REKLAMA

Końca nie widać: Komisja Europejska nie okazuje się pomocna jeśli chodzi o zakończenie przełowienia w regionie Morza Bałtyckiego

Propozycja bałtyckich limitów połowowych na przyszły rok opublikowana przez Komisję Europejską nie spełnia wymogów Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb) odnośnie zakończenia nadmiernych połowów najpóźniej do 2020 roku. Oczy obywateli UE są teraz zwrócone na ministrów ds. rybołówstwa, którzy podejmują ostateczne decyzje ws. bałtyckich całkowitych dopuszczalnych połowów na następny rok.
 

W piątek, 30. sierpnia Komisja Europejska opublikowała propozycję limitów połowowych na rok 2020 dla 9 z 10 bałtyckich całkowitych dopuszczalnych połowów (z ang. Total Allowable Catches, TACs). Brakująca propozycja dotyczy wschodniego stada bałtyckiego dorsza, dla którego Komisja sugeruje zatrzymanie połowów kierunkowych i ustalenie kwoty połowowej jedynie na przyłów dorsza wynikający z połowów innych gatunków ryb.

Wniosek Komisji Europejskiej służyć będzie ministrom ds. rybołówstwa UE w ich negocjacjach na temat bałtyckich limitów połowowych na kolejny rok, które odbędą się podczas Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu w dniach 14-15 października. Pomimo ostatecznego terminu na zakończenie przełowienia wyznaczonego przez WPRyb na rok 2020, 3 spośród 9 zaproponowanych przez Komisję limitów połowowych przekroczyły bezpieczny poziom rekomendowany przez naukowców. Gdyby limity te zostały przez ministrów przyjęte, odebrałyby szansę na odbudowę stad do zrównoważonych poziomów.

“W tym roku po raz kolejny Komisja Europejska ignoruje jednoznaczne doradztwo naukowe by zatrzymać połowy na zachodnim stadzie bałtyckiego śledzia. Jednakże tegoroczna decyzja Komisji jest jeszcze bardziej niezrozumiała, ponieważ jest ona podjęta niezgodnie z celami WPRyb by ustanowić zrównoważone limity połowowe najpóźniej do 2020 roku. Ponadto propozycja dla dwóch limitów połowowych dla bałtyckiego łososia również przekracza doradztwo naukowe. Przełowienie nie pomoże przetrzebionym stadom w ich odtworzeniu” – tłumaczy Justyna Zajchowska, Starsza Specjalistka ds. Ochrony Ekosystemów Morskich w WWF Polska.
 

Najważniejsze doradztwo Międzynarodowej Rady Badań Morza (ang. International Council for the Exploration of the Sea, ICES) na temat możliwości połowowych z tego roku jasno precyzuje, że połowy na wschodnim stadzie bałtyckiego dorsza powinny w 2020 roku wynosić zero ton. Doradztwo to dotyczy wszystkich połowów – również przypadkowych połowów ryb z tego stada czyli tzw. przyłowu. Propozycja Komisji Europejskiej aby ustalić pewną kwotę połowową jedynie na przyłów dorsza (wysokość takiego specjalnego limitu połowowego nie została przez Komisję jeszcze sprecyzowana) nie jest zatem zgodna z tym doradztwem. Wschodnie stado bałtyckiego dorsza jest w krytycznym stanie i aby je ratować jest niezwykle ważne by respektować doradztwo naukowe w pełni.

 

Pozytywne jest natomiast zaproponowanie przez Komisję Europejską wielu limitów połowowych zgodnie z doradztwem naukowym, w tym dla: zachodniego stada bałtyckiego dorsza, centralnego stada bałtyckiego śledzia, śledzia w zatoce ryskiej, śledzia w zatoce botnickiej, oraz dla stad gładzicy i szprota w Morzu Bałtyckim.

 

WWF przyjmuje z zadowoleniem propozycję Komisji względem limitu połowowego dla zachodniego stada bałtyckiego dorsza. Nie przekracza on rekomendacji naukowych oraz wprowadza dodatkowe środki ochronne takie jak okres zamknięcia połowów od 1 stycznia do 31 marca oraz dodatkowe restrykcje odnośnie rybołówstwa rekreacyjnego. Tylko jeśli ta propozycja zostanie przyjęta, to ważne lecz przetrzebione dzisiaj stado ma szansę na odbudowanie się.

 

Piękno zakończenia przełowienia polega na tym że może się ono wydarzyć tu i teraz - poprzez podjęcie właściwych decyzji politycznych, które odpowiednio wdrożone rozpoczną pozytywną zmianę pod wodą. Ministrowie ds. rybołówstwa UE mają wszystko czego potrzebują by takie decyzje podjąć tej jesieni: politykę z obowiązującym prawnie ostatecznym terminem na zakończenie przełowienia do roku 2020 oraz doradztwo naukowe odnośnie zrównoważonych połowów od ICES. Respektowanie tych wymogów względem wszystkich stad ryb Morza Bałtyckiego przyczyni się znacznie do odtworzenia bałtyckiego ekosystemu, odbudowy stad ryb oraz do zapewnienia dobrobytu rybaków i przybrzeżnych społeczności.Źródła:

Propozycja Komisji Europejskiej ws. bałtyckich limitów połowowych na rok 2020 : https://ec.europa.eu/fisheries/press/baltic-sea-commission-proposal-aims-improve-long-term-sustainability-stocks_pl

Rekomendacje organizacji pozarządowych ws. limitów połowowych na rok 2020:
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/070619_joint_ngos_recommendations_on_baltic_tacs_2020_final.pdf

Doradztwo
ICES dla zachodniego bałtyckiego śledzia opublikowane 29 Maja 2019: http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/her.27.20-24.pdf

 

Doradztwo ICES dla wschodniego stada bałtyckiego dorsza opublikowane 29 maja 2019: http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/cod.27.24-32.pdf

 

Doradztwo ICES dla zachodniego stada bałtyckiego dorsza opublikowane 29 maja 2019:

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/cod.27.22-24.pdf

 

WWF

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

uprzejmości 2019: http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/cod.27.22-24.pdf   WWF Informacja ekosystemu, botnickiej, gładzicy naukowym, Bałtyckim.   WWF przyjmuje zadowoleniem http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/cod.27.24-32.pdf   Doradztwo dorsza. rekomendacji naukowych wprowadza szprota zaproponowanie doradztwem zgodna pewną kwotę połowową (wysokość takiego specjalnego NowoczesnaFarma.pl Żródło: została sprecyzowana) doradztwem. Portalu Wschodnie krytycznym stanie ratować niezwykle Rolniczego respektować pełni.   Pozytywne natomiast zgodnie http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/her.27.20-24.pdf   Doradztwo środki Doradztwo obowiązującym wodą. Ministrowie Rekomendacje wszystko potrzebują podjąć https://ec.europa.eu/fisheries/press/baltic-sea-commission-proposal-aims-improve-long-term-sustainability-stocks_pl społeczności. Źródła: Propozycja jesieni: politykę prawnie pozytywną przybrzeżnych rybaków ostatecznym terminem Respektowanie przyczyni znacznie odtworzenia dobrobytu zapewnienia ustalić rozpoczną https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/070619_joint_ngos_recommendations_on_baltic_tacs_2020_final.pdf przetrzebione odbudowy ochronne zamknięcia pozarządowych stycznia organizacji restrykcje rekreacyjnego. zostanie przyjęta, dzisiaj wdrożone odbudowanie się.   Piękno polega wydarzyć poprzez podjęcie właściwych decyzji politycznych, odpowiednio zmianę pomoże przyłowu. podczas połowowej wynikający innych gatunków ryb. Wniosek służyć ministrom negocjacjach odbędą Ministrów kierunkowych Rolnictwa Luksemburgu dniach października. Pomimo ostatecznego terminu wyznaczonego spośród zaproponowanych przekroczyły ustalenie zatrzymanie poziom którzy przyszły opublikowana spełnia Wspólnej Polityki (WPRyb) nadmiernych obywateli zwrócone rybołówstwa, podejmują sugeruje ostateczne następny rok.   W piątek, sierpnia opublikowała Allowable Catches, TACs). Brakująca którego bezpieczny rekomendowany przypadkowych Morskich przetrzebionym stadom odtworzeniu” tłumaczy Justyna Zajchowska, Starsza Specjalistka Ochrony Ekosystemów Polska.   Najważniejsze naukowe. Międzynarodowej Badań International Council Exploration możliwości precyzuje, wschodnim powinny wynosić Doradztwo Przełowienie łososia naukowców. Jednakże zostały przyjęte, odebrałyby odbudowę poziomów. “W ignoruje jednoznaczne zatrzymać zachodnim śledzia. tegoroczna dwóch decyzja bardziej niezrozumiała, ponieważ podjęta niezgodnie celami ustanowić zrównoważone połowowe Ponadto http://nowoczesnafarma.pl/Konca-nie-widac--Komisja-Europejska-nie-okazuje-sie-pomocna-jesli-chodzi-o-zakonczenie-przelowienia-w-regionie-Morza-Baltyckiego.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »