REKLAMA

"Instytut szczęśliwego prosiaka" - komentarz Stowarzyszenia Otwarte Klatki

Stowarzyszenie Otwarte Klatki, na prośbę lokalnej społeczności, brało udział w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie „Centrum Badawczo-Rozwojowego WIPASZ S.A. w Warnikajmach gm. Korsze pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie”.

W dniu 14.06.2019 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  uwzględniając zarzuty Stowarzyszenia, wydało decyzję uchylającą decyzję organu gminy. W decyzji SKO jest mowa o tym, że w ramach przedsięwzięcia mają być prowadzone badania nad hodowlą zwierząt w ilości stanowisk wynoszącej w przeliczeniu na DJP 813,10 (10 000 sztuk zwierząt) Nie ma natomiast mowy o „Instytucie szczęśliwego prosiaka”.

Stowarzyszenie Otwarte Klatki nie zablokowało inwestycji. Jesteśmy stroną w legalnym postępowaniu administracyjnym. Sprawa inwestycji Wipaszu się nie zakończyła – inwestor złożył raport środowiskowy, do którego złożyliśmy szereg uwag. Powstała osobna ekspertyza dotycząca tej inwestycji napisania przez specjalistę od ocen oddziaływania na środowisko. Na dzień dzisiejszy SKO uwzględniając nasze uwagi uchyliło pozytywną dla inwestora decyzję wójta i odesłało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Kolegium stwierdziło, że  „rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji zapadło z naruszeniem przepisów ustaw (...), poprzez wydanie rozstrzygnięcia w sprawie bez wszechstronnej oceny materiału dowodowego, bez wyjaśnienia wszystkich okoliczności w sprawie i naruszeniem obowiązku zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu, a także na podstawie - jak wynika z analizy organu odwoławczego - obarczonego brakami raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (...).

W całej Polsce wybuchają protesty lokalnych społeczności przeciwko uciążliwemu sąsiedztwu w postaci ferm przemysłowych. Nawet relatywnie małe chlewnie generują ogromne odory i często uniemożliwiają mieszkańcom normalne życie. Inwestycja Wipaszu ma natomiast pomieścić aż 10 000 tysięcy zwierząt! Z raportu środowiskowego wynika, że świnie mają być hodowane na rusztach w systemie bezściołowym, który pod względem dobrostanu jest gorszy dla zwierząt. W opisie inwestycji nie ma słowa o „Instytucie szczęśliwego prosiaka” ani o lepszych normach dobrostanowych.

Zarzut właściciela Wipaszu, Józefa Wiśniewskiego, dotyczący ekoterroryzmu nie ma żadnego oparcia w faktach. Jako Stowarzyszenie Otwarte Klatki działamy w granicach obowiązującego prawa i w interesie społecznym, będąc stroną w legalnym postępowaniu administracyjnym. Wykazało ono, że rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji zapadło z naruszeniem przepisów ustaw - organ musi w związku z tym ponownie rozpoznać sprawę i stosując się do wskazań Samorządowego Kolegium Odwoławczego wydać decyzję odpowiadającą przepisom prawa. Domaganie się, by decyzje w sprawie istotnych inwestycji zapadały w Polsce w poszanowaniu przepisów prawa i przy udziale społeczeństwa z pewnością nie jest “ekoterroryzmem”,  podobnie jak weryfikacja tego, czy przedstawiane przez inwestora publicznie wizje pokrywają się z tym, co według złożonych przez niego dokumentów realnie znajdzie się na terenie inwestycji.

26e478f883f4cd104e41ca5016712c94


Otwarte Klatk| Open Cages


Celem Stowarzyszenia Otwarte Klatki jest zapobieganie cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego oraz edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt. | Our goal is to prevent the suffering of animals through the introduction of systemic social change, documenting the conditions of factory farming and education to promote positive attitudes toward animals.

125ml milk

26e478f883f4cd104e41ca5016712c94
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

pomieścić tysięcy zwierząt! środowiskowego wynika, świnie hodowane rusztach systemie bezściołowym, który dobrostanu dotyczący gorszy zwierząt. opisie słowa prosiaka” lepszych normach Odwoławczego Zarzut właściciela Wipaszu, Józefa Wiśniewskiego, Samorządowego pewnością wydać through społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego edukację promującą pozytywne postawy zwierząt. | Our prevent suffering animals introduction zwierząt poprzez wprowadzanie systemic social change, documenting conditions factory farming education promote positive attitudes toward systemowych cierpieniu odpowiadającą przedstawiane przepisom prawa. Domaganie decyzje istotnych zapadały poszanowaniu udziale mieszkańcom “ekoterroryzmem”,  podobnie weryfikacja publicznie zapobieganie pokrywają według złożonych dokumentów realnie znajdzie terenie inwestycji. Otwarte Klatki | Open Cages   web: otwarteklatki.pl | opencages.org fb: otwarteklatki | opencages Celem normalne całej uniemożliwiają zablokowało prowadzone badania hodowlą zwierząt ilości stanowisk wynoszącej przeliczeniu 813,10 zwierząt) prosiaka”. Stowarzyszenie inwestycji. gminy. Jesteśmy Sprawa zakończyła – inwestor złożył raport środowiskowy, którego złożyliśmy szereg uchylającą osobna budowie Klatki, prośbę lokalnej społeczności, brało udział wydania środowiskowych uwarunkowaniach planowanego polegającego „Centrum wydało Badawczo-Rozwojowego WIPASZ Warnikajmach Korsze kętrzyński, warmińsko-mazurskie”. 14.06.2019 Samorządowe Odwoławcze,  zarzuty Stowarzyszenia, Powstała ekspertyza często wybuchają postępowaniu, także podstawie wynika analizy odwoławczego obarczonego brakami oddziaływaniu środowisko (...). W protesty zapewnienia lokalnych społeczności przeciwko uciążliwemu sąsiedztwu postaci przemysłowych. relatywnie chlewnie generują ogromne udziału obowiązku dotycząca rozpatrzenia. napisania specjalistę oddziaływania środowisko. dzień dzisiejszy uchyliło pozytywną wójta odesłało ponownego stwierdziło, okoliczności że  „rozstrzygnięcie (...), poprzez wydanie rozstrzygnięcia wszechstronnej materiału dowodowego, wyjaśnienia wszystkich animals.
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »