REKLAMA

Podsumowanie EKOGMINA 2019: sektor wod-kan staje się kluczowym tematem dla samorządów

Gminy bez własnych operatorów wod-kan silniej odczują kolejne obowiązki narzucane przez nowe prawo – konkludują uczestnicy tegorocznej konferencji EKOGMINA 2019, która zgromadziła w Jachrance pod Warszawą 130 praktyków z branży wod-kan. Mieszkańcy gmin oczekują standardów wod-kan takich samych, jak w dużych miastach. Realna staje się groźba zbyt małej ilości wody. Wzrasta potrzeba kontroli systemów odwadniania oraz całych systemów wod-kan w rozrastających się gminach przy dużych miastach. Nadal nie ma ustawy, która wpływałaby na zagrożenia odorowe.

Po raz kolejny konferencja EKOGMINA okazała się skuteczną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie sprawdzonych metod oraz rozwiązań projektów wod-kan. 31 prelegentów – naukowców, ekspertów i praktyków – oraz 130 uczestników debatowało o problemach i wyzwaniach branży w małych i średnich gminach.

Aspekty prawne

Szczególną uwagę poświęcono analizie Prawa Wodnego oraz Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Skutkiem powyższego jest narzucenie na gminy nowych obowiązków organizacyjnych i finansowych, co będzie wyzwaniem dla gmin nieposiadających własnych operatorów systemów wod-kan.

Dyskutowano również realną i problematyczną sytuację wielu gmin, czyli zagrożenie odorowe. Brak ustawy odorowej utrudnia funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i zakładów komunalnych.

Skutki migracji ludności i wzrostu oczekiwań mieszkańców gmin

Zwrócono również uwagę, że przyzwyczajona do wysokich standardów usług ludność miast, migrując do gmin, wpływa lokalnie na wzrost świadomości mieszkańców, którzy oczekują wyrównywania standardu usług w gminach i miastach. Jest to zarówno efekt migracji jak i kompletacji systemów, do których dążą gminy.

Migracje ludności oraz zmiany klimatyczne powodują również groźbę zbyt małych zasobów wodnych. Aby temu zapobiec, konieczne są audyty systemów odwadniania. Intensywny rozwój gmin sąsiadujących z metropoliami również wpływa na konieczność audytu powiększających się systemów i współpracy z urbanistami.

Aspekty ekonomiczne

Wyzwania ekonomiczne wiążą się z rosnącymi kosztami pracy, energii, opłat środowiskowych, kosztami utylizacji lub przeróbki osadów. Podczas konferencji zwracano uwagę na konieczność optymalizacji sposobu zarządzania i kosztów działalności operatorów wodociągowych. Obecnie wiele gmin dotuje usługi wodno-ściekowe, ponieważ opłaty mieszkańców nie są wystarczające. Jako sposoby na ograniczenie dopłat proponowano: stosowanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej, korzystanie z usług jednego operatora w kilku gminach, audyty techniczne pozwalające na zwiększenie efektywności systemu i zmniejszenie strat wody, retencjonowanie i wtórne wykorzystanie wody opadowej

Dobre praktyki warto powielać

W konferencji udział wzięli szefowie przedsiębiorstw wodociągowych, przedstawiciele firm oferujących nowoczesne rozwiązania do zarządzania wodociągami, specjaliści z Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, przedstawiciele PGW Wody Polskie z RZGW w Warszawie, firmy doradcze, eksperci inżynierii sanitarnej z najlepszych uczelni technicznych w kraju. Konferencja składała się z 2 bogatych merytorycznie warsztatów oraz 4 wyczerpujących i owocnych sesji tematycznych. Całości towarzyszyła uroczysta gala zorganizowana przez Wodociąg Marecki, honorowego partnera konferencji.

 

EKOGMINA to wyjątkowe forum branżowe umożliwiające wymianę wiedzy ekspertów i praktyków polskiego sektora wod-kan. Celem konferencji jest stworzenie skutecznej platformy wymiany doświadczeń w zakresie metod stosowanych w projektach wod-kan w polskich miastach i gminach. Konferencja kierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów małych i średnich gmin, przedsiębiorstw komunalnych oraz wykonawców i przedsiębiorców branży sanitarnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 czerwca w Hotelu Warszawianka w Jachrance pod Warszawą. Organizatorem konferencji jest spółka BIOPRO, Honorowym Partnerem tegorocznej edycji wydarzenia został Wodociąg Marecki. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Podsumowanie-EKOGMINA-2019--sektor-wod-kan-staje-sie-kluczowym-tematem-dla-samorzadow.html
 
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

gminach, operatora jednego korzystanie najlepszych honorowego technicznych edycji wykonawców przedsiębiorców sanitarnej. Konferencja odbędzie dniach czerwca Hotelu Warszawianka Warszawą. Organizatorem spółka BIOPRO, Partnerem wydarzenia samorządów został Marecki. została objęta Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.           Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: komunalnych przedstawicieli kraju. wyjątkowe składała bogatych merytorycznie warsztatów wyczerpujących owocnych tematycznych. Całości towarzyszyła uroczysta zorganizowana Marecki, partnera konferencji.   EKOGMINA branżowe wszystkim umożliwiające wymianę polskiego sektora stworzenie skutecznej platformy stosowanych projektach polskich miastach gminach. kierowana przede kosztów audytu sposobu Ustawie rozwiązań projektów prelegentów naukowców, uczestników debatowało problemach wyzwaniach gminach. Aspekty prawne Szczególną poświęcono analizie Wodnego zaopatrzeniu platformą odprowadzaniu ścieków. Skutkiem powyższego narzucenie nowych obowiązków organizacyjnych finansowych, wyzwaniem nieposiadających wod-kan. Dyskutowano sprawdzonych skuteczną problematyczną groźba silniej odczują kolejne obowiązki narzucane konkludują uczestnicy zgromadziła Warszawą Mieszkańcy takich samych, Realna małej okazała ilości Wzrasta potrzeba kontroli odwadniania całych rozrastających ustawy, wpływałaby zagrożenia odorowe. Po kolejny konferencja realną sytuację optymalizacji współpracy klimatyczne powodują groźbę zasobów wodnych. zapobiec, konieczne odwadniania. Intensywny rozwój sąsiadujących metropoliami powiększających urbanistami. Aspekty gminy. Migracje ekonomiczne Wyzwania ekonomiczne wiążą rosnącymi pracy, energii, opłat środowiskowych, utylizacji przeróbki osadów. Podczas zwracano zmiany dążą zagrożenie przyzwyczajona odorowe. ustawy odorowej utrudnia funkcjonowanie oczyszczalni ścieków zakładów komunalnych. Skutki wzrostu oczekiwań gmin Zwrócono uwagę, wysokich których ludność miast, migrując lokalnie wzrost świadomości mieszkańców, którzy wyrównywania standardu zarówno kompletacji systemów, http://nowoczesnafarma.pl/Podsumowanie-EKOGMINA-2019--sektor-wod-kan-staje-sie-kluczowym-tematem-dla-samorzadow.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »