REKLAMA

Nestlé Polska sygnatariuszem Paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych

Nestlé Polska sygnatariuszem Paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych

17 podmiotów – organizacji branżowych, pozarządowych i firm, w tym Nestlé Polska podpisało Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych.

Sygnatariusze paktu zobowiązali się do końca 2019 roku stworzyć Mapę Drogową przejścia na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w Polsce. W kolejnych latach firmy, które podpisały Polski Pakt będą promować rozwiązania zapisane w Mapie Drogowej i zachęcać inne podmioty do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie. Jednym z ważniejszych celów jest również upowszechnianie przykładów dobrych praktyk, tak aby stały się one standardem prowadzenia biznesu dla jak największej liczby przedsiębiorstw w Polsce.

Wspólne działania na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych są uzupełnieniem inicjatyw, jakie podejmują firmy – sygnatariusze. Cieszymy się, że razem możemy przyczynić się do wypracowania skutecznych sposobów w tym zakresie. Chciałabym zaznaczyć, że Nestlé Polska w kwietniu ubiegłego roku przyjęło zobowiązanie, na mocy którego do roku 2025 wszystkie opakowania będą się w 100% nadawały się do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Ogłosiliśmy, że wprowadzimy znaczące zmiany wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność operacyjną. W tym celu współpracujemy z rządami, organizacjami pozarządowymi, dostawcami, podmiotami zarządzającymi odpadami, sprzedawcami detalicznymi, a także innymi firmami” - podkreśla Edyta Iroko, Koordynator ds. Mediów, Nestlé Polska.

Wśród zobowiązań, jakie podjęło Nestlé na rzecz środowiska znalazły się m.in.:

  • eliminacja słomek plastikowych ze wszystkich swoich produktów,
  • wprowadzanie alternatywnych opakowań dla wybranych marek,
  • znajdowanie alternatywnych sposobów dostarczania produktów do konsumentów, takich jak pojemniki wielokrotnego użytku lub systemy dozujące,
  • opracowanie nadającej się do recyklingu butelki biodegradowalnej w morzu,
  • poprawa efektywności procesów zbiórki, sortowania i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych,
  • zapobieganie przenikaniu plastiku do oceanu w Azji Południowo-Wschodniej oraz powstrzymanie dalszego kumulowania się odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku,
  • kreowanie nowych zachowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy,

Inną ważną inicjatywą Nestlé jest powołanie Instytutu Badań Nad Opakowaniami, którego celem jest praca nad stworzeniem i rozwojem funkcjonalnych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie opakowań produktów.

Obok Nestlé Polska sygnatariuszami Paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych są: ALPLA Poland, Carrefour Polska, Coca-Cola HBC Polska, Coca-Cola Poland Services, CSR Consulting, Global Compact Network Poland, Grupa Spółek Danone w Polsce, PepsiCo Poland, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Santander Bank Polska, Unilever Polska i WWF Polska. Inicjatywa powstała w ramach Kampanii 17 Celów, która mobilizuje polski biznes do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030.

 

 

 

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

1100 535
którego opakowań sposobów alternatywnych zakresie. Coca-Cola podjęcia środowiska Polski – powstrzymanie biznes nadającej butelki biodegradowalnej morzu, poprawa efektywności procesów zbiórki, sortowania Południowo-Wschodniej dozujące, polski sztucznych, zapobieganie mobilizuje przenikaniu plastiku oceanu opracowanie Polska. która działań eliminacja słomek plastikowych wszystkich swoich produktów, Agendy wprowadzanie wybranych systemy marek, znajdowanie dostarczania produktów konsumentów, takich pojemniki wielokrotnego użytku dalszego środowisku, kumulowania Network Kampanii powstała Poland Services, Consulting, Global Compact Inicjatywa Carrefour Spółek Danone Polsce, PepsiCo Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Santander Celów, sygnatariuszami Unilever powołanie kreowanie nowych zachowań zarówno wewnątrz, zewnątrz firmy, Inną ważną inicjatywą m.in.: produktów. Obok Badań Opakowaniami, stworzeniem rozwojem funkcjonalnych, bezpiecznych przyjaznych rozwiązań zakresie Instytutu podkreśla znalazły upowszechnianie Drogowej i zachęcać podmioty dobrowolnych zobowiązań Jednym ważniejszych celów również przykładów rozwiązania dobrych praktyk, stały standardem prowadzenia biznesu największej liczby przedsiębiorstw zapisane promować końca 17 podmiotów organizacji branżowych, pozarządowych podpisało sztucznych. Sygnatariusze zobowiązali stworzyć podpisały Drogową przejścia bardziej zrównoważone wykorzystywanie Polsce. kolejnych latach firmy, które Polsce. „Wspólne uzupełnieniem podjęło zarządzającymi działalność operacyjną. W tym współpracujemy rządami, organizacjami pozarządowymi, dostawcami, podmiotami odpadami, wszędzie sprzedawcami detalicznymi, także innymi firmami” Iroko, Koordynator Mediów, Polska. Wśród zobowiązań, prowadzimy zmiany inicjatyw, w kwietniu podejmują sygnatariusze. Cieszymy możemy przyczynić wypracowania skutecznych Chciałabym zaznaczyć, ubiegłego znaczące przyjęło zobowiązanie, wszystkie opakowania w 100% nadawały ponownego wykorzystania. Ogłosiliśmy, wprowadzimy 2030.      
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »