REKLAMA

Jak zdobyć pieniądze z Programu LIFE?

NFOŚiGW organizuje szkolenia i konsultacje


 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na serię bezpłatnych szkoleń i konsultacji dotyczących tworzenia projektów oraz aplikowania o środki z Programu LIFE w tegorocznym naborze. Majowe spotkania zostały podzielone na poszczególne obszary priorytetowe wskazane przez Komisję Europejską.

Na szkoleniach, które odbędą się w maju, eksperci NFOŚiGW przedstawią zasady tworzenia fiszek koncepcyjnych (concept note) i składania wniosków w 2018 r. Wyjaśnią również wszystkie etapy tworzenia wniosku i jego oceny przez Komisję Europejską. Będzie też czas na omówienie tegorocznych nowości (zmian) w Programie LIFE oraz możliwość rezerwacji konsultacji indywidualnych, planowanych w drugiej połowie maja br.

We wtorek, 15 maja 2018 r. odbędzie się szkolenie LIFE dotyczące projektów innowacyjnych dotyczących priorytetu Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami (1.1). Ze względu na zbieżność tematyczną spotkanie jest dedykowane również wnioskodawcom zainteresowanym składaniem wniosków w ramach dwóch innych obszarów priorytetowych: Łagodzenie skutków zmian klimatu (2.1) oraz Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu (2.2).
Następnie w czwartek, 17 maja 2018 r. eksperci Narodowego Funduszu przeszkolą potencjalnych beneficjentów programu LIFE, przygotowujących przedsięwzięcia z obszaru aktywnej ochrony przyrody w obrębie priorytetu Przyroda i Różnorodność biologiczna (1.2).
Z kolei w piątek, 18 maja 2018 r. przedstawione zostaną wytyczne dotyczące kampanii i projektów informacyjnych w ramach priorytetu Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska (1.3). Na szkolenie zgłosić się mogą także ci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc w ramach priorytetu Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu (2.3).

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenia-life---maj-2018/. Zgłaszać można się na wszystkie trzy szkolenia jednocześnie. Spotkania odbędą się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie (ul. Konstruktorska 3a, sala 102) o godz. 10:00 i obejmą takie szczegółowe zagadnienia, jak: wprowadzenie do programu LIFE; zasady oceny Komisji Europejskiej w naborze 2018; rodzaje i zasady wypełniania formularzy do wniosku; a także warunki współfinansowania projektów ze środków NFOŚiGW. Szkolenia sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Budowy Potencjału LIFE nr: LIFE14 CAP/PL/000011.

Unijny Program LIFE obejmuje dwa obszary. Podprogram na rzecz Środowiska skupia się na takich priorytetach, jak: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyroda i różnorodność biologiczna, zarządzanie i informacja w zakresie środowiska. Natomiast podprogram na rzecz Klimatu dotyczy następujących zagadnień: ograniczenie wpływu człowieka na klimat, dostosowanie się do skutków zmian klimatu, zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.
Procedura składania wniosków w naborze 2018 w ramach podprogramu Środowisko została uproszczona do dwóch etapów. Pierwszym będzie złożenie „koncepcji” (concept note) o objętości około 10 stron, co pozwoli potencjalnym beneficjentom zaoszczędzić czas i zasoby. Wnioskodawcy, których projekty zostaną pozytywnie zaopiniowane przez ekspertów Komisji Europejskiej, przejdą do drugiego etapu i ich autorzy będą mogli przedstawić kompletny wniosek, bazując równocześnie na uwagach, które otrzymali. Obowiązujące i ważne w tym przypadku terminy to: połowa czerwca 2018 r. – złożenie koncepcji, październik 2018 r. – informacja o zakwalifikowanych wnioskodawcach, styczeń 2019 r. – składanie pełnych wniosków. Jeśli chodzi o podprogram Klimat, to procedura składania wniosków pozostaje niezmieniona. Wnioskodawcy będą musieli przygotować od razu pełne wnioski i złożyć je we wrześniu 2018 r.
Od stycznia do czerwca 2019 r. Komisja Europejska planuje ocenę i rewizję wszystkich wniosków, a w lipcu – podpisywanie umów o dofinansowanie tak, aby w drugiej połowie przyszłego roku mogły rozpocząć się wybrane przedsięwzięcia.

Beneficjentem Programu LIFE może być każdy podmiot zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej – zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, komercyjne i niekomercyjne. Jest to więc szansa na przykład dla samorządów, które przy unijnym wsparciu mogą rozwiązać swoje problemy środowiskowe i klimatyczne. To także zielone światło dla inicjatyw państwowych jednostek budżetowych, ośrodków badawczych i naukowych, organizacji pozarządowych i polskiego biznesu. Zgłaszane przedsięwzięcia mogą być realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami krajowymi lub międzynarodowymi.

 

 

839ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

samorządów, zarówno terenie zarejestrowany podmiot każdy przedsięwzięcia. Beneficjentem przykład organizacji rozpocząć inicjatyw naukowych, badawczych ośrodków budżetowych, jednostek państwowych światło unijnym zielone klimatyczne. środowiskowe problemy rozwiązać wsparciu wybrane mogły wnioskodawcach, pozostaje pełne różnorodność przygotować musieli Wnioskodawcy niezmieniona. procedura złożyć Klimat, Jeśli wniosków. pełnych składanie styczeń wnioski wrześniu przyszłego wszystkich dofinansowanie biznesu. umów Zgłaszane podpisywanie wniosków, rewizję realizowane ocenę planuje Europejska Komisja stycznia r. Od biologiczna, wniosku; przyroda tematyczną Programie możliwość rezerwacji indywidualnych, planowanych br. We wtorek, odbędzie innowacyjnych Ochrona zasobami (1.1). względu zbieżność spotkanie nowości dedykowane wnioskodawcom zainteresowanym składaniem innych obszarów priorytetowych: Łagodzenie Dostosowywanie zmiany (2.2). Następnie czwartek, Narodowego (zmian) tegorocznych przeszkolą Majowe organizuje konsultacje   Narodowy Fundusz Ochrony Gospodarki Wodnej zaprasza serię bezpłatnych szkoleń aplikowania środki tegorocznym naborze. spotkania omówienie przedstawią Będzie Europejską. wniosku Wyjaśnią koncepcyjnych fiszek szkoleniach, zostały Europejską. Na wskazane priorytetowe obszary poszczególne podzielone Funduszu potencjalnych zasobami, NFOŚiGW. jednocześnie. Spotkania siedzibie Warszawie Konstruktorska obejmą szczegółowe zagadnienia, wprowadzenie rodzaje wypełniania formularzy warunki współfinansowania Szkolenia Zgłaszać sfinansowano Projektu Budowy Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011. Unijny Program obejmuje obszary. Podprogram skupia takich priorytetach, ochrona http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenia-life---maj-2018/. beneficjentów informacyjnych przygotowujących obszaru aktywnej ochrony przyrody obrębie Przyroda Różnorodność biologiczna (1.2). Z piątek, przedstawione wytyczne kampanii (1.3). stronie: kolejność dostępnego formularza pomocą przyjmowane Zapisy zgłoszeń. decyduje zgłosić szkoleniu uczestnictwie (2.3). O ubiegać zamierzają którzy międzynarodowymi.    
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »