REKLAMA

NFOŚiGW 25 kwietnia zaprasza na Dzień Informacyjny LIFE 2018. Uproszczono nabór do podprogramu Środowisko

Jeszcze tylko cztery dni (do 20 kwietnia) trwają zapisy na Dzień Informacyjny LIFE 2018, który po raz jedenasty organizuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem spotkania, które odbędzie się 25 kwietnia w centrum konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie, będzie prezentacja możliwości pozyskania środków na projekty z dziedziny ochrony środowiska i klimatu oraz wymiana doświadczeń. Wydarzenie ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
 
Każdy, kto chce dowiedzieć się czegoś więcej na temat Programu LIFE i naboru w roku 2018, może zgłosić się na Dzień Informacyjny za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/dzien-informacyjny-life-2018-/. To niepowtarzalna okazja do zdobycia wiedzy na temat instrumentu finansowego Komisji Europejskiej, ale także szansa na poznanie realizowanych projektów i możliwość wymiany doświadczeń z beneficjentami. Następnego takiego wydarzenia można spodziewać się dopiero w przyszłym roku.
 
Dzień Informacyjny LIFE 2018 odbędzie się z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz beneficjentów Programu LIFE.
 
Co można finansować z Programu LIFE?
W programie konferencji przewidziana jest najpierw sesja ogólna, transmitowana w Internecie (na stronie NFOŚiGW w zakładce Programu LIFE), a potem trzy spotkania tematyczne. Sesja ogólna skierowana jest do osób, które przygotowują się do złożenia wniosku w naborze 2018 i szukają podstawowej wiedzy o programie i jego możliwościach. Uczestnicy dowiedzą się, jakie przedsięwzięcia mogą być finansowane w Programie LIFE i poznają drogę projektu od kwalifikacji do podpisania umowy. Przewidziano tu również omówienie oferty programowej wsparcia polskich wnioskodawców w ramach krajowego programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”. Z kolei spotkania tematyczne będą szansą na szczegółowe zapoznanie się z takimi zagadnieniami, jak: gospodarka o obiegu zamkniętym w projektach LIFE, LIFE dla Informacji i Zarządzania, ochrona przyrody na rzecz klimatu w przedsięwzięciach LIFE. Nie zabraknie rzetelnych prezentacji beneficjentów programu. Swoje wystąpienia zaplanowali między innymi: firmy – Flukar Sp. z o.o. i Investeko S.A. oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Biebrzański Park Narodowy.
Prezentacjom i dyskusjom będą towarzyszyły stoiska, na których będą prezentowane projekty LIFE oraz punkty informacyjne innych programów funkcjonujących w Polsce (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Centrum Projektów Europejskich, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Enterprise Europe Network oraz Bank Ochrony Środowiska).
 
Nowości i terminy w naborze 2018
Unijny Program LIFE obejmuje dwa obszary. Podprogram na rzecz Środowiska skupia się na takich priorytetach, jak: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyroda i różnorodność biologiczna, zarządzanie i informacja w zakresie środowiska. Natomiast podprogram na rzecz Klimatu dotyczy następujących zagadnień: ograniczenie wpływu człowieka na klimat, dostosowanie się do skutków zmian klimatu, zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.
 
Procedura składania wniosków w naborze 2018 w ramach podprogramu Środowisko została uproszczona do dwóch etapów. Pierwszym będzie złożenie „koncepcji” (concept note) o objętości około 10 stron, co pozwoli potencjalnym beneficjentom zaoszczędzić czas i zasoby. Wnioskodawcy, których projekty zostaną pozytywnie zaopiniowane przez ekspertów Komisji Europejskiej, przejdą do drugiego etapu i ich autorzy będą mogli przedstawić kompletny wniosek, bazując równocześnie na uwagach, które otrzymali. Obowiązujące i ważne w tym przypadku terminy to: połowa czerwca 2018 r. – złożenie koncepcji, październik 2018 r. – informacja o zakwalifikowanych wnioskodawcach, styczeń 2019 r. – składanie pełnych wniosków.
 
Jeśli chodzi o podprogram Klimat, to procedura składania wniosków pozostaje niezmieniona. Wnioskodawcy będą musieli przygotować od razu pełne wnioski i złożyć je we wrześniu 2018 r.
Od stycznia do czerwca 2019 r. Komisja Europejska planuje ocenę i rewizję wszystkich wniosków, a w lipcu – podpisywanie umów o dofinansowanie tak, aby w drugiej połowie przyszłego roku mogły rozpocząć się wybrane przedsięwzięcia.
 
Wskazówki dla wnioskodawców
Program LIFE, wdrażany bezpośrednio z poziomu Komisji Europejskiej, ma swoją specyfikę i wymagania. Kluczem do sukcesu jest spełnienie wymogu tzw. europejskiej wartości dodanej. To oznacza, że przedsięwzięcia muszą dotyczyć rozwiązania istotnego problemu środowiskowego z punktu widzenia ich wartości dla Europy. Jeśli zaś chodzi o ochronę przyrody, to projekt powinien obejmować swoim zasięgiem dużą populację danego gatunku lub powierzchnię chronionego siedliska (objęte unijnymi dyrektywami).
 
Inny wymóg, z którym trzeba się zmierzyć, to innowacyjność przedsięwzięcia. Chodzi o przetestowanie nowych pomysłów mogących przyczynić się do rozwiązania istotnego problemu środowiskowego. Zakres tematyczny projektów dotyczyć może na przykład ochrony wód, gospodarki odpadami, efektywnego wykorzystywania zasobów, tj. gleb, lasów, zarządzania substancjami niebezpiecznymi oraz ochrony przed hałasem, a także poprawy jakości powietrza, w tym na obszarach miejskich.
 
Beneficjentem Programu LIFE może być każdy podmiot zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej – zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, komercyjne i niekomercyjne. Jest to więc szansa na przykład dla samorządów, które przy unijnym wsparciu mogą rozwiązać swoje problemy środowiskowe i klimatyczne. To także zielone światło dla inicjatyw państwowych jednostek budżetowych, ośrodków badawczych i naukowych, organizacji pozarządowych i polskiego biznesu. Zgłaszane przedsięwzięcia mogą być realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami krajowymi lub międzynarodowymi.
 
W załączeniu znajdują się szczegółowe programy tegorocznej sesji ogólnej oraz sesji tematycznych Dnia Informacyjnego LIFE 2018, a wszelkie aktualności dotyczące programu publikowane są na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/.
Dzień Informacyjny LIFE 2018 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Budowy Potencjału LIFE LIFE14 CAP/PL/000011.
 
 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

zasobów, wykorzystywania efektywnego odpadami, gospodarki beneficjentom (concept pozwoli złożenia Programie finansowane dowiedzą Uczestnicy możliwościach. podstawowej szukają wymiana wniosku przygotowują drogę osób, skierowana ogólna tematyczne. doświadczeń. LIFE), zakładce stronie Internecie poznają projektu ogólna, krajowego takimi zapoznanie pozyskania szansą tematyczne LIFE”. „Współfinansowanie priorytetowego dziedziny wnioskodawców kwalifikacji polskich wsparcia programowej oferty omówienie również Przewidziano umowy. podpisania transmitowana najpierw gospodarka czegoś beneficjentami. doświadczeń wymiany możliwość udział realizowanych poznanie bezpłatny.   Każdy, dowiedzieć więcej takiego finansowego instrumentu naboru zdobycia okazja niepowtarzalna http://nfosigw.gov.pl/formularze/dzien-informacyjny-life-2018-/. zgłosić dostępnego Następnego wydarzenia przewidziana Ministerstwa konferencji Wydarzenie LIFE? W finansować LIFE.   Co charakter Wodnej Funduszu Środowiska, (EASME), otwarty, Enterprises Medium-sized Agency Executive przedstawicieli udziałem roku.   Dzień przyszłym dopiero spodziewać zagadnieniami, obiegu stron, efektywne Natomiast środowiska. centrum konferencyjnym biologiczna, różnorodność przyroda zasobami, gospodarowanie priorytetach, Klimatu takich skupia Podprogram obszary. obejmuje Program 2018 Unijny Stadionu Środowiska).   Nowości spotkania, dotyczy Europe została około objętości formularza „koncepcji” Fundusz Pierwszym etapów. dwóch uproszczona Wodnej. następujących klimatu.   Procedura klimatu, skutków dostosowanie klimat, człowieka wpływu ograniczenie zagadnień: Network Enterprise zamkniętym wystąpienia Biebrzański Dyrekcja Generalna Investeko Flukar prezentacja innymi: między zaplanowali programu. dyskusjom prezentacji rzetelnych zabraknie przedsięwzięciach przyrody możliwości Zarządzania, Informacji projektach Narodowy. Prezentacjom towarzyszyły Przedsiębiorczości Instrumentów Rozwoju Agencja Polska Rozwoju, Badań Narodowe Europejskich, Projektów Finansowych Badawczych stoiska, Warszawie, Kontaktowy (Krajowy Polsce funkcjonujących programów innych informacyjne punkty prezentowane CAP/PL/000011.    
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »