REKLAMA

1,3 mld euro na inwestycje w sektorze odpadowym

csm odpady 76aa4e85c5Komisja Europejska potwierdziła 2 sierpnia 2017 r., że Polska wypełniła warunki wstępne (ex ante) w obszarze gospodarki odpadami. Tym samym będzie mogła wykorzystać środki w wysokości 1,3 mld euro z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (POIŚ) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na inwestycje w gospodarkę odpadami.

Za wypełnienie warunków ex ante odpowiadały Ministerstwo Środowiska oraz samorządy województw. Najważniejsze z nich to uchwalenie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022, aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz wprowadzenie jednolitych w całym kraju zasad selektywnej zbiórki odpadów w podziale na 5 frakcji (papier, metal, szkło, plastik, odpady biodegradowalne).

„Chcemy poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, dlatego od 1 lipca na terenie całej Polski obowiązują jednolite zasady selektywnego zbierania odpadów. Ich określenie było jednym z warunków ex ante, którego spełnienie pozwoli na wykorzystanie unijnych funduszy na infrastrukturę gospodarki odpadami w wysokości 1,3 mld zł. Środki te mogą być przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych" – podkreśla Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Komisja Europejska zarekomendowała także zasady, jakie powinny być brane pod uwagę w procesie oceny wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach POIŚ oraz RPO:

  • dofinansowanie funduszy UE do nowych instalacji termicznego przekształcania odpadów powinno być udzielane w dobrze uzasadnionych przypadkach, aby nie doprowadzić do przewymiarowania mocy przerobowych i nie zagrozić hierarchii sposobów postępowania z odpadami;
  • dofinansowanie nie powinno być udzielane na budowę nowych instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów lub na działania prowadzące do zwiększania mocy przerobowych istniejących instalacji;
  • wdrożenie bez opóźnień systemu selektywnego zbierania odpadów w podziale na pięć frakcji, który obowiązuje od 1 lipca 2017 r., powinno być warunkiem wstępnym dla gmin, aby wnioskować o dofinansowanie z funduszy UE na inwestycję dotyczące gospodarki odpadami.

Komisja Europejska podkreśliła, że dofinansowanie ze środków UE inwestycji w obszarze gospodarki odpadami w województwie mazowieckim możliwe będzie dopiero po prawidłowym uchwaleniu wpgo wraz z planem inwestycyjnym czyli tym, który został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Środowiska.

125ml milk

csm odpady 76aa4e85c5
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

odpadów inwestycje dofinansowanie gospodarki odpadowym Europejska sektorze funduszy odpadami zbierania selektywnego Środowiska powinno podziale który nowych przerobowych udzielane instalacji inwestycji budowę warunków – wysokości obszarze środków zaopiniowany uzasadnionych dobrze uchwaleniu przekształcania termicznego planem RPO: inwestycyjnym został pozytywnie wniosków doprowadzić procesie uwagę powinny zasady, także Ministra zarekomendowała środowiska. Komisja Środowiska.     Źródło wiceminister Mazurek, Sławomir podkreśla Ministerstwo przypadkach, przewymiarowania podkreśliła, wdrożenie odpadami. Komisja dotyczące inwestycję wnioskować wstępnym województwie warunkiem obowiązuje mazowieckim frakcji, pięć systemu opóźnień instalacji; prawidłowym istniejących zwiększania prowadzące możliwe komunalnych" przetwarzania biologicznego mechaniczno odpadami; dopiero postępowania sposobów hierarchii zagrozić przeznaczane punktów Najważniejsze odpadami. Za wypełnienie odpowiadały Ministerstwo samorządy województw. uchwalenie Operacyjnych Krajowego Gospodarki Odpadami aktualizacja wojewódzkich planów gospodarkę Programów jednolitych wstępne Komisja potwierdziła sierpnia Polska wypełniła warunki odpadami. Regionalnych mogła wykorzystać środki Programu Operacyjnego Infrastruktura (POIŚ) wprowadzenie całym liczby wykorzystanie odpadów. określenie jednym którego spełnienie pozwoli unijnych jednolite infrastrukturę Środki ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, większej zasady obowiązują selektywnej odpady zbiórki frakcji (papier, metal, szkło, plastik, biodegradowalne). „Chcemy Polski poprawić efektywność segregacji komunalnych, dlatego terenie całej http://www.mos.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »