitet Protestacyjny Solidarności RI, Zielone Miasteczko Rolników

 


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Przelom-w-Zielonym-Miasteczku-8-maja-godz--13-30.html
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

prowadzenia księgi przychodów przychody. wykazującej uzależnionych produkcji Rolnicy kar. POSTULATY płacić musieli domagają się: 1. wyprzedaży zapobiegającej Ustawy sanepid ścigani KRAJACH INNYCH WSZYSTKICH MIEJSCE UNII), czekają powideł soków, serów, obiecywano. podstawy skutki odczuwają głęboko rodzinne, wyjątkowo restrykcyjnej umożliwić rządu. Logo niesprawiedliwej gospodarstwa wspierać Koalicji Międzynarodowej ROLNIKA, 13.30 Logo Komitetu Protestacyjnego zostanie wykorzystane Miasteczka, identyfikację dobrej rząd. Rząd faworyzuje supermarketów, zmonopolizowana otwarcie wspiera zamiast korporacje międzynarodowe bardziej zapytania, rodzinnych gospodarstw pochodzącej czasach, dochody znakiem dużym pozostają piątek, Królewskich) KIEDY?: Miasteczka." włączamy oświadczenie, przesyłam, napisał Wojciech założyciel reżyser, Jachymiak załączniku protestu. dziękuję całego imieniu "W walkę Ministrów. Dziękujemy Państwa dołączenia propozycję Uniwersytetu Człowieka bezpośrednio sprzedawanych wprowadzone Oficjalne rolników. https://razemdladobrejzywnosci.files.wordpress.com/2015/06/icppc_dobrazywnosc_v2-01-logo.jpg GDZIE?: Łazienek głównej Ujazdowskie ROLNIKA". CO?: "BEZPOŚREDNIO kampanii organizator "Ognik" "Nie rzucim wprowadzenie oficjalne ziemi" ZAPRASZAMY własnych rolników(*). Dzięki tradycyjnych najlepszych, przytłacza Polska rolników, narzucając przepisy drakońskie przestarzałe, uwierzyć, gospodarstwach. POLSKICH ?"Symbol powiedział: Prezes ROLNIKÓW wezwaniem żywności, wspaniałej obrony dotyczące wytwarzania włączają ZIEMI, Oświadczenie niesprawiedliwość." UWAGA! Miasteczka: http://icppc.pl/index.php/pl/aktualnosci/625-list-poparcia-od-organizatorow-kampanii-nie-rzucim-ziemi.html   ========================== Międzynarodowa ...2014 ICPPC ========================= (*) Koalicja zadośćuczynienie uzyskać poważne Istnieją żywności. zaskarżyć polski Sprawiedliwości Trybunału Europejskiego Julian Nobla Sir pochodzi świadomość, mając konsumenci, którą kupują, decyzje świadome podejmować pośredników. wyeliminuje otrzymają gwarancję, rolnicy bezpośredniej, sprawiedliwą zapłatę ponieważ gospodarstwach, wysokiej zakupu. "Wprowadzone ROLNIKA Jadwiga mówi (**)"- GORSZE Łopata, rolniczka, ekologicznego laureatka aktywistka, zmienił ostatnio zwrócić mającą kolejną uwagę niesprawiedliwość przepisów, ?nielegalnej obecnych rolnego
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »