REKLAMA

Net metering proponowany w nowelizacji ustawy o OZE zahamuje rozwój rynku prosumenckiego

Konieczna korekta wskaźnika net meteringu do poziomu 1:1 oraz taryfy gwarantowane dla prosumentów

Raport „Net metering – parametry rozliczeń i rola Operatorów Systemów Dystrybucyjnych” wykonany na zlecenie Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki przez zespół kierowany przez dr Jana Rączkę w Lynx Pattern Sp. z o.o. analizuje mechanizm net meteringu wg założeń projektu nowelizacji ustawy o OZE z dn. 6.05.2016 pod kątem roli Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, kosztów wdrożenia oraz efektywności we wspieraniu rozwoju energetyki prosumenckiej. Konkluzją Raportu jest stwierdzenie, że utrzymanie współczynników rozliczania energii dostarczonej przez prosumentów na poziomie proponowanym w projekcie ustawy tworzy ryzyko, że zostaną poniesione wysokie nakłady na wdrożenie mechanizmu net meteringu, a prosumenci nie będą inwestować w mikroinstalacje. Zasadne jest podniesienie wskaźników net meteringu do poziomu 1:1.

1 Net metering wg zapisów projektu nowelizacji ustawy to mechanizm rozliczeniowy, który pozwala prosumentowi na rozliczenie ilości energii elektrycznej pobranej z sieci wobec ilości energii wprowadzonej do tej sieci, w proporcjach maksymalnie:
2 1:0,7 dla instalacji nie większej niż 7 kW;
3 1:0,5 dla instalacji większej niż 7 kW (do 40 kW, bo jest to górny próg mocy dla mikroinstalacji);
4 1:0,35 w przypadku instalacji dofinansowanej ze środków publicznych
5
Do kalkulacji bierze się energię wprowadzoną nie wcześniej niż 365 dni przed dniem rozliczenia, a prosument jest zwolniony z opłaty dystrybucyjnej za rozliczoną energię z wyjątkiem opłaty OZE i opłaty przejściowej. Czytając te założenia, nie dla wszystkich jest jasne, że opust na energią odnosi się tylko do tych składników rachunku za energię czynną oraz dystrybucję, które są powiązane z ilością zużytej energii. Są to wszystkie opłaty zmienne z wyjątkiem opłaty OZE. Opustowi nie podlegają opłaty stałe, które w zależności od Operatora stanowią nawet do 20% rachunku dla odbiorcy końcowego (Rys. 1)

Struktura kosztów energii w gosp  dom

Rys. 1 Struktura kosztów energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w wybranych miastach w podziale na część podlegającą i niepodlegającą rozliczeniu w ramach net meteringu


Oznacza to, że jedynie ok. 80-85% kosztów energii elektrycznej będzie podstawą naliczenia opustu. Dla prosumenta oszczędności wynikające z net meteringu przy wskaźniku 1:0,7 nie uzasadniają poniesienia nakładów inwestycyjnych na mikroinstalację. Nawet przy wskaźniku 1:1 oszczędności są skromne, ale nie można wykluczyć, że dla niektórych odbiorców w ich konkretnej sytuacji będą satysfakcjonujące. Można jednak przypuszczać, że przy obecnych relacjach cenowych wprowadzenie wskaźnika rozliczeniowego 1:1 przełoży się na uruchomienie niewielkiej liczby mikroinstalacji prosumenckich.
Kolejnym argumentem za wprowadzeniem wskaźnika 1:1 jest jego prostota i odwołanie się do prostego przekazu „cofania licznika”, tzn. ta energia, która jest oddawana do sieci jest odejmowana od energii pobieranej z sieci.

Wprowadzenie mechanizmu net meteringu oznacza konieczność poniesienia przez przedsiębiorstwa energetyczne znacznych kosztów. Należą do nich nakłady na rozwiązania technologiczne, m.in. na liczniki dwukierunkowe i zabezpieczenia, systemy bilingowe (zarówno w OSD jak i w przedsiębiorstwach obrotu) oraz procedury operacyjne (przygotowanie wzorów umów z prosumentami). Istnieje realne niebezpieczeństwo, że koszty te zostaną poniesione, jednak nieopłacalność mechanizmu net meteringu będzie powodowała, że mikroinstalacje nie będą powstawały.

Wnioski płynące z Raportu stanowią dla Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki potwierdzenie, że dotychczasowe postulaty Towarzystwa, tj. net metering 1:1 oraz taryfy gwarantowane to warunki rozwoju energetyki prosumenckiej w naszym kraju.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki to niezależna pozarządowa organizacją non-profit powstała z inicjatywy dr Stanisława M. Pietruszko w roku 2005, jedyny polski członek SolarPower Europe. Celem Towarzystwa jest dążenie do stworzenia zrównoważonych ram politycznych i prawnych dla stabilnego rozwoju fotowoltaiki, co spowoduje m.in. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, rozwój technologiczny, polepszenie jakości środowiska naturalnego, tworzenie miejsc pracy.


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Net-metering-proponowany-w-nowelizacji-ustawy-o-OZE-zahamuje-rozwoj-rynku-prosumenckiego.html
 

125ml milk

Struktura kosztów energii w gosp  dom
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

spowoduje konkretnej sytuacji satysfakcjonujące. fotowoltaiki, mikroinstalacji przypuszczać, obecnych relacjach cenowych bezpieczeństwa wprowadzenie rozliczeniowego przełoży Portalu uruchomienie niewielkiej liczby technologiczne, dwukierunkowe energetycznego, powstała prosumenckiej naszym środowiska kraju.                         Polskie Towarzystwo politycznych niezależna jakości pozarządowa organizacją polepszenie non-profit inicjatywy Towarzystwa, Stanisława Pietruszko jedyny polski technologiczny, członek SolarPower Europe. dążenie rozwój stworzenia zrównoważonych warunki postulaty zabezpieczenia, naturalnego, prawnych systemy zwiększenie (zarówno przedsiębiorstwach obrotu) procedury operacyjne (przygotowanie wzorów umów tworzenie prosumentami). dotychczasowe Istnieje realne niebezpieczeństwo, koszty poniesione, inwestycyjnych nieopłacalność powodowała, mikroinstalacje powstawały. Wnioski płynące potwierdzenie, bilingowe miastach nakładów Zasadne poziomie proponowanym projekcie tworzy ryzyko, poniesione wysokie wdrożenie meteringu, prosumenci inwestować mikroinstalacje. podniesienie dostarczonej wskaźników 1:1. 1 zapisów rozliczeniowy, który pozwala prosumentowi rozliczenie elektrycznej pobranej wprowadzonej sieci, prosumentów rozliczania maksymalnie: Rączkę Konieczna korekta prosumentów Raport „Net – parametry rozliczeń Dystrybucyjnych” wykonany zlecenie zespół kierowany Pattern współczynników analizuje założeń 6.05.2016 kątem Dystrybucyjnych, wdrożenia efektywności wspieraniu prosumenckiej. Konkluzją stwierdzenie, utrzymanie proporcjach górny uzasadniają podziale Opustowi podlegają stałe, zależności Operatora odbiorcy końcowego 1) Rys. Struktura gospodarstwach domowych wybranych część wszystkie podlegającą niepodlegającą rozliczeniu meteringu Oznacza jedynie 80-85% podstawą naliczenia opustu. prosumenta wynikające zmienne energii. próg zwolniony mikroinstalacji); 1:0,35 przypadku dofinansowanej środków publicznych kalkulacji bierze wprowadzoną wcześniej rozliczenia, prosument dystrybucyjnej zużytej rozliczoną przejściowej. Czytając założenia, wszystkich jasne, energią odnosi składników czynną dystrybucję, powiązane ilością http://nowoczesnafarma.pl/Net-metering-proponowany-w-nowelizacji-ustawy-o-OZE-zahamuje-rozwoj-rynku-prosumenckiego.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »