REKLAMA

Firmy śmieciowe częściej nie płacą

 

Przestały płonąć hałdy śmieci, ale przybywa przedsiębiorstw gospodarujących odpadami, które wzniecają pożar w finansach swoich dostawców. Przez rok zaległości branży wzrosły o dwie trzecie do 237 mln zł. Faktur i rat kredytów nie płaci w terminie co dziewiąta firma, czyli prawie dwa razy więcej niż w całej gospodarce – wynika z danych BIG InfoMonitor oraz BIK. Ale z moralnością płatniczą śmieciowej branży i tak jest lepiej niż z podejściem Polaków do ekologii. Jak wynika z badania dla BIG InfoMonitor, jeden na pięciu rodaków nie widzi problemu w niesegregowaniu śmieci, a jeden na trzech w zakupie starych aut, trujących środowisko.

 

Przyrastająca w zawrotnym tempie ilość śmieci i coraz większa świadomość ich negatywnego wpływu na środowisko powodują, że rośnie znaczenie firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska i społeczeństwa.

- Tym bardziej niepokojące jest, że dynamika wzrostu zaległości tej branży wobec banków i kontrahentów w minionym roku była ponad czterokrotnie wyższa niż w całej gospodarce. Przeterminowane długi przedsiębiorstw zbierających odpady, składujących, usuwających, przetwarzających i odzyskujących surowce wtórne wzrosły o 70 proc. do 237 mln zł. Głównie jest to efekt pogłębiania się problemów firm, które już wcześniej miały przeterminowane zobowiązania, bo sam udział niesolidnych firm w branży rośnie wolniej niż wśród ogółu przedsiębiorstw. Przez rok odsetek nierzetelnych podniósł się z 10,7 proc. do 11,4 proc. – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Niewykluczone, że stało się to dzięki poprawie kondycji finansowej branży. Gdy przed rokiem na 1,2 tys., przeanalizowanych przez wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska śmieciowych firm, w złej i słabej kondycji finansowej było niemal 60 proc., teraz to większość ma się dobrze.

 

Najgorzej płacą firmy rekultywacyjne, ale największą zaległość zgromadził recykling

 

Relacje z branżą śmieciową niejedną firmę kosztowały jednak dużo nerwów, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK. Przedsiębiorstwa związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, unieszkodliwianiem odpadów i odzyskiem surowców częściej niż ogół firm w całej gospodarce, zawodzą partnerów biznesowych i banki, przekraczając ustalone terminy płatności. Kłopoty sprawia dostawcom i bankom 11,4 proc. (działających, zawieszonych oraz zamkniętych) firm, podczas gdy wśród wszystkich firm jest to 6,3 proc. Wartość przeterminowanych długów firm „śmieciowych” przekracza obecnie 237 mln zł. Na jednego dłużnika przypadają dwie zaległości, ta wobec partnerów biznesowych wynosi średnio 15,2 tys. zł, a wobec banków 309,6 tys. zł. Suma zaległości całej branży, w ciągu roku wzrosła o ponad 70 proc., zmieniła się też struktura długu. Tym razem największą sumę płatności przeterminowanych o co najmniej 30 dni na min. 500 zł zgromadziły firmy odzyskujące surowce z materiałów segregowanych, czyli odpowiedzialne za recykling – prawie 86 mln zł. Przed rokiem niechlubnym liderem zaległości były firmy specjalizujące się w zbieraniu odpadów, miały na koncie 62,2 mln zł, tym razem mają 80,8 mln zł przeterminowanych zobowiązań (łącznie firmy zbierające odpady niebezpieczne i pozostałe). Trzecia grupa przedsiębiorstw, pod względem sumy zaległości, obrabia i usuwa odpady inne niż niebezpieczne – przez rok zwiększyła długi z ponad 28 mln zł do 44,7 mln zł.

Największy udział niesolidnych płatników, prawie 15 proc., ma rekultywacja, czyli przedsiębiorstwa zajmujące się m.in. odkażaniem gleby, wód gruntowych i powierzchniowych, usuwaniem azbestu, oleju. 12 miesięcy wcześniej najczęściej nie płaciły przedsiębiorstwa przetwarzające i unieszkodliwiające odpady niebezpieczne. Odsetek niesolidnych płatników wynosił tu ok. 13 proc., teraz spadł do 12,2 proc.

 

Zaległości firm zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzyskiem surowców

 

Odsetek firm z problemami

Kwota zaległości w zł

Średnia zaległość

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

12,1%

77 326 906

134 248

Zbieranie odpadów niebezpiecznych

10,2%

3 483 790

116 126

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

11,5%

44 705 009

647 899

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

12,2%

1 427 729

50 990

Demontaż wyrobów zużytych

10,3%

11 398 826

96 600

Odzysk surowców z materiałów segregowanych

10,3%

85 881 907

220 776

Rekultywacja i pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

14,9%

12 794 435

123 023

Łącznie

11,4%

237 018 602

180 379

Źródło: BIG InfoMonitor, BIK

 

 

Źródło: Bisnode Polska

 

- Zmiany zachodzące w sumie zaległości oraz w rozpowszechnieniu problemu opóźnionych płatności wśród firm z poszczególnych obszarów gospodarowania odpadami pokazują, że sytuacja na rynku jest dynamiczna. Firma, która dziś jest pewnym płatnikiem, za kilka miesięcy niestety może już mieć kłopoty, które przekaże swoim dostawcom – dodaje prezes BIG InfoMonitor.

 

Polak i jego 312 kg śmieci rocznie

 

Minął rok od tego, gdy w Polsce fala pożarów ogarnęła wysypiska śmieci. Jak podejrzewano, mogło to być sposobem na ich utylizację. Eksperci szacują bowiem, że udział szarej strefy w gospodarce odpadami może sięgać nawet 50 proc. Dymiące w różnych zakątkach kraju hałdy odpadów skłoniły rząd do prac nad zaostrzeniem, wcześniej zliberalizowanego prawa. M.in. na wysypiskach konieczny ma być monitoring. Ale nowych regulacji jest więcej, okres magazynowania niebezpiecznych odpadów skróci się do roku, pojawią się kary za nieprzestrzeganie przepisów. Każda nowa firma zajmująca się odpadami będzie musiała otrzymać od lokalnych władz pozytywną opinię dotyczącą swojej działalności.

 

Rocznie powstaje w Polsce 12 mln ton odpadów komunalnych. Z roku na roku napływa też coraz więcej odpadów z zagranicy, w 2018 r. było to ponad 430 tys. ton (według nowych regulacji, import odpadów do unieszkodliwiania oraz komunalnych nawet do odzysku zostanie zakazany). Statystycznie na osobę wypada już 312 kg śmieci. Przez rok kosz każdego Polaka powiększył się o 9 kg. Z danych GUS wynika, że z odebranych odpadów komunalnych 56,6 proc. udało się przeznaczyć do odzysku. Około 7 proc. skierowano do kompostowania lub fermentacji. Z 22,8 proc. odpadów uzyskano energię. A do recyklingu trafiła nieco ponad jedna czwarta odpadów (26,7 proc.). To mało. Zgodnie z dyrektywą unijną ujętą w projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, w przyszłym roku recykling powinien objąć połowę śmieci komunalnych. W 2025 r. już 55 proc., by stopniowo dojść do 65 proc. w 2035 r.

 

W woj. zachodniopomorskim, lubuskim i podlaskim dla ok. 30 proc. mieszkańców segregacja śmieci nie ma znaczenia

 

Cele stawiane przez UE nie będą łatwe do osiągnięcia. Brakuje infrastruktury, która mogłaby upowszechnić i mobilizować do recyklingu, jak choćby, ogólnie dostępnych za zachodnią granicą, maszyn do odpłatnego odbioru plastikowych butelek. W Polsce zaczynają się one dopiero pojawiać. Pierwszy butelkomat stanął w Krakowie, są też już w stolicy. Nie najlepiej jest również z wolą i zapałem konsumentów. Mimo ogromnej popularności informacji o konieczności dbania o środowisko, co piąty Polak nie uważa, wyrzucania wszystkich opakowań i odpadków do jednego kosza, za coś złego, wynika z badania Quality Watch przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor. Co może wydać się zaskakujące, przyzwolenie na takie działanie jest tym większe im młodszy respondent. W grupie wiekowej 18-24 lata braku sortowania odpadów nie potępia aż 28 proc. badanych, podczas gdy po 55 roku życia już tylko 14 proc. Jeśli chodzi o adres osób najbardziej obojętnych na segregację, to przodują mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego i podlaskiego, gdzie nie ma to znaczenia dla ok. 30 proc. badanych.

 

 


Źródło: Quality Watch na zlecenie BIG InfoMonitor

 

W serii pytań o postawy ankietowanych wobec różnych nagannych działań te związane z ekologią nie wypadają dobrze. Po tym, jak co piąty badany uważa, że nie ma konieczności sortowania śmieci, jeszcze więcej, bo co trzeci nie ma nic przeciwko zakupom starych, zanieczyszczających środowisko samochodów.

 

Do segregacji śmieci mogą jednak przekonać wyższe ceny za odbiór odpadów zmieszanych. Według ustawy ma to być od dwu do czterokrotności maksymalnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. A co jeśli właściciel nieruchomości, wbrew wcześniejszym deklaracjom, nie dopełni obowiązku selektywnego zbierania odpadów? Będą one przyjęte jako zmieszane, a o złamaniu zasad zostanie poinformowany właściciel nieruchomości, powiadomiony zostanie także wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Na tej podstawie można będzie wszcząć postępowanie o podwyższeniu opłaty.

 

 

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. BIG InfoMonitor umożliwia dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Oferuje również sektorowi bankowemu i przedsiębiorcom narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów oraz wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych należności. BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego - poprzez Biuro Informacji Kredytowej – swojego głównego akcjonariusza.

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

problemów długu. dziewiąta zakupie trzech niesegregowaniu rodaków pięciu ekologii. Polaków podejściem lepiej śmieciowej płatniczą moralnością firma, terminie trujących płaci kredytów Faktur trzecie dostawców. swoich finansach pożar wzniecają odpadami, gospodarujących przybywa płonąć   Przestały starych środowisko.   Przyrastająca pogłębiania dynamika Głównie wtórne odzyskujących przetwarzających usuwających, składujących, odpady, zbierających Przeterminowane gospodarce. wyższa czterokrotnie minionym wzrostu niepokojące zawrotnym bardziej społeczeństwa. środowiska gospodarki, zarówno gospodarowaniem znaczenie powodują, wpływu negatywnego świadomość większa ilość tempie struktura najmniej regulacji Łącznie gospodarowania obszarów poszczególnych opóźnionych rozpowszechnieniu zachodzące Zmiany   -     Źródło: Źródło: 379 018 11,4% 023 dynamiczna. 794 14,9% odpadami gospodarką związana działalność pozostała Rekultywacja 776 881 segregowanych surowców Odzysk 600 pokazują, Firma, zużytych szacują monitoring. konieczny wysypiskach prawa. zliberalizowanego zaostrzeniem, skłoniły zakątkach Dymiące sięgać strefy szarej bowiem, Eksperci pewnym utylizację. sposobem mogło podejrzewano, wysypiska ogarnęła pożarów rocznie   Minął InfoMonitor.   Polak dodaje przekaże kłopoty, niestety płatnikiem, 398 wyrobów zgromadziły względem azbestu, usuwaniem powierzchniowych, gruntowych wód gleby, odkażaniem zajmujące rekultywacja, płatników, Największy zwiększyła obrabia przedsiębiorstw, najczęściej Trzecia pozostałe). zbierające (łącznie zobowiązań koncie odpadów, zbieraniu specjalizujące liderem niechlubnym odpowiedzialne segregowanych, odzyskujące oleju. płaciły Demontaż 326 990 427 12,2% unieszkodliwianie Przetwarzanie 899 705 11,5% usuwanie Obróbka 126 483 10,2% 248 12,1% przetwarzające zaległość Średnia zaległości problemami   unieszkodliwianiem przetwarzaniem Zaległości proc.   spadł wynosił płatników niebezpieczne. unieszkodliwiające akcjonariusza.
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »